Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego

 


Statystyka nie jest trudnaNakład wyczerpany

Autor: Andrzej Luszniewicz
Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie: Warszawa 2001 (wydanie piąte, zmienione)
ISBN: 83-208-1313-1
Liczba stron: 188

Ogólne informacje o książce

Kolejne, piąte wydanie znanego podręcznika zawiera popularny wykład metod wnioskowania statystycznego w warunkach niepewności. W przystępny sposób omówiono w nim zagadnienia weryfikacji hipotez statystycznych, ograniczając do niezbędnego minimum rozważania teoretyczne. Autor, aby nie komplikować wykładu, zrezygnował z dowodów matematycznych, kładąc nacisk na charakterystykę metod, podanie warunków ich stosowania i interpretację uzyskanych wyników badania prób losowych. Przedstawione metody zostały zilustrowane licznymi przykładami numerycznymi oraz wydrukami komputerowymi pakietu STATISTICA PL.


Spis treści:

 1. Wprowadzenie do problematyki wnioskowania statystycznego1.1 Zasadnicza różnica między metodami opisu wnioskowania statystycznego
  1.2 Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego
  1.3 Prawa wielkich liczb
  1.4 Zmienne losowe oraz ich rozkłady teoretyczne
  1.5 Podstawowe właściwości rozkładu normalnego
  1.6 Kilka uwag o sposobach losowania próby do badań reprezentacyjnych
 2. Estymacja parametrów statystycznych2.1 Główne założenia przedziałowej teorii estymacji parametrów statystycznych
  2.2 Sposoby konstrukcji przedziałów ufności dla podstawowych parametrów struktury
  2.3 Sposoby konstrukcji przedziałów ufności dla podstawowych parametrów współzależności
  2.4 Sposoby konstrukcji przedziałów ufności dla podstawowych parametrów dynamiki
 3. 3. Weryfikacja hipotez statystycznych3.1 Główne założenia teorii weryfikacji hipotez statystycznych
  3.2 Weryfikacja hipotez statystycznych w rachunku strukturalnym
  3.3 Weryfikacja hipotez statystycznych w rachunku korelacji i regresji dwóch zmiennych
  3.4 Weryfikacja hipotez statystycznych w rachunku dynamicznym

Aneks A. Teoria i praktyka praw wielkich liczb (twierdzenia statystyczne)
Aneks B. Wykaz podstawowych pojęć statystycznych
Aneks C. Wydruki komputerowe pakietu STATISTICA™ PL