Statystyka matematyczna w przykładach i zadaniach


Statystyka matematyczna w przykładach i zadaniach

Cena: 37 złZamów

Autorzy: Hanna Chudzik, Hanna Kiełczewska, Iwona Mejza
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Rolniczej
                         im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Wydanie: Poznań, 2008 (wydanie II)
ISBN: 978-83-7160-518-5
Liczba stron: 169

w podręczniku zaprezentowano podstawowe metody statystyczne wykorzystywane często w praktyce. Kolejne rozdziały pozwalają zrozumieć zasady wnioskowania statystycznego, poznać sposoby wykorzystywania niektórych technik statystycznych oraz formułować poprawne wnioski.

W każdym z rozdziałów zamieszczono wzory pomocne w opracowaniu danej tematyki, liczne przykłady ilustrujące zagadnienia badawcze i ich analizę oraz duży przekrój zadań wraz z rozwiązaniami.

W części praktycznej przedstawiono dwa sposoby uzyskania wyników: sposób samodzielny z użyciem najprostszego kalkulatora oraz drugi z wykorzystaniem programu STATISTICA.


Spis treści:

  1. Opis danych i rozkład empiryczny

      1.1. Słownik pojęć

      1.2. Ważne wzory

      1.3. Przykłady

      1.4. Zadania

    2. Zmienne losowe i ich przykłady

      2.1. Słownik pojęć

      2.2. Ważne wzory

      2.3. Przykłady

      2.4. Zadania

  3. Rozkład z próby i estymacja

      3.1. Słownik pojęć

      3.2. Ważne wzory

      3.3. Przykłady

      3.4. Zadania

  4. Testowanie hipotez dla jednej populacji

      4.1. Słownik pojęć

      4.2. Ważne wzory

      4.3. Przykłady

      4.4. Zadania

  5. Testowanie hipotez dla dwóch populacji

      5.1. Słownik pojęć

      5.2. Ważne wzory

      5.3. Przykłady

      5.4. Zadania

  6. Tablice statystyczne

        Tablica 6.1. Dystrybuanta rozkładu N(0;1)

        Tablica 6.2. Wartości krytyczne rozkładu t Studenta

        Tablica 6.3. Wartości krytyczne rozkładu chi-kwadrat

        Tablica 6.4. Wartości krytyczne rozkładu F