Statystyka i data mining w badaniach naukowych
– materiały z seminarium StatSoft Polska 2006

 


Statystyka i data mining w badaniach naukowych Cena materiałów 26 zł

 

Zamów

 

w październiku 2006 roku w Warszawie odbyło się zorganizowane przez StatSoft Polska
seminarium poświęcone statystyce i data mining w badaniach naukowych. Zachęcamy do zamówienia materiałów seminaryjnych.

Broszura zawiera następujące artykuły:

  • Data mining jako szansa na relatywnie tanie dokonywanie odkryć naukowych poprzez przekopywanie pozornie całkowicie wyeksploatowanych danych empirycznych
  • Modelowanie wewnątrzczaszkowej kompensacji ciśnieniowo objętościowej u pacjentów z wodogłowiem
  • Bioindykacja + chemometria = ?
  • Analiza mocy testu i jej znaczenie w badaniach empirycznych
  • Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej
  • Przewidywanie kryzysu walutowego na rynkach wschodzących ze szczególnym uwzględnieniem polski
  • Analiza porównawcza funkcjonowania pamięci operacyjnej u osób subklinicznie depresyjnych oraz starszych: paradygmat poznawczej psychofizyki

Materiały dostępne są również w komplecie w cenie 42 zł.

Komplet materiałów z seminariów StatSoft Polska 2006 obejmuje:


Statystyka i data mining w badaniach naukowych

Zastosowania statystyki i data mining

Statystyka i data mining w badaniach naukowych
analizy danych
w marketingu i badaniach rynku

Zastosowania statystyki i data mining
– jakość
i innowacyjność
w praktyce