Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining
– materiały z seminarium StatSoft Polska 2008

 

W październiku 2008 roku w Warszawie odbyło się zorganizowane przez StatSoft Polska seminarium poświęcone praktycznemu wykorzystaniu analizy danych i data mining.

Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining

Nakład wyczerpany

Broszura zawiera następujące artykuły:

  • Przegląd programów z rodziny STATISTICA
  • Analiza danych ankietowych – przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego
  • Zastosowanie narzędzi statystycznych do analizy dużych wolumenów danych w administracji rządowej
  • Optymalizacja procesów pomiarowych oraz dostępności wyników pomiarowych w TBMECA Poland Sp. z o.o. z wykorzystaniem pakietu STATISTICA
  • Budowa modelu scoringowego do e-pożyczki z wykorzystaniem narzędzi STATISTICA
  • Zastosowanie zestawu farmaceutycznego STATISTICA w BIOTON S.A
  • Customer Intelligence – analityka wokół klienta
  • Zastosowanie programu STATISTCA do automatycznej walidacji metod badawczych i pomiarowych w zespole laboratoriów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu