Medycyna i analiza danych
– materiały z seminarium StatSoft Polska październik 2010


Medycyna i analiza danych

Nakład wyczerpany

w październiku 2010 roku w Warszawie odbyło się zorganizowane przez firmę StatSoft seminarium dla osób zainteresowanych wykorzystaniem analizy danych w medycynie, a w szczególności lekarzy stosujących lub zamierzających stosować analizę danych w badaniach medycznych.

Broszura zawiera następujące artykuły:

  • STATISTICA w medycynie
  • Statystyczne aspekty planowania i analizy wyników badań empirycznych w medycynie
  • Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia
  • Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych
  • Ilościowa synteza wyników badań pierwotnych – Metaanaliza w STATISTICA Zestawie Medycznym
  • Krzywe ROC, czyli ocena jakości klasyfikatora i poszukiwanie optymalnego punktu odcięcia
  • Wykorzystanie modelu skoringowego do automatycznej diagnostyki na podstawie zapisu wideo bronchoskopii
  • Przykład wykorzystania modeli skoringowych w medycynie