Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą

Przewodnik po metodologii i statystyce. Nie tylko dla psychologów.


Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą

Nakład wyczerpany

Autorzy: Piotr Francuz, Robert Mackiewicz
Wydawca: Wydawnictwo KUL
Wydanie: Lublin, 2007(wyd. II poprawione)
ISBN: 978-83-7363-567-8
Liczba stron: 654

Publikacja ma charakter przewodnika, który przedstawia metodologię i statystykę w sposób atrakcyjny, przystępny, a przede wszystkim zrozumiały dla „humanistycznego umysłu”, choć autorzy zastrzegają iż jest to podręcznik nie tylko dla psychologów.
w przystępny sposób opisany został cały proces prowadzenia badań empirycznych – poczynając od tego, skąd się biorą pomysły na eksperymenty, poprzez opis metod badawczych i metod statystycznej analizy danych, a kończąc na zasadach pisania raportu z badań. Wszystkie procedury zostały zaprezentowane w kontekście konkretnych przykładów z badań, każdy wzór i symbol został szczegółowo opisany, a wszystkie najważniejsze terminy statystyczne i związki między nimi szczegółowo wyjaśnione.


O autorze:

Piotr Francuz, dr hab., profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL i ośrodka Psychologicznych Analiz Komunikowania Społecznego w Lublinie.

Robert Mackiewicz, dr, adiunkt Katedry Psychologii Marketingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, zastępca dyrektora Instytutu Podstaw Psychologii SWPS.

Spis treści:

 • CZĘŚĆ I. O METODACH BADAN PSYCHOLOGICZNYCH
  • WPROWADZENIE
  • POSTĘPOWANIE BADAWCZE w PSYCHOLOGII
   • Problem i pytanie badawcze
   • Formutowanie hipotez badawczych
   • Zmienne i ich pomiar
   • Zmienne w eksperymentach psychologicznych
   • Operacjonalizacja zmiennych – klucz do eksperymentu
  • PROJEKTOWANIE EKSPERYMENTÓW
 • CZĘŚĆ II. PRAWDOPODOBIEŃSTWO i ZMIENNA LOSOWA
  • PODSTAWOWE POJĘCIA z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA
  • WYNIKI EKSPERYMENTU JAKO ZMIENNA LOSOWA
   • Próba i populacja
   • Zmienna losowa i jej rozkład
   • Porządkowanie danych, czyli o szeregu rozdzielczym
   • Graficzne metody prezentacji danych
   • Parametry rozkładu zmiennej losowej
   • Wskaźniki zmienności
   • Typy rozkładów zmiennej losowej
 • CZĘŚĆ III. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE
  • PODSTAWY WNIOSKOWANIA STATYSTYCZNEGO
   • Estymacja, czyli oszacowanie
   • Logiczne podstawy testowania hipotez statystycznych
   • Błędy wnioskowania statystycznego
  • TESTOWANIE HIPOTEZ DOTYCZĄCYCH ŚREDNICH
   • Czy badana próba pochodzi z populacji o znanych parametrach?
   • Czy dwie próby różnią się między sobą?
   • Analiza wariancji, czyli badanie różnic między wieloma próbami
   • Statystyka na progu XXI wieku
  • TESTY NIEPARAMETRYCZNE
   • Co to są testy nieparametryczne i kiedy się je stosuje?
   • Czy dwie cechy jakościowe są zależne od siebie?
   • Testy nieparametryczne dla dwóch prób
   • Testy nieparametryczne dla więcej niż dwóch próbek
   • Porównanie otrzymanych wyników z rozkładem teoretycznym
  • ANALIZA KORELACJI i REGRESJI
   • Pojęcie korelacji i współczynnik r Pearsona
   • Korelacje dla danych porządkowych
   • Analiza regresji
 • CZĘŚĆ IV. DODATEK GRATIS
  • JAK NAPISAC RAPORT z BADAŃ?
 • CZĘŚĆ V. NA DOBRY POCZĄTEK
 • Bibliografia
 • Indeks
 • Aneks: tablice statystyczne