Zasady wysyłki książek

Wysyłka książek odbywa się raz w miesiącu. Do każdego zamówienia poniżej 100 zł doliczane są koszty przygotowania i wysyłki w wysokości 15 zł brutto.

Większość z polecanych przez nas książek dostępna jest w księgarniach w całym kraju. Można je również otrzymać za zaliczeniem pocztowym po przysłaniu do nas zamówienia listem, e-mailem lub faksem. Zachęcamy do skorzystania z podanych niżej formularzy zamówienia. Prosimy o podanie nazwiska i imienia lub pełnej nazwy instytucji na którą ma zostać wystawiona faktura VAT oraz upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. W przypadku instytucji należy dodatkowo podać numer NIP. W naszej siedzibie NIE prowadzimy sprzedaży książek.

Książki StatSoftZamówienie (dokument Word)

 

Książki dostępne w sprzedaży wysyłkowej (do zamówienia o wartości poniżej 100 zł doliczane są koszty przygotowania i wysyłki w wysokości 15 zł brutto).

M. Łapczyński
Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych
 20 zł
J. Surma
Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych
 42 zł
R. Czyżycki, R. Klóska
Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach
 38 zł
Materiały seminaryjne 2016 – Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych 32 zł
Materiały seminaryjne 2014 – Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym  32 zł
Materiały seminaryjne 2014 – Statystyka w badaniach biomedycznych 32 zł
Materiały z seminariów V.2014 – komplet 52 zł
Materiały seminaryjne 2013 – Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych 32 zł
Materiały seminaryjne 2013 – Analiza danych w programie STATISTICA 32 zł
Materiały seminaryjne 2013 – Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych 32 zł
Materiały z seminariów X.2013 – komplet 78 zł
Materiały na seminarium III.2013 – Skoring w biznesie 105 zł
Materiały z seminariów X.2012 – Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych 32 zł
Materiały z seminariów X.2012 – Analiza danych w programie STATISTICA– przegląd 32 zł
Materiały z seminariów X.2012 – Predykcja w biznesie 32 zł
Materiały z seminariów X.2012 – komplet 78 zł
Materiały z seminariów X.2011 – Analiza danych w programie STATISTICA– przegląd 32 zł
Materiały z seminariów X.2011 – Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach 32 zł
Materiały z seminariów X.2011 – Walidacja, biegłość i inne zagadnienia analizy danych w laboratorium 32 zł
Materiały z seminariów X.2011 – Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych 32 zł
Materiały z seminariów X.2011 – komplet 105 zł
Materiały z seminariów X.2010 – Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd 32 zł
Materiały z seminariów X.2009 – Analiza danych przemysłowych – jakość
i innowacyjność w praktyce
 32 zł
Materiały z seminariów X.2009 – Analiza danych w programie STATISTICA 9
– przegląd
 32 zł
Materiały z seminariów X.2009 – Zastosowania statystyki i data mining
w badaniach naukowych
 32 zł
Materiały z seminariów X.2009 – Zastosowanie nowoczesnej analizy danych
w marketingu i badaniach rynku
 32 zł
Materiały z seminariów X.2009 – komplet 105 zł
Materiały z cyklu prezentacji X.2007 – STATISTICA 8 bliżej Ciebie 26 zł
Materiały z seminariów X.2007 – Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych 26 zł
Materiały z seminariów X.2007 – komplet 42 zł
Materiały z cyklu prezentacji X.2006 – Zastosowania statystyki i data mining 26 zł
Materiały z seminarium X.2006 – Statystyka i data mining w badaniach naukowych 26 zł
Materiały z seminariów X.2006 – komplet 42 zł
A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat
Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany
 53 zł
A. Stanisz
Modele regresji logistycznej.
Zastosowania w medycynie, naukach przyrodniczych i społecznych
 79 zł
B. Prusak
Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
 50 zł
R. Tadeusiewicz
Tomasz Gąciarz, Barbara Borowik, Bartosz Leper
Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#
 79 zł
Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku – materiały z seminarium IX.2010 105 zł
P. Dittmann, E. Szabela-Pasierbińska, I. Dittmann, A. Szpulak
Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 62 zł
P. Dittmann, E. Szabela-Pasierbińska, I. Dittmann, A. Szpulak
Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa
 71 zł
Włodzimierz Meissner
Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu „Metody statystyczne w biologii”
 26 zł
A. Stanisz
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny.
Tom 1. Statystyki podstawowe
 68 zł
A. Stanisz
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny.
Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe
 104 zł
A. Stanisz
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny.
Tom 3. Analizy wielowymiarowe
 68 zł
A. Stanisz
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny.
Komplet – tom 1, 2, 3.
 209 zł
Skoring w zarządzaniu ryzykiem – materiały z seminarium V.2010 105 zł
T. Sałaciński
SPC – Statistical Process Control
 33 zł
T. Sałaciński
SPC – statystyczne sterowanie procesami produkcji
 25 zł
T. Hill, P. Lewicki
STATISTICS Methods and applications
 336 zł
T. Greber
Statystyczne sterowanie procesami – doskonalenie jakości
z pakietem STATISTICA
 51 zł
R. Kala
Statystyka dla przyrodników
 30 zł
H. Chudzik, H. Kiełczewska, I. Mejza
Statystyka matematyczna w przykładach i zadaniach
 37 zł
S. M. Kot, J. Jakubowski, A. Sokołowski
STATYSTYKA (wydanie II poprawione)
 63 zł
M. Sobczyk
Statystyka
 42 zł
Statystyka w zarządzaniu
(pod red. A. Luszniewicza)
 41 zł
Przekład i opracowanie pod kierunkiem R. Tadeusiewicza
Wprowadzenie do sieci neuronowych
 20 zł
R. Klóska, M. Hundert, R. Czyżycki
Wybrane zagadnienia z prognozowania
 46 zł
Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych I 49 zł
Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II 49 zł
Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III 49 zł
Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV 49 zł
Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych V 49 zł
Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych I – V 175 zł
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych – materiały z seminarium StatSoft Polska X 2014 32 zł
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych oraz doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych – materiały z seminarium StatSoft Polska X 2015 32 zł


UWAGA: do zamówienia o wartości poniżej 100 zł doliczane są koszty
przygotowania i wysyłki w wysokości 15 zł brutto.