Business Intelligence

Systemy wspomagania decyzji biznesowych


Business Intelligence

Cena: 42 złZamów

Autor: Jerzy Surma
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie: Warszawa, 2009
ISBN: 978-83-01-15867-5
Liczba stron: 142

Książka jest owocem wieloletnich doświadczeń autora w zakresie budowy inteligentnych systemów wspomagania decyzji, zarówno w wymiarze badawczym, jak i praktycznych zastosowań biznesowych. Przedstawiono w niej historię powstania Business Intelligence, zdefiniowano to pojęcie oraz dokonano przeglądu zastosowań tej koncepcji. Omówiono też problematykę hurtowni danych, która stanowi podstawowy element architektury systemów BI.

Kilka rozdziałów dotyczy analityki biznesowej – szczegółowo omówiono w nich m.in. zastosowanie narzędzi BI do zarządzania procesami biznesowymi i strategią firmy. Dużo miejsca poświęcono także zarządzaniu informacjami strategicznymi, eksploracji danych oraz analizie danych osobowych i jej wykorzystaniu w marketingu bezpośrednim. Podsumowując swoje rozważania, autor przedstawił model pokazujący związki zastosowań systemów BI z potencjalnym wzrostem wartości firmy.

Książkę uzupełniają studia przypadku dotyczące funkcjonowania hipotetycznej sieci sklepów, a także listy polecanych lektur i starannie dobranych adresów stron WWW.

Autor stworzył stronę WWW, na której zamieścił materiały dodatkowe oraz udostępnił forum umożliwiające dyskusję z nim samym oraz z innymi czytelnikami książki.

Jako podręcznik akademicki publikacja jest skierowana głównie do studentów kierunków ekonomicznych i politechnicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich oraz wykładowców. Na pewno jednak zainteresuje również menedżerów, konsultantów i doradców, a także wszystkich, których zajmuje zagadnienie sztucznej inteligencji.


O autorze:

Doktor; pracownik naukowy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej; kierownik studium podyplomowego w zakresie Business Intelligence. Pracując dla międzynarodowych firm konsultingowych, zrealizował kilkadziesiąt wdrożeń w obszarze BI dla czołowych polskich przedsiębiorstw.

Spis treści:

      Wstęp
      1. Wprowadzenie do Business Intelligence
            1.1 Historia powstania
            1.2 BI jako samodzielna dziedzina
            1.3 BI a zarządzanie firmą
            1.4 Przegląd zastosowań
      2. Hurtownie danych
            2.1 Wprowadzenie
            2.2 Definicja
            2.3 Model logiczny
            2.4 Źródła danych
            2.5 Wybrane aspekty projektowania
      3. Podstawy analityki biznesowej
            3.1 Raportowanie i analiza danych
            3.2 Zarządzanie informacją
            3.2.1 zarządcza
            3.2.2 Informacja strategiczna
      4. Zaawansowana analityka biznesowa
            4.1 Wprowadzenie
            4.2 Klasyfikacja
            4.3 Grupowanie
            4.4 Reguły asocjacyjne
            4.5 Inne metody
            4.6 Przegląd wybranych zastosowań
      5. Analityka wokół klienta
            5.1 Wprowadzenie
            5.2 Customer Intellgence
            5.3 Personalizacja komunikatu marketingowego
            5.4 u progu rewolucji
      6. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
            6.1 Kapitał Informacyjny w kreowaniu wartości firmy
            6.2 Zarys metodyki wdrożeniowej
            6.3 Poziomy wsparcia procesów biznesowych
            6.4 Problem estymacji zwroty z inwestycji wdrożeń BI
            6.5 Zarządzanie zmianą i rola kapitału ludzkiego
            6.6 Uwagi końcowe
      Zakończenie
      Literatura
      Indeks