Analiza danych w programie STATISTICA
– materiały z seminarium StatSoft Polska październik 2013


Analiza danych w programie STATISTICA

Cena materiałów 32 złZamów

23 października 2013 roku w Warszawie odbyło się seminarium, na którym przedstawione zostały przykłady analiz dotyczące badań społecznych, optymalizacji kampanii marketingowej, technologii informatycznej i modelowania procesu produkcyjnego. Seminarium przeznaczone było dla osób pragnących uzyskać ogólne informacje o nowoczesnych narzędziach analizy danych i stosować je w praktyce. Zachęcamy do zamówienia materiałów seminaryjnych.

Broszura zawiera następujące artykuły:

  • Profesjonalna analiza danych dla każdego, czyli rozwiązania STATISTICA i usługi StatSoft Polska
  • Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych
  • „Statystyczny Polak” – studium przypadku na podstawie wyników badań ankietowych
  • Graficzna prezentacja danych na mapach w programie Mapy STATISTICA
  • Co wie smartfon? – rozpoznawanie aktywności człowieka metodami klasyfikacyjnymi STATISTICA Data Miner
  • Przewidywanie właściwości produktu z wykorzystaniem uczenia maszyn

Materiały dostępne są również w komplecie w cenie 78 zł.

Komplet materiałów z październikowych seminariów StatSoft Polska 2013 obejmuje:


Zastosowania statystyki  i data mining w badaniach naukowych

Analiza danych w programie STATISTICA

Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych

Zastosowania statystyki
i data mining
w badaniach naukowych


Analiza danych
w programie STATISTICA


Doskonalenie procesów produkcyjnych
z wykorzystaniem analizy danych