Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd
– materiały z seminarium StatSoft Polska październik 2011


Analiza danych w programie STATISTICA

Nakład wyczerpany

25 października 2011 roku w Warszawie odbyło się seminarium, na którym przedstawione były ogólnie informacje o programach z rodziny STATISTICA zilustrowane przykładami w badaniach społecznych, marketingu relacyjnym (model churn) i prognozowaniu sprzedaży. Zachęcamy do zamówienia materiałów seminaryjnych.

Broszura zawiera następujące artykuły:

  • Aktualna oferta StatSoft Polska
  • Prosto o dopasowaniu prostych, czyli analiza regresji liniowej w praktyce
  • Niewierność małżeńska – statystyczna analiza wyników ankiety internetowej
  • Modelowanie czasu trwania – model proporcjonalnego hazardu Coxa
  • Tworzenie i stosowanie modelu prognostycznego z wykorzystaniem STATISTICA Enterprise
  • Kreator regresji logistycznej