Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych

 

 


Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych 

Cena: 20 zł
 

 

Zamów

 

 

Autor: Łapczyński Mariusz
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydanie: Kraków, 2014
ISBN: 978-83-72526-53-3
Liczba stron: 77Pozycja wprowadza czytelników w świat analiz koszykowych i sekwencji, ilustrując przedstawiane pojęcia przykładami odnoszącymi się do danych koszykowych, ankietowych oraz sklepu internetowego. Książka zainteresuje z pewnością użytkowników STATISTICA, którzy chcieliby realizować tego typu analizy.

 


Wprowadzenie

Reguły asocjacyjne (skojarzeniowe) to narzędzie data mining stosowane do tworzenia modeli opisowych (deskryptywnych, budowanych bez nauczyciela). Najpopularniejszym zastosowaniem tego narzędzia analitycznego jest analiza koszykowa, która w dużym uogólnieniu polega na wynajdowaniu wzorców zakupów na podstawie danych transakcyjnych. Od momentu pojawienia się pierwszego algorytmu służącego do generowania reguł (Apriori) upłynęło już ponad 20 lat, a sama metoda znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, wiedzy i biznesu. Poza analizą koszykową reguły asocjacyjne bywają wykorzystywane w text mining, wykrywaniu oszustw (fraud detection), a nawet w marketingu bezpośrednim (response models), gdzie zastępują tradycyjnie stosowane metody wzorcowe. Jeśli dodatkowo w analizach tego typu uwzględni się czynnik czasu, otrzymuje się sekwencje, dzięki którym znacznie pogłębia się analizę koszykową oraz znajduje całkiem nowe obszary zastosowań reguł asocjacyjnych, np. popularną analizę sekwencji odwiedzanych stron w ramach analizy wzorców zachowań internautów (web usage mining).

Przykłady zamieszczone w niniejszej książce odnoszą się do danych koszykowych, danych ankietowych oraz plików rejestru (logów) internautów odwiedzających sklepy internetowe. Obliczeń dokonano za pomocą programów STATISTICA SAL i Magnum Opus, jednak łatwość wykonywania tego typu analiz sprawia, że czytelnik dzięki zamieszczonym tu wskazówkom będzie mógł bez problemu wykorzystać inne dostępne na rynku oprogramowanie.

 

Spis treści:

Wstęp

1. Analiza danych z wykorzystaniem reguł asocjacyjnych
1.1. Wprowadzenie
1.2. Rodzaje reguł asocjacyjnych
1.3. Miary jakości reguł asocjacyjnych
1.4. Przykład oceny reguł asocjacyjnych
1.5. Sposoby wizualizacji reguł asocjacyjnych
1.6. Obszary zastosowań reguł asocjacyjnych

2. Analiza koszykowa
2.1. Analiza koszykowa jako główny obszar wykorzystania reguł asocjacyjnych
2.2. Przygotowanie danych do analizy
2.3. Wybór postaci reguł wiążących produkty
2.4. Wizualizacja wyników analizy koszykowej – możliwości i utrudnienia

3. Asocjacje w analizie danych ankietowych
3.1. Rodzaje pytań i typy skal złożonych wykorzystywane w analizie asocjacji
3.2. Generowanie reguł w podgrupach respondentów
3.3. Reguły asocjacyjne a tabele kontyngencji
3.4. Reguły asocjacyjne a wielowymiarowa analiza korespondencji
3.5. Reguły asocjacyjne a dwumianowe modele logitowe

4. Analiza sekwencji
4.1. Wprowadzenie do analizy sekwencji
4.2. Web mining jako obszar zastosowania reguł sekwencyjnych
4.3. Przygotowanie danych do analizy
4.4. Przykład analizy sekwencji w badaniu ruchu internautów na witrynie
internetowej (web clickstream analysis)