Konsultanci StatSoft w międzynarodowym projekcie badawczym

Konsultanci StatSoft w międzynarodowym projekcie badawczym
Firma StatSoft Polska uczestniczyła w projekcie badawczym, którego celem było określenie skuteczności leków „rozrzedzających” krew na podstawie wyników analizy danych ogólnoeuropejskiego rejestru pacjentów z zawałem mięśnia sercowego EUROTRANSFER Registry. Firma badawcza KCRI zleciła całość analizy danych w ramach projektu konsultantom StatSoft, którzy mają duże doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych. Istotna dla sukcesu całego przedsięwzięcia była ścisła współpraca pomiędzy przedstawicielami KCRI zaangażowanymi w projekt i analitykami StatSoft. Wg przedstawiciela KRCI „To szeroka wiedza i doświadczenie (StatSoft), ale także elastyczność, były gwarancją powodzenia projektu. Uważam, że tak poważne przedsięwzięcie, jakim jest analiza danych badawczych, powinno być realizowane przez profesjonalistów – polecam konsultantów firmy StatSoft Polska.”

Więcej informacji na temat tego oraz innych projektów realizowanych przez naszych konsultantów można znaleźć na stronie internetowej.