Konsultanci StatSoft Polska w międzynarodowym projekcie badawczym

Konsultanci StatSoft Polska w międzynarodowym projekcie badawczym

EUROTRANSFER Registry to ogólnoeuropejski rejestr pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (zawiera szczegółowe informacje o 1650 chorych z zawałem serca z 15 ośrodków badawczych z całej Europy). W oparciu o zgromadzone dane firma badawcza KCRI przeprowadziła badanie, którego celem było określenie skuteczności leków „rozrzedzających” krew i zapobiegających powstawaniu zakrzepów, które są przyczyną zawału serca.

Prace związane z analizą danych badawczych zostały powierzone specjalistom z firmy StatSoft Polska.

Zobacz szczegóły