Innowacyjne podejście do optymalizacji procesu produkcyjnego – system PROCEEDTM

Nowy produkt w ofercie StatSoft – system PROCEEDTM, który powstał we współpracy firm Caterpillar oraz StatSoft Inc., jest doskonałym, kompleksowym narzędziem do analizy danych i optymalizacji złożonych procesów produkcyjnych. Caterpillar wniósł do tego rozwiązania własne, chronione patentami procedury służące do efektywnego symulowania, przewidywania i optymalizacji wyników złożonych procesów przemysłowych, natomiast StatSoft wdrożył te procedury w STATISTICA i uzupełnił o korporacyjną platformę analityczną.
PROCEEDTM łączy nowatorskie i tradycyjne metody wydobywania wiedzy w celu wykrywania i sprawdzania prostych oraz złożonych związków przyczynowych między parametrami procesu wytwarzania a jakością produktu. Opracowywane modele pozwalają m.in. stwierdzić, które właściwości procesu są najważniejsze i należy je monitorować. Możliwe jest również określenie, jakie powinny być wartości tych parametrów, aby produkt końcowy był zgodny z oczekiwaniami – wiąże się to bezpośrednio z redukcją kosztów produkcji wadliwych produktów oraz reklamacji. Dodatkowo system udostępnia zestaw specjalnie zaprojektowanych narzędzi graficznych umożliwiających interakcyjne korzystanie z modeli procesów. PROCEEDTM dostarcza również informacje umożliwiające podejmowanie działań, dzięki którym osoby odpowiedzialne za proces i analitycy mogą porównywać rozmaite scenariusze „co będzie, jeśli” i jednocześnie optymalizować wiele parametrów.