II Konferencja Szkoleniowa „Praktyczna Analiza Danych dla Przemysłu Farmaceutycznego”

Praktyczna Analiza Danych dla Przemysłu Farmaceutycznego

21-22 maja w Krakowie odbyła się druga edycja konferencji szkoleniowej „Praktyczna analiza danych dla przemysłu farmaceutycznego”. Była ona poświęcona praktycznym aspektom stosowania analizy danych, w tym zagadnieniom spełnienia wymogów instytucji regulacyjnych i doskonalenia jakości procesów oraz produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów pracy i czasu przy tworzeniu wymaganych raportów. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się przedstawiciele instytucji z branży farmaceutycznej (BIOTON, PLIVA) na co dzień korzystający z narzędzi statystycznej analizy danych oraz specjaliści firmy StatSoft uczestniczący we wdrożeniach rozwiązań analitycznych w przedsiębiorstwach farmaceutycznych.

Na konferencji omówiono m.in. sposoby wykonywania analiz i raportów na potrzeby badania stabilności produktów leczniczych, walidacji procesów, określania profili uwalniana, analizy trendów oraz okresowego przeglądu produktów (APR). Zaprezentowano narzędzie STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny, które automatyzuje analizy i raportowanie, minimalizując poświęcony czas oraz gwarantując poprawność wyników. Omówiono również zyskujące coraz większe znaczenie zagadnienia praktycznej realizacji projektów Process Analytical Technology (PAT) oraz Quality by Design (QbD).

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami.