Gfk wykorzystuje STATISTICA do opracowywania wyników badań rynku

Gfk wykorzystuje STATISTICA do opracowywania wyników badań rynku
GfK Market Measures jest liderem w dziedzinie badań rynku farmaceutycznego. Oferuje usługi w zakresie analizy grup leków oraz dostarcza raporty z okresowych badań rynku. Na podstawie informacji przechowywanych w repozytoriach danych GfK, wykonywane są podsumowania i porównania potrzebne do przygotowania raportów z badań marketingowych. W związku z coraz większą liczbą wymaganych analiz oraz ich pracochłonnością pojawiła się potrzeba automatyzacji wykonywania zarówno analiz, jak i samego procesu generowania raportów z badań rynku.

Automatyczne przygotowywanie raportów zawierających wyniki analiz statystycznych stało się możliwe dzięki wdrożeniu oprogramowania STATISTICA. Narzędzie raportujące wykorzystuje model obiektowy STATISTICA, aby zautomatyzować wykonywanie testów statystycznych, których wyniki umieszczane są w raportach. Dzięki zastosowaniu takiego mechanizmu oszczędza się ogromne ilości czasu, minimalizuje się ryzyko popełnienia błędu, a każdy z raportów jest tworzony według jednolitego szablonu.

Więcej informacji o korzyściach ze stosowania oprogramowania STATISTICA można znaleźć na naszych stronach internetowych.