Dostępna jest już wersja 2.0 Zestawu Skoringowego STATISTICA

Cieszący się dużym uznaniem i popularnością system wspierający proces budowy i utrzymania tablicy skoringowej (Credit scoring) – Zestaw Skoringowy STATISTICA jest dostępny w nowej wersji. Zawarte w nim narzędzia do przygotowania danych na potrzeby budowy kart skoringowych, budowy modeli skoringowych i ich konwersji na tablicę skoringową zostały zmodyfikowane i rozszerzone zgodnie z sugestiami użytkowników. Między innymi dodano możłiwość budowy modelu za pomocą estymacji bootstrap oraz rozszerzono zakres dedykowanych raportów o analizę LIFT. Ponadto zostały dodane nowe moduły do wyboru predyktorów, zaawansowanego zarządzania punktem odcięcia oraz analizy wniosków odrzuconych.

Zestaw Skoringowy STATISTICA powstał we współpracy StatSoft z PKO BP łącząc potęgę narzędzi analitycznych z rodziny STATISTICA, wiedzę konsultantów StatSoft na temat analizy danych oraz doświadczenie pracowników PKO BP w praktycznym stosowaniu tablic skoringowych. Wersja 2.0 uwzględniając także doświadczenia innych instytucji finansowych stanowi unikalne na polskim rynku rozwiązanie w tym zakresie. Pozwala na zmniejszenie ilości niespłacanych kredytów i zmniejszenie wymogów kapitałowych poprzez zastosowanie podejścia alternatywnego do oceny ryzyka kredytowego opartego na ratingu wewnętrznym – IRB (Internal Rating – Based Approach).

Informacje o Zestawie Skoringowym STATISTICA
Co nowego w wersji 2.0
Kurs: Skoring kredytowy (Credit scoring) w STATISTICA
Opinia użytkownika