Kreator testów statystycznych i inne nowości w Zestawie Plus
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Paweł Januszewski, Mateusz Żołneczko, StatSoft Polska

Wykorzystywanie procedury sędziów kompetentnych w naukach społecznych i możliwości jej oceny psychometrycznej za pomocą narzędzi dostępnych w Statistica
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. nadzw. (Katedra Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Makro w cenie – analiza korelacji z wykorzystaniem makr STATISTICA
 Makro w cenie - analiza korelacji z wykorzystaniem makr Makro w cenie - analiza korelacji z wykorzystaniem makr
Michał Kusy, StatSoft Polska

Graficzna prezentacja danych na mapach w programie Mapy STATISTICA
 Graficzna prezentacja danych na mapach w programie Mapy STATISTICA Graficzna prezentacja danych na mapach w programie Mapy STATISTICA
Krzysztof Suwada, StatSoft Polska

„Statystyczny Polak” – studium przypadku na podstawie wyników badań ankietowych
 Statystyczny Polak - studium przypadku na podstawie wyników badań ankietowych Statystyczny Polak - studium przypadku na podstawie wyników badań ankietowych
Michał Kusy, StatSoft Polska

Statystyka: wizualizacja, korelacja, publikacja
prof. Marcin Kozak, Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii, Wydział Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Analiza rozkładów i symulacje w programie STATISTICA
 Analiza rozkładów i symulacje w programie STATISTICA  Analiza rozkładów i symulacje w programie STATISTICA
Autor: Michał Kusy – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Prosto o dopasowaniu prostych, czyli analiza regresji liniowej w praktyce
 Prosto o dopasowaniu prostych, czyli analiza regresji liniowej w praktyce  Prosto o dopasowaniu prostych, czyli analiza regresji liniowej w praktyce
Autor: Janusz Wątroba – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Niewierność małżeńska – statystyczna analiza wyników ankiety internetowej
 Niewierność małżeńska ? statystyczna analiza wyników ankiety internetowej  Niewierność małżeńska ? statystyczna analiza wyników ankiety internetowej
Autorzy: Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft PolskaAnna Żmuda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Badania próbkowe – projektowanie i wnioskowanie
prof. Mirosław Szreder, Katedra Statystyki, Uniwersytet Gdański

Kreator regresji logistycznej
 Kreator regresji logistycznej  Kreator regresji logistycznej
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Szybka ścieżka od baz danych i LIMS do raportów, czyli STATISTICA Enterprise w działaniu
 Szybka ścieżka od baz danych i LIMS do raportów, czyli STATISTICA Enterprise w działaniu  Szybka ścieżka od baz danych i LIMS do raportów, czyli STATISTICA Enterprise w działaniu
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Podstawowe analizy i wizualizacja z wykorzystaniem map w STATISTICA
 Podstawowe analizy i wizualizacja z wykorzystaniem map w STATISTICA  Podstawowe analizy i wizualizacja z wykorzystaniem map w STATISTICA
Autor: Krzysztof Suwada – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Automatyzacja raportowania w STATISTICA
 Automatyzacja raportowania w STATISTICA  Automatyzacja raportowania w STATISTICA
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Eksploracja danych, testowanie hipotez badawczych i modelowanie zależności – przykłady w STATISTICA 9
 Eksploracja danych, testowanie hipotez badawczych i modelowanie zależności - przykłady w STATISTICA 9  Eksploracja danych, testowanie hipotez badawczych i modelowanie zależności - przykłady w STATISTICA 9
Autor: Janusz Wątroba – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w STATISTICA 9
 Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w STATISTICA 9  Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w STATISTICA 9
Autor: Janusz Wątroba – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Wizualizacja danych jako uzupełnienie metod analitycznych
 Wizualizacja danych jako uzupełnienie metod analitycznych  Wizualizacja danych jako uzupełnienie metod analitycznych
Autor: Krzysztof Suwada – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Lista przebojów Trójki w obiektywie STATISTICA
 Lista przebojów Trójki w obiektywie STATISTICA  Lista przebojów Trójki w obiektywie STATISTICA
Autorzy: dr hab. Andrzej Sokołowski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Statystyki,
Marek Niedźwiecki – TRÓJKA Polskie Radio S.A.

Analiza wyników wyborów w III RP
 Analiza wyników wyborów w III RP  Analiza wyników wyborów w III RP
Autor: dr hab. Andrzej Sokołowski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Statystyki

Przypadek prawdopodobny
 Przypadek prawdopodobny 
Autor: dr inż. Adam Walanus – StatSoft Polska

Krzywa dzwonowa
 Krzywa dzwonowa 
Autor: dr inż. Adam Walanus – StatSoft Polska

Test czy eksploracja
 Test czy eksploracja 
Autor: dr inż. Adam Walanus – StatSoft Polska