Klasyfikatory pojedyncze i zintegrowane jako narzędzie wspomagania medycyny
 Klasyfikatory pojedyncze i zintegrowane jako narzędzie wspomagania medycyny  Klasyfikatory pojedyncze i zintegrowane jako narzędzie wspomagania medycyny
Autor: dr Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej

Uniwersalność zastosowań modeli scoringowych
 Uniwersalność zastosowań modeli scoringowych  Uniwersalność zastosowań modeli scoringowych
Autor: dr Ewa Wycinka, Uniwersytet Gdański, Katedra Statystyki

Prognozowanie z wykorzystaniem metod data mining
 Prognozowanie z wykorzystaniem metod data mining  Prognozowanie z wykorzystaniem metod data mining
Autor: Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska

Tworzenie i zarządzanie modelami prognostycznymi w STATISTICA Enterprise
 Tworzenie i zarządzanie modelami prognostycznymi w STATISTICA Enterprise  Tworzenie i zarządzanie modelami prognostycznymi w STATISTICA Enterprise
Autor: Tomasz Demski, StatSoft Polska

Zastosowanie regresji logistycznej do identyfikacji czynników ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych po jednoczasowej transplantacji trzustki i nerki
dr hab. Tadeusz Grochowiecki, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Grzegorz Migut, StatSoft Polska

Modelowanie czasu trwania – model proporcjonalnego hazardu Coxa
 Modelowanie czasu trwania ? model proporcjonalnego hazardu Coxa  Modelowanie czasu trwania ? model proporcjonalnego hazardu Coxa
Autor: Grzegorz Harańczyk – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Tworzenie i stosowanie modelu prognostycznego z wykorzystaniem STATISTICA Enterprise
 Tworzenie i stosowanie modelu prognostycznego z wykorzystaniem STATISTICA Enterprise  Tworzenie i stosowanie modelu prognostycznego z wykorzystaniem STATISTICA Enterprise
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Specjalne algorytmy do analizy rynku nieruchomości i szacowania wartości rynkowej
 Specjalne algorytmy do analizy rynku nieruchomości i szacowania wartości rynkowej 
Autor: Janusz DąbrowskiPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Prognozowanie istotnych informacji dla racjonalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków
 Prognozowanie istotnych informacji dla racjonalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków 
Autor: Monika Paluch-PukWydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Przykład prognozowania z wykorzystaniem metod data mining
 Przykład prognozowania z wykorzystaniem metod data mining 
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008
 Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008  Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008
Autorzy: Janusz Kot – Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie; Andrzej Sokołowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Dopasowanie rozkładu i eksperyment symulacyjny na przykładzie danych o wypadkach drogowych
 Dopasowanie rozkładu i eksperyment symulacyjny na przykładzie danych o wypadkach drogowych  Dopasowanie rozkładu i eksperyment symulacyjny na przykładzie danych o wypadkach drogowych
Autor:Krzysztof Suwada – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Sztuczna inteligencja we wspomaganiu procesu prognozowania w przedsiębiorstwie
 Sztuczna inteligencja we wspomaganiu procesu prognozowania w przedsiębiorstwie  Sztuczna inteligencja we wspomaganiu procesu prognozowania w przedsiębiorstwie
Autor:Tadeusz A. Grzeszczyk – Politechnika Warszawska, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych

Wykorzystanie STATISTICA Data Miner do prognozowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
 Wykorzystanie STATISTICA Data Miner do prognozowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 
Autor:Joanna Matych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Data mining w prognozowaniu zapotrzebowania na nośniki energii
 Data mining w prognozowaniu zapotrzebowania na nośniki energii  Data mining w prognozowaniu zapotrzebowania na nośniki energii
Autor: dr hab. Andrzej Sokołowski, Agnieszka Pasztyła – StatSoft Polska Sp. Z o. o.; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Statystyki

Analiza kursów akcji akcji z wykorzystaniem metody ICA
 Analiza kursów akcji akcji z wykorzystaniem metody ICA  Analiza kursów akcji akcji z wykorzystaniem metody ICA
Autor: Agnieszka Pasztyła – StatSoft Polska Sp. Z o. o.; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Statystyki

Prognozowanie w zarządzaniu ryzykiem – ryzyko wolumetryczne
 Prognozowanie w zarządzaniu ryzykiem - ryzyko wolumetryczne  Prognozowanie w zarządzaniu ryzykiem - ryzyko wolumetryczne
Autor: Alicja Zachura –  PKN ORLEN S.A.

Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Studium empiryczne dla regionu Łódzkiego
 rognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Studium empiryczne dla regionu Łódzkiego  rognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Studium empiryczne dla regionu Łódzkiego
Autor: Anna Szmit – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
Autor: prof. dr hab. Paweł Dittmann – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Przykłady prognozy ekonomicznej
 Przykłady prognozy ekonomicznej 
Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Prognozowanie sprzedaży – studium przypadku
 Prognozowanie sprzedaży - studium przypadku 
Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w prognozowaniu
 Wykorzystanie sztucznej inteligencji w prognozowaniu 
Autor: dr Paweł Lula – Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Automatyczna budowa modeli prognostycznych
 Automatyczna budowa modeli prognostycznych 
Autor: dr Janusz Wątroba – StatSoft Polska

Co będzie? – Predykcja metodą wyrównania wykładniczego za pomocą STATISTICA
 Co będzie? - Predykcja metodą wyrównania wykładniczego za pomocą STATISTICA 
dr inż. Adam Walanus – StatSoft Polska