Dane… czy w medycynie zawsze oznacza to problem?
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
płk dr inż. Piotr Murawski (Oddział Teleinformatyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie)

Jak uniknąć pułapek przy budowaniu sztucznych sieci neuronowych? Przewidywanie wyników operacji zatok przynosowych


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Joanna Szaleniec, Katedra i Klinika Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Narzędzia analizy danych w medycynie
StatSoft Polska

Zastosowanie wielowymiarowej analizy danych w badaniu wpływu różnych czynników na aktywność dehydrogenazy w ślinie
 Zastosowanie wielowymiarowej analizy danych w badaniu wpływu różnych czynników na aktywność dehydrogenazy w ślinie Zastosowanie wielowymiarowej analizy danych w badaniu wpływu różnych czynników na aktywność dehydrogenazy w ślinie
dr Joanna Giebułtowicz, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kiedy i dlaczego stosujemy analizę kowariancji (ANCOVA)?
 Kiedy i dlaczego stosujemy analizę kowariancji Kiedy i dlaczego stosujemy analizę kowariancji
dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska

Klasyfikatory pojedyncze i zintegrowane jako narzędzie wspomagania medycyny
 Klasyfikatory pojedyncze i zintegrowane jako narzędzie wspomagania medycyny  Klasyfikatory pojedyncze i zintegrowane jako narzędzie wspomagania medycyny
Autor: dr Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej

Praktyczne aspekty szacowania liczebności próby w badaniach empirycznych
 Praktyczne aspekty szacowania liczebności próby w badaniach empirycznych  Praktyczne aspekty szacowania liczebności próby w badaniach empirycznych
Autor: dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska

Scientia est experientia … czyli bez statystyki ani rusz. Wykorzystanie metod statystycznych na różnych etapach planowania i realizacji eksperymentu naukowego w biomedycynie
 Scientia est experientia ? czyli bez statystyki ani rusz. Wykorzystanie metod statystycznych na różnych etapach planowania i realizacji eksperymentu naukowego w biomedycynie   Scientia est experientia ? czyli bez statystyki ani rusz. Wykorzystanie metod statystycznych na różnych etapach planowania i realizacji eksperymentu naukowego w biomedycynie
Autor: Prof. zw. dr hab. med. Cezary Watała, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jak poradzić sobie z niepożądaną zmiennością typu systematycznego w badaniach medycznych?
 Jak poradzić sobie z niepożądaną zmiennością typu systematycznego w badaniach medycznych?  Jak poradzić sobie z niepożądaną zmiennością typu systematycznego w badaniach medycznych?
Autor: Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska

Ocena jakości programu jednoczasowej transplantacji trzustki i nerki za pomocą ważonej ryzykiem metody CUSUM
 Ocena jakości programu jednoczasowej transplantacji trzustki i nerki za pomocą ważonej ryzykiem metody CUSUM  Ocena jakości programu jednoczasowej transplantacji trzustki i nerki za pomocą ważonej ryzykiem metody CUSUM
Autorzy: Dr hab. n. med. Tadeusz Grochowiecki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Michał Iwaniec, StatSoft Polska
Grzegorz Migut, StatSoft Polska

Analiza efektywności terapii pompą insulinową – statystyczne i kliniczne aspekty doboru pacjentów i wyboru punktów końcowych
 Analiza efektywności terapii pompą insulinową ? statystyczne i kliniczne aspekty doboru pacjentów i wyboru punktów końcowych  Analiza efektywności terapii pompą insulinową ? statystyczne i kliniczne aspekty doboru pacjentów i wyboru punktów końcowych
Autor: Dr hab. n. med. Wojciech Fendler, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Analiza miejsca zamieszkania pacjentek kliniki ginekologii z wykorzystaniem analizy korespondencji, analizy koszykowej oraz metod klasycznych
 Analiza miejsca zamieszkania pacjentek kliniki ginekologii z wykorzystaniem analizy korespondencji, analizy koszykowej oraz metod klasycznych  Analiza miejsca zamieszkania pacjentek kliniki ginekologii z wykorzystaniem analizy korespondencji, analizy koszykowej oraz metod klasycznych
Autorzy: Dr Anna Justyna Milewska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dr Robert Milewski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Publication bias – jaki jest efekt chowania wyników badań w szufladzie?
 Publication bias ? jaki jest efekt chowania wyników badań w szufladzie?  Publication bias ? jaki jest efekt chowania wyników badań w szufladzie?
Autor: Michał Kusy, StatSoft Polska

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa probiotyków (metaanaliza)
 Ocena skuteczności i bezpieczeństwa probiotyków (metaanaliza)  Ocena skuteczności i bezpieczeństwa probiotyków (metaanaliza)
Autor: Marta Kasińska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Nowości w Zestawie Medycznym STATISTICA
 Nowości w Zestawie Medycznym STATISTICA  Nowości w Zestawie Medycznym STATISTICA
Autor: Grzegorz Migut, StatSoft Polska

Kreator regresji logistycznej
 Kreator regresji logistycznej  Kreator regresji logistycznej
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Aktywność dehydrogenazy aldehydowej klasy trzeciej ALDH3A1 w stanie fizjologicznym oraz nowotworach i torbielach jamy ustnej
 Aktywność dehydrogenazy aldehydowej klasy trzeciej ALDH3A1 w stanie fizjologicznym oraz nowotworach i torbielach jamy ustnej 
Autor: Joanna Giebułtowicz -Zakład Bioanalizy i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ciśnienie tętnicze krwi i jego biologiczna zmienność u młodych osób dorosłych
 Ciśnienie tętnicze krwi i jego biologiczna zmienność u młodych osób dorosłych 
Autor: Łukasz J. Krzych -Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dysocjacja i aleksytymia u chorych z bulimią i zespołem gwałtownego objadania się
 Dysocjacja i aleksytymia u chorych z bulimią i zespołem gwałtownego objadania się 
Autor: Radosław Tomalski -Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kontrola astmy w obserwacji czteroletniej
 Kontrola astmy w obserwacji czteroletniej 
Autor: Tomasz Adamusiak -Zakład Immunopatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Mobilizacja komórek prekursorowych śródbłonka u pacjentów z niewydolnością serca pod wpływem wysiłku fizycznego
 Mobilizacja komórek prekursorowych śródbłonka u pacjentów z niewydolnością serca pod wpływem wysiłku fizycznego 
Autor: Piotr Wieczorek -Klinika Kardiologii III Katedry Kardiologii w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nefroprotekcyjne działanie soli magnezu u chorych na raka jajnika leczonych chemioterapią zawierającą cisplatynę
 Nefroprotekcyjne działanie soli magnezu u chorych na raka jajnika leczonych chemioterapią zawierającą cisplatynę 
Autor: Lubomir Bodnar -Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Ocena czynników warunkujących wystąpienie i długość remisji klinicznej u osób z cukrzycą typu 1
 Ocena czynników warunkujących wystąpienie i długość remisji klinicznej u osób z cukrzycą typu 1 
Autor: Stanisław Piłaciński -Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ocena stężenia proinsuliny u chorych na cukrzycę typu 2 i chorobę niedokrwienną serca z uwzględnieniem farmakologicznego leczenia hipoglikemizującego
 Ocena stężenia proinsuliny u chorych na cukrzycę typu 2 i chorobę niedokrwienną serca z uwzględnieniem farmakologicznego leczenia hipoglikemizującego 
Autor: Małgorzata Abramczyk -Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ocena wartości prognostycznej i predykcyjnej ekspresji genu PTEN oraz infekcji HPV u chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi
 Ocena wartości prognostycznej i predykcyjnej ekspresji genu PTEN oraz infekcji HPV u chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi 
Autor: Mirosław Śnietura -Zakład Patologii Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Promieniowanie synchrotronowe w badaniach składu pierwiastkowego oraz związków organicznych w komórkach nerwowych dla wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych
 Promieniowanie synchrotronowe w badaniach składu pierwiastkowego oraz związków organicznych w komórkach nerwowych dla wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych 
Autor: Joanna Chwiej -Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Próba klasyfikacji chodu u osób po udarze mózgu
 Próba klasyfikacji chodu u osób po udarze mózgu 
Autor: Katarzyna Kaczmarczyk -Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Rola sierści i naskórków zwierząt w etiopatogenezie chorób alergicznych dróg oddechowych
 Rola sierści i naskórków zwierząt w etiopatogenezie chorób alergicznych dróg oddechowych 
Autor: Liliana Trzpil -Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wartość ilościowej oceny uszkodzenia tarczy nerwu ii i optycznej tomografii w diagnostyce jaskry
 Wartość ilościowej oceny uszkodzenia tarczy nerwu ii i optycznej tomografii w diagnostyce jaskry 
Autor: Maria Pomorska -Katedra i Klinika Okulistyki, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Metaanaliza i metaregresja w programie STATISTICA Zestaw Medyczny
Michał Kusy, StatSoft Polska

Ocena ryzyka występowania zaburzeń neuropsychicznych u chorych po operacjach kardiochirurgicznych
dr n. med. Łukasz Krzych i Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydziału Przyrodniczy, Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno – Medyczna w Chorzowie

Zastosowanie regresji logistycznej do identyfikacji czynników ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych po jednoczasowej transplantacji trzustki i nerki
dr hab. Tadeusz Grochowiecki, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Grzegorz Migut, StatSoft Polska

Zastosowanie narzędzi klasyfikacyjnych opartych na technikach statystycznych i metodach sztucznej inteligencji w ocenie prawdopodobieństwa istnienia raka jajnika
 Zastosowanie narzędzi klasyfikacyjnych opartych na technikach statystycznych i metodach sztucznej inteligencji w ocenie prawdopodobieństwa istnienia raka jajnika  Zastosowanie narzędzi klasyfikacyjnych opartych na technikach statystycznych i metodach sztucznej inteligencji w ocenie prawdopodobieństwa istnienia raka jajnika
Autor: Agata Smoleń – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa
 Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa  Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa
Autorzy: Agata Bałdys-Waligórska – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; Andrzej Sokołowski – Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska

Ocena przyczyn i konsekwencji występowania tętniaka tętnicy płucnej u pacjentów z nadciśnieniem płucnym
 Ocena przyczyn i konsekwencji występowania tętniaka tętnicy płucnej u pacjentów z nadciśnieniem płucnym  Ocena przyczyn i konsekwencji występowania tętniaka tętnicy płucnej u pacjentów z nadciśnieniem płucnym
Autorzy: Marcin Kurzyna – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie; Grzegorz Harańczyk – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Przystępnie o statystycznym podejściu do testowania hipotez badawczych i szacowania liczebności próby
 Przystępnie o statystycznym podejściu do testowania hipotez badawczych i szacowania liczebności próby  Przystępnie o statystycznym podejściu do testowania hipotez badawczych i szacowania liczebności próby
Autor: Janusz Wątroba – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Statystyka w medycynie translacyjnej, czyli z laboratorium do kliniki… i z powrotem
 Statystyka w medycynie translacyjnej, czyli z laboratorium do kliniki... i z powrotem  Statystyka w medycynie translacyjnej, czyli z laboratorium do kliniki... i z powrotem
Autor: Tomasz J. Guzik – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Statystyka w medycynie
 Statystyka w medycynie  Statystyka w medycynie
Autor: Arkadiusz Miziołek – StatSoft Polska

Zastosowania statystyki w badaniach naukowych – potrzeba czy konieczność?
 Zastosowania statystyki w badaniach naukowych - potrzeba czy konieczność? 
Autor: Janusz Wątroba – StatSoft Polska

Przykład wykorzystania modeli skoringowych w medycynie
 Przykład wykorzystania modeli skoringowych w medycynie 
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska

Krzywe ROC, czyli ocena jakości klasyfikatora i poszukiwanie optymalnego punktu odcięcia
 Krzywe ROC, czyli ocena jakości klasyfikatora i poszukiwanie optymalnego punktu odcięcia 
Autor: Grzegorz Harańczyk – StatSoft Polska

Ilościowa synteza wyników badań pierwotnych- metaanaliza w STATISTICA Zestawie Medycznym
 Ilościowa synteza wyników badań pierwotnych- metaanaliza w STATISTICA Zestawie Medycznym 
Autor: Michał Kusy – StatSoft Polska

Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych
 Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych 
Autorzy: Anna Kabłak-Ziembicka – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum; Andrzej Sokołowski – Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska

Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia
 Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia 
Autor: Andrzej Sokołowski – Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska

Statystyczne aspekty planowania i analizy wyników badań empirycznych w medycynie
 Statystyczne aspekty planowania i analizy wyników badań empirycznych w medycynie 
Autor: Janusz Wątroba – StatSoft Polska

Zastosowanie rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej i technik wielowymiarowej analizy wariancji w badaniach nad rolą metali śladowych w procesach neurodegeneracyjnych
 Zastosowanie rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej i technik wielowymiarowej analizy wariancji w badaniach nad rolą metali śladowych w procesach neurodegeneracyjnych  Zastosowanie rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej i technik wielowymiarowej analizy wariancji w badaniach nad rolą metali śladowych w procesach neurodegeneracyjnych
Autor: Joanna Chwiej – Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej

Wspomaganie analizy danych za pomocą narzędzi STATISTICA
 Wspomaganie analizy danych za pomocą narzędzi STATISTICA  Wspomaganie analizy danych za pomocą narzędzi STATISTICA
Autorzy: Janusz Wątroba i Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Wybrane metody analizy danych jakościowych na przykładzie wyników badań kardiologicznych
 Wybrane metody analizy danych jakościowych na przykładzie wyników badań kardiologicznych  Wybrane metody analizy danych jakościowych na przykładzie wyników badań kardiologicznych
Autor: Jerzy A. Moczko – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Informatyki i Statystyki

Zintegrowany system kontroli, zbierania danych epidemiologicznych i analizy statystycznej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 Zintegrowany system kontroli, zbierania danych epidemiologicznych i analizy statystycznej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej  Zintegrowany system kontroli, zbierania danych epidemiologicznych i analizy statystycznej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Autor: Przemysław Biliński – Główny Inspektorat Sanitarny

Zrozumieć dane i wyniki (na przykładach badań epidemiologicznych)
 Zrozumieć dane i wyniki (na przykładach badań epidemiologicznych)  Zrozumieć dane i wyniki (na przykładach badań epidemiologicznych)
Autor:Ewa Kawalec – Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Analiza porównawcza funkcjonowania pamięci operacyjnej u osób subklinicznie depresyjnych oraz starszych: paradygmat poznawczej psychofizyki
 Analiza porównawcza funkcjonowania pamięci operacyjnej u osób subklinicznie depresyjnych oraz starszych: paradygmat poznawczej psychofizyki  Analiza porównawcza funkcjonowania pamięci operacyjnej u osób subklinicznie depresyjnych oraz starszych: paradygmat poznawczej psychofizyki
Autor:Aneta Brzezicka-Rotkiewicz – Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

Angiogeneza w szpiku kostnym u chorych na chłoniaki nieziarnicze
 ngiogeneza w szpiku kostnym u chorych na chłoniaki nieziarnicze  ngiogeneza w szpiku kostnym u chorych na chłoniaki nieziarnicze
Autor:Rafał Becht -Klinika Hematologii, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin

Ambulatoryjna opieka kardiologiczna w opinii pacjentów
 Ambulatoryjna opieka kardiologiczna w opinii pacjentów 
Autor:Maciej Wójcik -Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

Ekspresja osteopontyny i trombospondyny w nowotworze jelita grubego
 Ekspresja osteopontyny i trombospondyny w nowotworze jelita grubego 
Autor:Marzena Łubkowska -Zakład Medycyny Molekularnej, Akademia Medyczna w Gdańsku

Ocena ekspresji czynnika martwicy nowotworu (TNF) oraz interleukiny-6 (IL-6) przed i w trakcie stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) u kobiet w wieku pomenopauzalnym
 Ocena ekspresji czynnika martwicy nowotworu (TNF) oraz interleukiny-6 (IL-6) przed i w trakcie stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) u kobiet w wieku pomenopauzalnym 
Autor:Dominik Rachoń -Zakład Immunologii, Katedra Histologii i Immunologii, Akademia Medyczna w Gdańsku

Ocena gospodarki lipidowej, stanu odżywienia i świadomości prozdrowotnej populacji objętej opieką lekarzy rodzinnych
 Ocena gospodarki lipidowej, stanu odżywienia i świadomości prozdrowotnej populacji objętej opieką lekarzy rodzinnych 
Autor:Jacek Jóźwiak -Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice

Ocena nasilenia objawów lękowych i depresyjnych, oraz jakości życia chorych przewlekle leczonych nerkozastępczo
 Ocena nasilenia objawów lękowych i depresyjnych, oraz jakości życia chorych przewlekle leczonych nerkozastępczo 
Autor:Bartosz J. Sapilak -Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Akademia Medyczna we Wrocławiu

Sekwencyjna alokacja w badaniach klinicznych
 Sekwencyjna alokacja w badaniach klinicznych 
Autor:Justyna Kolat – Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Wrocławska

Sezonowość urodzeń chorych na schizofrenię w Polsce
 Sezonowość urodzeń chorych na schizofrenię w Polsce 
Autor:Andrzej Bembenek -I Klinika Psychiatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Stężenie interleukiny 17 w popłuczynach nosowych i indukowanej plwocinie u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa po prowokacji donosowej alergenem
 Stężenie interleukiny 17 w popłuczynach nosowych i indukowanej plwocinie u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa po prowokacji donosowej alergenem 
Autor:Aleksandra Semik-Orzech -Wydział Lekarski, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

System automatycznej analizy wzorców zmienności w rytmie serca płodu
 System automatycznej analizy wzorców zmienności w rytmie serca płodu 
Autor:Paweł Łabaj – Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach

Typologia młodych lekarzy polskich
 Typologia młodych lekarzy polskich 
Autor:Wojciech Bolanowski -Zakład Medycyny Społecznej, Akademia Medyczna we Wrocławiu

Wpływ płci na farmakokinetykę wybranych leków
 Wpływ płci na farmakokinetykę wybranych leków  Wpływ płci na farmakokinetykę wybranych leków
Autor:Lucyna Konieczna, Henryk Lamparczyk – Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna w Gdańsku

Wpływ zabiegów krioterapii ogólnej i sauny na stabilność postawy ciała
 Wpływ zabiegów krioterapii ogólnej i sauny na stabilność postawy ciała 
Autor:Agnieszka Pisula -Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Znaczenie syntetazy tymidylowej w rokowaniu u chorych z rakiem jelita grubego
 Znaczenie syntetazy tymidylowej w rokowaniu u chorych z rakiem jelita grubego 
Autor:Anna Patla -Katedra i Klinika Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Jak planować doświadczenia naukowe z wykorzystaniem metod statystycznych? Testowanie hipotez statystycznych: Między mocą statystyczną a niemocą decyzyjną
 Jak planować doświadczenia naukowe z wykorzystaniem metod statystycznych? Testowanie hipotez statystycznych: Między mocą statystyczną a niemocą decyzyjną 
Autor:prof. Cezary Watała – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

Polski lek innowacyjny w terapii cukrzycy typu 2 oparty na mechanizmie oddziaływania poprzez receptory PPARγ- badania przedkliniczne
 Polski lek innowacyjny w terapii cukrzycy typu 2 oparty na mechanizmie oddziaływania poprzez receptory PPAR?- badania przedkliniczne  Polski lek innowacyjny w terapii cukrzycy typu 2 oparty na mechanizmie oddziaływania poprzez receptory PPAR?- badania przedkliniczne
Autor: dr Rafał Derlacz – Adamed Sp. Z o.o., Dział Badawczo Rozwojowy
dr Janusz Wątroba – StatSoft Polska

Czynniki wpływające na przeżycie chorych na chłoniaki złośliwe
 Czynniki wpływające na przeżycie chorych na chłoniaki złośliwe  Czynniki wpływające na przeżycie chorych na chłoniaki złośliwe
Autor: doc. Jan Walewski – Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
Grzegorz Harańczyk – StatSoft Polska

EUROTRANSFER– Europejski wieloośrodkowy rejestr pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. Przegląd wybranych analiz z wykorzystaniem z wykorzystaniem wskaźnika skłonności (propensity score)
 Przegląd wybranych analiz z wykorzystaniem z wykorzystaniem wskaźnika skłonności (propensity score)  Przegląd wybranych analiz z wykorzystaniem z wykorzystaniem wskaźnika skłonności (propensity score)
Autor: dr Zbigniew Siudak – Cardiology Department, Heart Center in Östergötland, University Hospital, Linköping, SWEDEN
Grzegorz Harańczyk – StatSoft Polska

Niestandardowe techniki wspomagania diagnostyki kardiologicznej
 Niestandardowe techniki wspomagania diagnostyki kardiologicznej  Niestandardowe techniki wspomagania diagnostyki kardiologicznej
Autor: prof. Jerzy Moczko – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Informatyki i  Statystyki

Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich
 Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich  Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich
Autor: prof. Andrzej Sokołowski – UE Kraków, Katedra Statystyki, StatSoft Polska
doc. Janusz Ryś – Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Patologii Nowotworów, Pracownia Immunohistochemii

Co można wycisnąć z tych danych?
 Co można wycisnąć z tych danych? 
Autor:Andrzej Stanisz – Collegium Medicum UJ, Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej

Od surowych danych do profesjonalnego raportu – przykład kompletnej statystycznej analizy danych medycznych
 Od surowych danych do profesjonalnego raportu - przykład kompletnej statystycznej analizy danych medycznych  Od surowych danych do profesjonalnego raportu - przykład kompletnej statystycznej analizy danych medycznych
Autor:Janusz Wątroba – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Modelowanie wewnątrzczaszkowej kompensacji ciśnieniowo-objętościowej u pacjentów z wodogłowiem
 Modelowanie wewnątrzczaszkowej kompensacji ciśnieniowo-objętościowej u pacjentów z wodogłowiem  Modelowanie wewnątrzczaszkowej kompensacji ciśnieniowo-objętościowej u pacjentów z wodogłowiem
Autor:Magdalena Kasprowicz – Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Analiza skupień na przykładzie segmentacji nowotworów
Analiza skupień na przykładzie segmentacji nowotworów  Analiza skupień na przykładzie segmentacji nowotworów
Autor: Grzegorz Harańczyk – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Podstawowe techniki statystyczne w medycynie
 Podstawowe techniki statystyczne w medycynie 
Autor: płk dr Tomasz Zieliński – Centralny Szpital Kliniczny WAM

Analiza przeżywalności chorych z udarem mózgu
 Analiza przeżywalności chorych z udarem mózgu 
Autor: mgr Andrzej Stanisz – Collegium Medicum UJ

Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą
 Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą 
Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Centrum Onkologii w Krakowie

Porównanie modeli klasyfikacyjnych na przykładzie danych dotyczących młodych pacjentów z laminektomią kręgosłupa
 Porównanie modeli klasyfikacyjnych na przykładzie danych dotyczących młodych pacjentów z laminektomią kręgosłupa 
Autor: dr Janusz Wątroba – StatSoft Polska

Programy z rodziny STATISTICA jako narzędzia analizy danych w naukach biomedycznych
 Programy z rodziny STATISTICA jako narzędzia analizy danych w naukach biomedycznych 
Autor: dr Janusz Wątroba – StatSoft Polska

Statystyka w zarządzaniu placówkami medycznymi
 Statystyka w zarządzaniu placówkami medycznymi 
Autor: płk dr Tomasz Zieliński – Centralny Szpital Kliniczny WAM

Modelowanie kosztów usług zdrowotnych przy wykorzystaniu metod statystycznych
 Modelowanie kosztów usług zdrowotnych przy wykorzystaniu metod statystycznych 
Autor: mgr Małgorzata Pelczar – Zachodniopomorska Kasa Chorych

Kompleksowy system analityczny wpomagający zarządzanie służbą zdrowia
 Kompleksowy system analityczny wpomagający zarządzanie służbą zdrowia 
Autor: mgr Tomasz Demski – StatSoft Polska

Przewidywanie zagrożenia hipomagnezemią u chorych po zabiegu chirurgicznym
 Przewidywanie zagrożenia hipomagnezemią u chorych po zabiegu chirurgicznym 
Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Centrum Onkologii w Krakowie

Model przeżycia dla polskiej populacji chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby
 Model przeżycia dla polskiej populacji chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby 
Autor: Piotr Krzeski – Klinika Gastroenterologii i Przemiany Materii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Znaczenie dyshormonozy tarczycowej z eutyreozą (euthyroid sick syndrome) u pacjentów z urazem czaszkowo-mózgowym
 Znaczenie dyshormonozy tarczycowej z eutyreozą (euthyroid sick syndrome) u pacjentów z urazem czaszkowo-mózgowym 
Autor: Ryszard Palugniok – Katedra Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji, Wydział Lekarski, Śląska Akademia Medyczna, Katowice

Zagadnienie pomiaru wybranych cech ruchów patologicznych kończyny górnej człowieka
 Zagadnienie pomiaru wybranych cech ruchów patologicznych kończyny górnej człowieka 
Autor: Małgorzata Świder – Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław

Wpływ niedoboru selenu na metabolizm hormonów tarczycy u dzieci z Polski Południowo-Wschodniej
 Wpływ niedoboru selenu na metabolizm hormonów tarczycy u dzieci z Polski Południowo-Wschodniej 
Autor: Paweł Zagrodzki – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Analiza stanu uodpornienia populacji mieszkańców Polski przeciwko błonnicy
 Analiza stanu uodpornienia populacji mieszkańców Polski przeciwko błonnicy 
Autor: Jarosław Walory – Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek, Warszawa

Przydatność krzywych ROC w diagnostyce różnicowej łagodnego rozrostu i raka gruczołu krokowego
 Przydatność krzywych ROC w diagnostyce różnicowej łagodnego rozrostu i raka gruczołu krokowego 
Autor: Katarzyna Klimek – Katedra Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji, Śląska Akademia Medyczna, Katowice

Epidemiologia zakażeń grzybicznych skóry i jej przydatków u dzieci w regionie łódzkim w latach 1988-1997
 Epidemiologia zakażeń grzybicznych skóry i jej przydatków u dzieci w regionie łódzkim w latach 1988-1997 
Autor: Barbara Hejniak – Wydział Lekarski, Wojskowa Akademia Medyczna, Łódź