Brak programu wyborczego jako strategia kampanii i jej skuteczność w zależności od segmentu elektoratu


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr hab. Wojciech Cwalina, prof. SWPS, Katedra Psychologii Marketingu, Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Wprowadzenie do modelowania zjawisk społecznych i przykłady zastosowań w STATISTICA
prof. Adam Sagan, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zastosowanie modelowania równań strukturalnych do badań nad zachowaniami konsumentów
dr Grzegorz Zasuwa, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Czy decyzje klientów o zmianie ubezpieczyciela można przewidywać? Analiza churn w TUiR WARTA
 Czy decyzje klientów o zmianie ubezpieczyciela można przewidywać? Analiza churn w TUiR WARTA  Czy decyzje klientów o zmianie ubezpieczyciela można przewidywać? Analiza churn w TUiR WARTA
Autorzy: Joanna Woźniak i Piotr Paryż – TUiR WARTA S.A.

Przewidywanie wyłudzeń w szkodach komunikacyjnych za pomocą modeli predykcyjnych w TUiR WARTA
 Przewidywanie wyłudzeń w szkodach komunikacyjnych za pomocą modeli predykcyjnych w TUiR WARTA  Przewidywanie wyłudzeń w szkodach komunikacyjnych za pomocą modeli predykcyjnych w TUiR WARTA
Autor: Barbara Leśniarek – TUiR WARTA S.A.

Maszyna do czytania, czyli text mining w wykrywaniu nadużyć ubezpieczeniowych
 Maszyna do czytania, czyli text mining w wykrywaniu nadużyć ubezpieczeniowych  Maszyna do czytania, czyli text mining w wykrywaniu nadużyć ubezpieczeniowych
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Narzędzia analityczne w marketingu relacji
 Narzędzia analityczne w marketingu relacji  Narzędzia analityczne w marketingu relacji
Autor: prof. dr hab. Adam Sagan, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Optymalizacja kampanii marketingowych w sieciach społecznościowych z wykorzystaniem metod data mining
 Optymalizacja kampanii marketingowych w sieciach społecznościowych z wykorzystaniem metod data mining  Optymalizacja kampanii marketingowych w sieciach społecznościowych z wykorzystaniem metod data mining
Autor:
dr Jerzy Surma, Szkoła Główna Handlowa

STATISTICA w marketingu
 STATISTICA w marketingu  STATISTICA w marketingu
Autor:
Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska

Psychografia polskich konsumentów 2010
 Psychografia polskich konsumentów 2010  Psychografia polskich konsumentów 2010
Autor:
dr Paweł Wójcik, 4P Research Mix

Mystery shopping – jak analizować uzyskane dane?
 Mystery shopping - jak analizować uzyskane dane?  Mystery shopping - jak analizować uzyskane dane?
Autor:
dr Małgorzata Michalak, Cegedim Customer Information

Przygotowanie danych marketingowych do analiz data mining
 Przygotowanie danych marketingowych do analiz data mining  Przygotowanie danych marketingowych do analiz data mining
Autor:
dr Mariusz Łapczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

O korzyściach wynikających z zastosowania analizy PROFIT
 O korzyściach wynikających z zastosowania analizy PROFIT  O korzyściach wynikających z zastosowania analizy PROFIT
Autor:
dr Piotr Jabkowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Jak nie oferować grzebieni łysym czyli modele predykcyjne w optymalizacji kampanii sprzedażowych
 Jak nie oferować grzebieni łysym czyli modele predykcyjne w optymalizacji kampanii sprzedażowych  Jak nie oferować grzebieni łysym czyli modele predykcyjne w optymalizacji kampanii sprzedażowych
Autor: Grzegorz Migut, StatSoft Polska

Co z czym i w jakiej kolejności, czyli analiza asocjacji i sekwencji
 Co z czym i w jakiej kolejności, czyli analiza asocjacji i sekwencji  Co z czym i w jakiej kolejności, czyli analiza asocjacji i sekwencji
Autor: Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska

Prosty przepis na skoring – STATISTICA Zestaw Skoringowy
 Prosty przepis na skoring - STATISTICA Zestaw Skoringowy  Prosty przepis na skoring - STATISTICA Zestaw Skoringowy
Autor: Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska

STATISTICA Decisioning Platform, czyli jak podejmować decyzje w epoce Big Data
 STATISTICA Decisioning Platform, czyli jak podejmować decyzje w epoce Big Data  STATISTICA Decisioning Platform, czyli jak podejmować decyzje w epoce Big Data
Autor: Mirosław Popieluch, StatSoft Polska

Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji
  procesów biznesowych
 Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych  Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych
Autor: Grzegorz Migut, StatSoft Polska

Pamięć doświadczenia i opinia – strukturalna analiza wpływu informacji prasowych na preferencje wyborcze
 Pamięć doświadczenia i opinia - strukturalna analiza wpływu informacji prasowych na preferencje wyborcze 
Autor: Małgorzata Michalak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii Ekonomicznej

Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążowąw Internecie
 Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążowąw Internecie 
Autor: Mariusz Łapczyński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

Modele skoringowe w biznesie i nauce
 Modele skoringowe w biznesie i nauce 
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Bogaci – podmiotem zainteresowania badaczy konsumpcji, rynku, marketingu
 Bogaci - podmiotem zainteresowania badaczy konsumpcji, rynku, marketingu  Bogaci - podmiotem zainteresowania badaczy konsumpcji, rynku, marketingu
Autor: Teresa Słaby, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

O niektórych praktykach badawczych, które prowadzą do gromadzenia i publikowania niewiarygodnych wyników badań naukowych
 O niektórych praktykach badawczych, które prowadzą do gromadzenia i publikowania niewiarygodnych wyników badań naukowych  O niektórych praktykach badawczych, które prowadzą do gromadzenia i publikowania niewiarygodnych wyników badań naukowych
Autor: Piotr Francuz – Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Analiza danych ankietowych – przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego
 Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego  Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego
Autor: Mariusz Łapczyński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

Customer Intelligence – analityka wokół klienta
 Customer Intelligence - analityka wokół klienta  Customer Intelligence - analityka wokół klienta
Autor: Jerzy Surma – Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Sondaże w prasie. O pożytku z badań ilościowych w mediach
 Sondaże w prasie. O pożytku z badań ilościowych w mediach  Sondaże w prasie. O pożytku z badań ilościowych w mediach
Autor:Robert Szwed – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rozmyte metody klasyfikacji w analizie segmentów rynkowych na przykładzie rynku motoryzacyjnego
 Rozmyte metody klasyfikacji w analizie segmentów rynkowych na przykładzie rynku motoryzacyjnego  Rozmyte metody klasyfikacji w analizie segmentów rynkowych na przykładzie rynku motoryzacyjnego
Autor:Bartłomiej Jefmański – Katedra Ekonometrii i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wykorzystanie analizy korespondencji w badaniach marketingowych
 Wykorzystanie analizy korespondencji w badaniach marketingowych 
Autor:Agnieszka Stanimir – Katedra Ekonometrii, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław

STATISTICA w marketingu i badaniach rynku
 STATISTICA w marketingu i badaniach rynku  STATISTICA w marketingu i badaniach rynku
Autor: Piotr Wójtowicz – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu STATISTICA – analiza conjoint i skalowanie wielowymiarowe
 Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu STATISTICA - analiza conjoint i skalowanie wielowymiarowe  Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu STATISTICA - analiza conjoint i skalowanie wielowymiarowe
Autor: Adam Sagan – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Od kwestionariusza do raportu – system zbierania danych i narzędzia analityczne w badaniach ankietowych
 Od kwestionariusza do raportu - system zbierania danych i narzędzia analityczne w badaniach ankietowych  Od kwestionariusza do raportu - system zbierania danych i narzędzia analityczne w badaniach ankietowych
Autor: Michał Kusy – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku
 Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku  Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Analiza migracji klientów (churn analysis)
 Analiza migracji klientów (churn analysis) 
Autor: Mariusz Łapczyński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wykorzystanie skoringu marketingowego do optymalizacji kampanii sprzedażowych
 Wykorzystanie skoringu marketingowego do optymalizacji kampanii sprzedażowych  Wykorzystanie skoringu marketingowego do optymalizacji kampanii sprzedażowych
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Wizualizacja danych jako uzupełnienie metod analitycznych
 Wizualizacja danych jako uzupełnienie metod analitycznych  Wizualizacja danych jako uzupełnienie metod analitycznych
Autor: Krzysztof Suwada – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Analiza koszykowa i analiza sekwencji – Wielki Brat czuwa
 Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa  Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa
Autor:Mariusz Łapczyński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Praktyczny skoring – nie tylko kredytowy
 Praktyczny skoring - nie tylko kredytowy 
Autorzy:Piotr Wójtowicz, Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Analiza czynników wpływających na sprzedaż i wspomaganie wyboru strategii działań marketingowych
 Analiza czynników wpływających na sprzedaż i wspomaganie wyboru strategii działań marketingowych Analiza czynników wpływających na sprzedaż i wspomaganie wyboru strategii działań marketingowych
Autor:Janusz Wątroba – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Wspomaganie kampanii sprzedaży krzyżowej (cross-selling) na przykładzie oferty banku
 Wspomaganie kampanii sprzedaży krzyżowej (cross-selling) na przykładzie oferty banku  Wspomaganie kampanii sprzedaży krzyżowej (cross-selling) na przykładzie oferty banku
Autor:Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Przykład badania wzorców zachowań klientów za pomocą analizy koszykowej
 Przykład badania wzorców zachowań klientów za pomocą analizy koszykowej  Przykład badania wzorców zachowań klientów za pomocą analizy koszykowej
Autor:Agnieszka Pasztyła – StatSoft Polska Sp. Z o.o.; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Statystyki

Model data mining przewidujący odpowiedź klientów na ofertę
 Model data mining przewidujący odpowiedź klientów na ofertę  Model data mining przewidujący odpowiedź klientów na ofertę
Autor:Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Czego można dowiedzieć się o klientach, wykorzystując data mining, czyli analiza danych w CRM
 Czego można dowiedzieć się o klientach, wykorzystując data mining, czyli analiza danych w CRM  Czego można dowiedzieć się o klientach, wykorzystując data mining, czyli analiza danych w CRM
Autor: Rafał Wajda – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Segmentacja użytkowników serwisu www z użyciem metod statystycznych i sieci neuronowych
 Segmentacja użytkowników serwisu www z użyciem metod statystycznych i sieci neuronowych  Segmentacja użytkowników serwisu www z użyciem metod statystycznych i sieci neuronowych
Autor:Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta z wykorzystaniem programu STATISTICA
 Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta z wykorzystaniem programu STATISTICA  Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta z wykorzystaniem programu STATISTICA
Autor: dr hab. Adam Sagan – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 

Przewidywanie lojalności klientów
 Przewidywanie lojalności klientów  Przewidywanie lojalności klientów
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska 

Jak znaleźć grupy podobnych klientów, czyli metody segmentacji
Jak znaleźć grupy podobnych klientów, czyli metody segmentacji Jak znaleźć grupy podobnych klientów, czyli metody segmentacji
Autor: Grzegorz Migut –  StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Analiza danych i CRM – przegląd
 Analiza danych i CRM - przegląd  Analiza danych i CRM - przegląd
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska 

Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności
 Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności  Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności
Autor: dr Adam Sagan – Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

Zastosowanie kart kontrolnych do analizy zadowolenia klientów
 Zastosowanie kart kontrolnych do analizy zadowolenia klientów  Zastosowanie kart kontrolnych do analizy zadowolenia klientów
Autor: Tomasz Greber – Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania

Model pomiarowy satysfakcji i lojalności
 Model pomiarowy satysfakcji i lojalności  Model pomiarowy satysfakcji i lojalności
Autor: dr Adam Sagan – Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

Model strukturalny relacji między satysfakcją i lojalnością wobec marki
 Model strukturalny relacji między satysfakcją i lojalnością wobec marki  Model strukturalny relacji między satysfakcją i lojalnością wobec marki
Autor: dr Adam Sagan – Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

Monitorowanie satysfakcji klienta i diagnoza zmian
 Monitorowanie satysfakcji klienta i diagnoza zmian  Monitorowanie satysfakcji klienta i diagnoza zmian
Autor: Grzegorz Migut StatSoft Polska

Bazy danych i narzędzia analityczne w badaniach satysfakcji i lojalności
 Bazy danych i narzędzia analityczne w badaniach satysfakcji i lojalności Bazy danych i narzędzia analityczne w badaniach satysfakcji i lojalności
Autor: Grzegorz Migut StatSoft Polska

Przykład badania i monitorowania satysfakcji klienta w środowisku internetowym
 Przykład badania i monitorowania satysfakcji klienta w środowisku internetowym  Przykład badania i monitorowania satysfakcji klienta w środowisku internetowym
Autor: Tomasz Demski StatSoft Polska

Skale jako podstawowy instrument pomiaru w badaniach satysfakcji i lojalności
 Skale jako podstawowy instrument pomiaru w badaniach satysfakcji i lojalności  Skale jako podstawowy instrument pomiaru w badaniach satysfakcji i lojalności
Autor: dr Adam Sagan – Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

Metody statystyczne stosowane do analizy zadowolenia i lojalności klientów
 Skale jako podstawowy instrument pomiaru w badaniach satysfakcji i lojalności 
Autor: dr Janusz Wątroba – StatSoft Polska

Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcjii lojalności klientów
 Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcjii lojalności klientów  Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcjii lojalności klientów
Autor: Mariusz Łapczyński – Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

Marketing relacyjny
 Marketing relacyjny  Marketing relacyjny
Autor: dr Adam Sagan – Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

TQM i Six Sigma – Koncentracja na kliencie
 TQM i Six Sigma - Koncentracja na kliencie  TQM i Six Sigma - Koncentracja na kliencie
Autor: Tomasz Greber – Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania

Lojalność, satysfakcja – ich znacznie i pomiar
 Lojalność, satysfakcja - ich znacznie i pomiar 
Autor: Tomasz Demski StatSoft Polska 

Analiza danych i data mining w CRM
 Analiza danych i data mining w CRM 
Autor: Grzegorz Migut StatSoft Polska

Metody ilościowe i jakościowe badań rynkowych i marketingowych
 Metody ilościowe i jakościowe badań rynkowych i marketingowych 
Autor: prof. dr hab. Stefan Mynarski – Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Przykłady stosowania podstawowych technik analitycznych i graficznych
 Przykłady stosowania podstawowych technik analitycznych i graficznych 
Autor: dr Adam Sagan – Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Całościowy system informacji marketingowej w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych
 Całościowy system informacji marketingowej w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych 
Autor: prof. dr hab. Jan Jerschina – CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

Przykłady zaawansowanych technik analitycznych w badaniach marketingowych
 Przykłady zaawansowanych technik analitycznych w badaniach marketingowych 
Autor: dr Adam Sagan – Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej
 Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej 
Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Akademia Ekonomiczna w Krakowie
            dr Adam Sagan – Akademia Ekonomiczna w Krakowie