Wdrożenie, funkcjonowanie i korzyści z SPC i MSA w firmie produkcyjnej


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Wojciech Krysicki IKEA, Łukasz Parusiński „CORRECT” – K.BŁASZCZYK i WSPÓLNICY Sp. K, Jakub Wawrzyniak „CORRECT” – K.BŁASZCZYK i WSPÓLNICY Sp. K

Analiza wad powierzchni


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Bartosz Niemczyk, Maciej Szelążek, Arcelormittal Poland S.A.

Analiza niezawodności dla rozwiązań konstrukcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Andrzej Tusk, Franke Foodservice Systems Poland Sp. z o. o.

Zastosowanie narzędzi statystycznych do poprawy niezawodności i bezpieczeństwa maszyn poprzez predykcję awarii oraz poprawę pokrycia diagnostycznego maszyn


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Jan Marcin Piesik, Michelin Polska S.A.

Wizualne odkrywanie wiedzy w Statistica Interactive Visualisation & Dashboards


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Tomasz Demski StatSoft Polska

Analiza danych produkcyjnych w doskonaleniu procesu pakowania


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Marcin Sprawski Dendro Poland Ltd Sp. z o.o., Radosław Lemański Dendro Poland Ltd Sp. z o.o.

Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą STATISTICA Enterprise
 Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Michał Iwaniec, StatSoft Polska

System raportowania o stanie i jakości procesów
 System raportowania o stanie i jakości procesów  System raportowania o stanie i jakości procesów
Autor: Tomasz Demski, Adrian Pabian, StatSoft Polska

Przewidywanie awarii i problemów z jakością
 Przewidywanie awarii i problemów z jakością  Przewidywanie awarii i problemów z jakością
Autor: Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska

Przewidywanie właściwości produktu z wykorzystaniem uczenia maszyn
 Przewidywanie właściwości produktu z wykorzystaniem uczenia maszyn  Przewidywanie właściwości produktu z wykorzystaniem uczenia maszyn
Autor: Tomasz Demski, StatSoft Polska

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) w przemyśle kosmetycznym – jak zapewnić wysoką jakość
 Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) w przemyśle kosmetycznym ? jak zapewnić wysoką jakość  Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) w przemyśle kosmetycznym ? jak zapewnić wysoką jakość
Autor: Michał Iwaniec, StatSoft Polska

Doświadczenia Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w automatycznej walidacji metod analitycznych i prowadzeniu badań biegłości
 Doświadczenia Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w automatycznej walidacji metod analitycznych i prowadzeniu badań biegłości  Doświadczenia Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w automatycznej walidacji metod analitycznych i prowadzeniu badań biegłości
Autorzy: Teresa Topolnicka, Agnieszka Plis, Mariusz Mastalerz – Centrum Badań Laboratoryjnych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

Jak efektywnie i poprawnie wykonać analizę i raport z badań biegłości i walidacji – praktyczne wskazówki
 Jak efektywnie i poprawnie wykonać analizę i raport z badań biegłości i walidacji ? praktyczne wskazówki  Jak efektywnie i poprawnie wykonać analizę i raport z badań biegłości i walidacji ? praktyczne wskazówki
Autor: Michał Iwaniec – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Dobór planu doświadczenia i analiza wyników w badaniach technicznych
 Dobór planu doświadczenia i analiza wyników w badaniach technicznych  Dobór planu doświadczenia i analiza wyników w badaniach technicznych
Autor: dr inż. Jacek Pietraszek, Politechnika Krakowska, Instytut Informatyki Stosowanej

Koncepcja Quality by Design z punktu widzenia statystycznej analizy danych
Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska

Liniowość metody oznaczania zawartości substancji na przykładzie chromatografu
 Liniowość metody oznaczania zawartości substancji na przykładzie chromatografu  Liniowość metody oznaczania zawartości substancji na przykładzie chromatografu
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Statystyczna ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych – nowe wymagania
 tatystyczna ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych - nowe wymagania  tatystyczna ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych - nowe wymagania
Autorzy: Waldemar Korol, Grażyna Bielecka , Jolanta Rubaj – Krajowe Laboratorium Pasz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Proces walidacji metody pomiarowej jako przykład zastosowania statystycznej kontroli jakości z wykorzystaniem pakietu STATISTICA
 Proces walidacji metody pomiarowej jako przykład zastosowania statystycznej kontroli jakości z wykorzystaniem pakietu STATISTICA 
Autor: Angelina RajdaKatedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Sterowanie jakością procesu o wielu właściwościach: wielowymiarowe karty kontrolne i inne narzędzia
 Sterowanie jakością procesu o wielu właściwościach: wielowymiarowe karty kontrolne i inne narzędzia 
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

STATISTICA Enterprise jako platforma analityczna dla całej organizacji
 STATISTICA Enterprise jako platforma analityczna dla całej organizacji  STATISTICA Enterprise jako platforma analityczna dla całej organizacji
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Rozwiązania analityczne dla badań innowacyjnych
 Rozwiązania analityczne dla badań innowacyjnych  Rozwiązania analityczne dla badań innowacyjnych
Autor: Piotr Wójtowicz – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Wprowadzenie do praktycznego planowania eksperymentu
 Wprowadzenie do praktycznego planowania eksperymentu  Wprowadzenie do praktycznego planowania eksperymentu
Autor: Janusz Konkol – Politechnika Rzeszowska, Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa

Jak ugotować dobrą zupę, czyli modelowanie procesów wsadowych z wykorzystaniem MSPC na przykładzie procesu polimeryzacji
 Jak ugotować dobrą zupę, czyli modelowanie procesów wsadowych z wykorzystaniem MSPC na przykładzie procesu polimeryzacji  Jak ugotować dobrą zupę, czyli modelowanie procesów wsadowych z wykorzystaniem MSPC na przykładzie procesu polimeryzacji
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Walidacja metod pomiarowych
 Walidacja metod pomiarowych  Walidacja metod pomiarowych
Autor: Michał Iwaniec – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Zastosowanie narzędzi StatSoft do analizy danych w przemyśle
 Zastosowanie narzędzi StatSoft do analizy danych w przemyśle  Zastosowanie narzędzi StatSoft do analizy danych w przemyśle
Autor: Rafał Wajda – StatSoft Polska

Normy i jakość z pakietem STATISTICA: od kontroli odbiorczej po Six sigma
 Normy i jakość z pakietem STATISTICA: od kontroli odbiorczej po Six sigma  Normy i jakość z pakietem STATISTICA: od kontroli odbiorczej po Six sigma
Autor: Michał Iwaniec – StatSoft Polska

O korzyściach z SPC
 O korzyściach z SPC  O korzyściach z SPC
Autor: Tomasz Greber – Politechnika Wrocławska

Przykład wdrożenia kart kontrolnych krok po kroku
 Przykład wdrożenia kart kontrolnych krok po kroku  Przykład wdrożenia kart kontrolnych krok po kroku
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska

Planowanie doświadczeń jako droga do innowacyjności – przykład optymalizacji procesu produkcyjnego
 Planowanie doświadczeń jako droga do innowacyjności - przykład optymalizacji procesu produkcyjnego  Planowanie doświadczeń jako droga do innowacyjności - przykład optymalizacji procesu produkcyjnego
Autor: Grzegorz Harańczyk – StatSoft Polska

Systemowe podejście do zbierania i analizowania danych kluczem do redukcji kosztów
 Systemowe podejście do zbierania i analizowania danych kluczem do redukcji kosztów  Systemowe podejście do zbierania i analizowania danych kluczem do redukcji kosztów
Autor: Michał Iwaniec – StatSoft Polska

Wykrywanie przyczyn i przewidywanie problemów z jakością na przykładzie przemysłu poligraficznego
 Wykrywanie przyczyn i przewidywanie problemów z jakością na przykładzie przemysłu poligraficznego  Wykrywanie przyczyn i przewidywanie problemów z jakością na przykładzie przemysłu poligraficznego
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska

Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych
 Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych 
Autor:Anna Lewandowska, Zenon Foltynowicz – Katedra Ekologii Produktów, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Optymalizacja procesów pomiarowych oraz dostępności wyników pomiarowych w TBMECA Poland Sp. Z o.o. Z wykorzystaniem pakietu STATISTICA
 Optymalizacja procesów pomiarowych oraz dostępności wyników pomiarowych w TBMECA Poland Sp. Z o.o. Z wykorzystaniem pakietu STATISTICA  Optymalizacja procesów pomiarowych oraz dostępności wyników pomiarowych w TBMECA Poland Sp. Z o.o. Z wykorzystaniem pakietu STATISTICA
Autorzy: Andrzej Orłowski i Tomasz Romanik – TBMECA Poland Sp. Z o.o.

Zastosowanie programu STATISTICA do automatycznej walidacji metod badawczych i pomiarowych w Zespole Laboratoriów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
 Zastosowanie programu STATISTICA do automatycznej walidacji metod badawczych i pomiarowych w Zespole Laboratoriów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu  Zastosowanie programu STATISTICA do automatycznej walidacji metod badawczych i pomiarowych w Zespole Laboratoriów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
Autorzy: Teresa Topolnicka – Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Michał Iwaniec, StatSoft Polska

Zastosowanie analizy struktury do oceny właściwości betonów
 Zastosowanie analizy struktury do oceny właściwości betonów 
Autor:Janusz Konkol – Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa, Politechnika Rzeszowska

Co to znaczy wiedzieć wszystko o procesie?
 Co to znaczy wiedzieć wszystko o procesie?  Co to znaczy wiedzieć wszystko o procesie?
Autor:Adam Walanus – StatSoft Polska Sp. Z o.o

Statystyczne sterowanie procesami – praktyczne przykłady zastosowania
 Statystyczne sterowanie procesami - praktyczne przykłady zastosowania  Statystyczne sterowanie procesami - praktyczne przykłady zastosowania
Autor: Tomasz Greber – Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania, Zakład Zarządzania Jakością; Magazyn „Zarządzanie Jakością”

Jak zbudować system gromadzenia pomiarów i monitorowania?
 Jak zbudować system gromadzenia pomiarów i monitorowania? Jak zbudować system gromadzenia pomiarów i monitorowania?
Autor: Michał Iwaniec – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Modelowanie procesów produkcyjnych
 Modelowanie procesów produkcyjnych Modelowanie procesów produkcyjnych
Autor:Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

PROCEED – modelowanie, optymalizacja i symulacja złożonych procesów produkcyjnych
 PROCEED - modelowanie, optymalizacja i symulacja złożonych procesów produkcyjnych PROCEED - modelowanie, optymalizacja i symulacja złożonych procesów produkcyjnych
Autor:Michał Iwaniec – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Co statystyka i wykresy mogą powiedzieć o procesie?
 Co statystyka i wykresy mogą powiedzieć o procesie? 
Autor:Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Który proces jest najlepszy – przykład praktycznego wykorzystania kart kontrolnych i analizy zdolności do oceny procesów
 Który proces jest najlepszy - przykład praktycznego wykorzystania kart kontrolnych i analizy zdolności do oceny procesów  Który proces jest najlepszy - przykład praktycznego wykorzystania kart kontrolnych i analizy zdolności do oceny procesów
Autor:Michał Iwaniec – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Od pomiarów do raportu, czyli system SPC
 Od pomiarów do raportu, czyli system SPC  Od pomiarów do raportu, czyli system SPC
Autor:Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Rola jakości pomiarów w systemie SPC – praktyczne podejście do MSA
 Rola jakości pomiarów w systemie SPC - praktyczne podejście do MSA Rola jakości pomiarów w systemie SPC - praktyczne podejście do MSA
Autor:Michał Iwaniec – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Zarządzanie procesami pomiarowymi, wynikami badań i wzorcowań
 Zarządzanie procesami pomiarowymi, wynikami badań i wzorcowań 
Autor:RomanTabisz -Politechnika Rzeszowska, Zakład Metrologii i Systemów PomiarowychLaboratorium Badań i Kalibracji „LABBiKAL”

Zastosowanie metod statystycznych do oceny biegłości laboratoriów za pomocą badań międzylaboratoryjnych
 Zastosowanie metod statystycznych do oceny biegłości laboratoriów za pomocą badań międzylaboratoryjnych 
Autor:Teresa Topolnicka -Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Przykład automatyzacji statystycznej obróbki wyników
 Przykład automatyzacji statystycznej obróbki wyników 
Autor:GrzegorzMigut- StatSoft Polska Sp. Z o.o. iTeresaTopolnicka -Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kalibracja liniowa w zagadnieniu walidacji metod pomiarowych
 Kalibracja liniowa w zagadnieniu walidacji metod pomiarowych 
Autor:Michał Iwaniec – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Karty kontrolne przy ocenie liczbowej w sterowaniu procesami – założenia i analiza
 Karty kontrolne przy ocenie liczbowej w sterowaniu procesami - założenia i analiza 
Autor: Tomasz Greber – Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji
 Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji 
Autor: Janusz Wątroba – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Potrzeba i metody poszukiwania wiedzy empirycznej
 Potrzeba i metody poszukiwania wiedzy empirycznej 
Autor: Zbigniew Polański – Politechnika Krakowska,Katedra Obróbki Plastycznej

Wprowadzenie do analizy wariancji
 Wprowadzenie do analizy wariancji 
Autor: Janusz Wątroba – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Zastosowanie programu STATISTICA jako narzędzia do zapewnienia jakości w produkcji wielkoseryjnej o różnorodnym asortymencie
 Zastosowanie programu STATISTICA jako narzędzia do zapewnienia jakości w produkcji wielkoseryjnej o różnorodnym asortymencie  Zastosowanie programu STATISTICA jako narzędzia do zapewnienia jakości w produkcji wielkoseryjnej o różnorodnym asortymencie
Autor: Michał Grzelak, GTX Hanex Plastic Sp. Z o.o

Zastosowanie statystycznych technik obliczeniowych SPC i DoE dla usprawnienia procesów produkcyjnych Grupy ABB
 Zastosowanie statystycznych technik obliczeniowych SPC i DoE dla usprawnienia procesów produkcyjnych Grupy ABB  Zastosowanie statystycznych technik obliczeniowych SPC i DoE dla usprawnienia procesów produkcyjnych Grupy ABB
Autor: Piotr Gawąd, ABB Sp. Z o.o.

Przykład tworzenia kart kontrolnych w STATISTICA
 Przykład tworzenia kart kontrolnych w STATISTICA  Przykład tworzenia kart kontrolnych w STATISTICA
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska 

SPC i Six Sigma – pożądana zmienność w podejściu do metod statystycznych
 SPC i Six Sigma - pożądana zmienność w podejściu do metod statystycznych 
Autor:dr hab. inż. Adam Walanus – StatSoft Polska 

Przykład zastosowania SPC w sektorze usług
 Przykład zastosowania SPC w sektorze usług  Przykład zastosowania SPC w sektorze usług
Autor: Michał Iwaniec – StatSoft Polska 

Metody stopniowej poprawy jakości w produkcji szkła telewizyjnego
 Metody stopniowej poprawy jakości w produkcji szkła telewizyjnego 
Autorzy: Adam Doliński, Jacenty Symonowicz, Jerzy Stempkowski – THOMSON multimedia Polska Sp. Z o.o.

Zapewnienie wiarygodności analizowanych danych – podstawy analizy MSA
 Zapewnienie wiarygodności analizowanych danych - podstawy analizy MSA 
Autor: dr inż. Roman Tabisz – Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Zakład Metrologiii Systemów Pomiarowych; Laboratorium Badań i Kalibracji „LABBiKAL” 

Monitorowanie i sterowanie jakością procesów wsadowych (okresowych)
 Monitorowanie i sterowanie jakością procesów wsadowych (okresowych)  Monitorowanie i sterowanie jakością procesów wsadowych (okresowych)
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska

Planowanie doświadczeń – możliwość czy konieczność
 Planowanie doświadczeń - możliwość czy konieczność 
Autor:dr inż. Jacek Pietraszek – Politechnika Krakowska, Instytut Informatyki Stosowanej 

Walidacja procedur analitycznych i procesów technologicznych w przemyśle farmaceutycznym
 Walidacja procedur analitycznych i procesów technologicznych w przemyśle farmaceutycznym  Walidacja procedur analitycznych i procesów technologicznych w przemyśle farmaceutycznym
Autor: Michał Iwaniec – StatSoft Polska 

Data mining w przemyśle: projektowanie, udoskonalanie, wytwarzanie
 Data mining w przemyśle: projektowanie, udoskonalanie, wytwarzanie  Data mining w przemyśle: projektowanie, udoskonalanie, wytwarzanie
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska 

Korzyści ze stosowania statystyki w firmie Steelcase
 Korzyści ze stosowania statystyki w firmie Steelcase  Korzyści ze stosowania statystyki w firmie Steelcase
Autor: Mirosław Popieluch – StatSoft Polska 

Statystyczna kontrola procesu produkcji płyt g-k w Rigips Polska
 Statystyczna kontrola procesu produkcji płyt g-k w Rigips Polska 
Autor: Dariusz Drąg – Rigips Polska Stawiany

Zdolność procesu
 Zdolność procesu 
Autor: dr hab. inż. Adam Walanus – StatSoft Polska

Analiza systemu pomiarowego (MSA)
 Analiza systemu pomiarowego (MSA) Analiza systemu pomiarowego (MSA)
Autor: mgr Tomasz Greber – Politechnika Wrocławska

Data mining w sterowaniu procesem (QC Data Mining)
 Data mining w sterowaniu procesem (QC Data Mining) 
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska

Czym się różni Sześć sigma od Trzy sigma
 Czym się różni Sześć sigma od Trzy sigma Czym się różni Sześć sigma od Trzy sigma
Autor: dr  hab. inż. Adam Walanus – StatSoft Polska

Metody doskonalenia jakości a zarządzanie przez jakość – spojrzenie audytora
 Metody doskonalenia jakości a zarządzanie przez jakość - spojrzenie audytora 
Autor: dr Katarzyna Mokrosińska – RW TÜV Polska

Metody statystyczne w zarządzaniu jakością
 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością 
Autor: prof. zw. dr hab. Andrzej Iwasiewicz – Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Efektywne statystyczne sterowanie procesami (SPC) z wykorzystaniem pakietu STATISTICA
 Efektywne statystyczne sterowanie procesami (SPC) z wykorzystaniem pakietu STATISTICA 
Autor: prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Badanie satysfakcji klienta w kontekście zapewnienia jakości
 Badanie satysfakcji klienta w kontekście zapewnienia jakości 
Autor: mgr Tomasz Greber – Politechnika Wrocławska

Statystyka w badaniu niezawodności
 Statystyka w badaniu niezawodności 
Autor: dr inż. Adam Walanus – StatSoft Polska

Kompleksowa organizacja gromadzenia i analizy danych dla potrzeb optymalizacji jakości
 Kompleksowa organizacja gromadzenia i analizy danych dla potrzeb optymalizacji jakości 
Autor: mgr Tomasz Demski – StatSoft Polska

Normy ISO 9000 i QS 9000 a statystyka i STATISTICA
 Normy ISO 9000 i QS 9000 a statystyka i STATISTICA 
Autor: mgr inż. Tomasz Greber – Politechnika Wrocławska

Metodologia „Six Sigma” a STATISTICA
 Metodologia 'Six Sigma' a STATISTICA 
Autor: dr hab. inż. Adam Walanus – StatSoft Polska

Statystyka w kompleksowym zarządzaniu jakością
 Statystyka w kompleksowym zarządzaniu jakością 
Autor: dr hab. Jacek Koronacki – Polska Akademia Nauk

Metody statystycznego sterowania jakością
 Metody statystycznego sterowania jakością 
Autor: dr hab. Jacek Koronacki – Polska Akademia Nauk

Niestandardowe karty kontrolne – czyli jak sobie radzić w nietypowych sytuacjach
 Niestandardowe karty kontrolne - czyli jak sobie radzić w nietypowych sytuacjach 
Autor: mgr inż. Tomasz Greber – Politechnika Wrocławska

Planowanie doświadczeń w kreowaniu jakości
 Planowanie doświadczeń w kreowaniu jakości 
Autor: prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polańskii – Politechnika Krakowska

Metody statystyczne – trudne czy łatwe?
 Metody statystyczne - trudne czy łatwe? 
Autor: dr inż. Adam Walanus – StatSoft Polska

System statystycznego sterowania jakością w skali całej organizacji
 System statystycznego sterowania jakością w skali całej organizacji 
Autor: dr inż. Adam Walanus – StatSoft Polska

Metoda Taguchi optymalizacji jakości
 Metoda Taguchi optymalizacji jakości 
Autor: dr. inż. Jacek Pietraszek – Politechnika Krakowska

Statystyka w laboratorium badawczym i pomiarowym
 Statystyka w laboratorium badawczym i pomiarowym 
Autor: dr. inż. Roman Tabisz – Politechnika Rzeszowska