Wskaźnik kondycji finansowej kredytobiorcy. Aspekty metodologiczne
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Anna Nowak-Czarnocka

Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych
 Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych
Grzegorz Migut, StatSoft Polska

Przewidywanie wyłudzeń w szkodach komunikacyjnych za pomocą modeli predykcyjnych w TUiR WARTA
 Przewidywanie wyłudzeń w szkodach komunikacyjnych za pomocą modeli predykcyjnych w TUiR WARTA  Przewidywanie wyłudzeń w szkodach komunikacyjnych za pomocą modeli predykcyjnych w TUiR WARTA
Autor: Barbara Leśniarek – TUiR WARTA S.A.

Maszyna do czytania, czyli text mining w wykrywaniu nadużyć ubezpieczeniowych
 Maszyna do czytania, czyli text mining w wykrywaniu nadużyć ubezpieczeniowych  Maszyna do czytania, czyli text mining w wykrywaniu nadużyć ubezpieczeniowych
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Dlaczego „gorsza” metoda jest czasem lepsza czyli regresja logistyczna w wykrywaniu wyłudzeń odszkodowań
 Dlaczego ?gorsza? metoda jest czasem lepsza czyli regresja logistyczna w wykrywaniu wyłudzeń odszkodowań  Dlaczego ?gorsza? metoda jest czasem lepsza czyli regresja logistyczna w wykrywaniu wyłudzeń odszkodowań
Autor: Barbara Leśniarek-Woźniak, Biuro Przeciwdziałania Wyłudzeniom, TUiR WARTA S.A.

Statystyczny detektyw, czyli wykrywanie wyłudzeń za pomocą analizy danych
 Statystyczny detektyw, czyli wykrywanie wyłudzeń za pomocą analizy danych  Statystyczny detektyw, czyli wykrywanie wyłudzeń za pomocą analizy danych
Autor: Tomasz Demski, StatSoft Polska

Prosty przepis na skoring – STATISTICA Zestaw Skoringowy
 Prosty przepis na skoring - STATISTICA Zestaw Skoringowy  Prosty przepis na skoring - STATISTICA Zestaw Skoringowy
Autor: Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska

STATISTICA Decisioning Platform, czyli jak podejmować decyzje w epoce Big Data
 STATISTICA Decisioning Platform, czyli jak podejmować decyzje w epoce Big Data  STATISTICA Decisioning Platform, czyli jak podejmować decyzje w epoce Big Data
Autor: Mirosław Popieluch, StatSoft Polska

Risk based pricing
 Risk based pricing  Risk based pricing
Autor: Marcin Stolarski, Key Manager, Bank Millennium

Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji
procesów biznesowych
 Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych  Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych
Autor: Grzegorz Migut, StatSoft Polska

Skoring jako narzędzie wspierające SKOKi w spełnieniu nowych wymagań nadzorczych
 Skoring jako narzędzie wspierające SKOKi w spełnieniu nowych wymagań nadzorczych  Skoring jako narzędzie wspierające SKOKi w spełnieniu nowych wymagań nadzorczych
Autor: Katarzyna Cioch, Starszy Specjalista ds. Ryzyka, Towarzystwo Zarządzające SKOK

Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi data mining – analiza porównawcza
 Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi data mining - analiza porównawcza 
Autor: Przemysław JaśkoWydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Analiza szeregów czasowych metodą świec japońskich na przykładzie badania przebiegu indeksu WIG20
 Analiza szeregów czasowych metodą świec japońskich na przykładzie badania przebiegu indeksu WIG20 
Autor: Marcin ZakidalskiWydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Rozwiązania StatSoft w ubezpieczeniach
Rafał Wajda, StatSoft Polska

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w detekcji kartowych transakcji oszukańczych
 Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w detekcji kartowych transakcji oszukańczych 
Autorzy: Michał Grzywa, Alior Bank S.A.

Wykorzystanie modeli skoringowych w obsłudze portfeli wierzytelności dłużników biznesowych
 Wykorzystanie modeli skoringowych w obsłudze portfeli wierzytelności dłużników biznesowych  Wykorzystanie modeli skoringowych w obsłudze portfeli wierzytelności dłużników biznesowych
Autorzy: Piotr Jabkowski – Instytut Socjologii UAM w Poznaniu; Piotr Karol Potempa – Prezes Zarządu GPPI S.A.

Wykorzystanie skoringu do przewidywania wyłudzeń kredytów w Invest-Banku
 Wykorzystanie skoringu do przewidywania wyłudzeń kredytów w Invest-Banku  Wykorzystanie skoringu do przewidywania wyłudzeń kredytów w Invest-Banku
Autorzy: Bartosz Wójcicki – Naczelnik Wydziału Analiz i Prewencji Przestępstw, Invest-Bank S.A.; Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Ocena modeli scoringowych w SKOK Stefczyka
 Ocena modeli scoringowych w SKOK Stefczyka  Ocena modeli scoringowych w SKOK Stefczyka
Autorzy: Katarzyna Cioch – Specjalista ds. Ryzyka, SKOK Stefczyka; Kamila Karnowska – Specjalista ds. Ryzyka, SKOK Stefczyka

Zastosowanie metod scoringowych w działalności bankowej
 Zastosowanie metod scoringowych w działalności bankowej Zastosowanie metod scoringowych w działalności bankowej
Autor: Grzegorz Ignaciuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego, PKO Bank Polski S.A.

Rozwiązania STATISTICA dla skoringu
 Rozwiązania STATISTICA dla skoringu Rozwiązania STATISTICA dla skoringu
Autor: Piotr Wójtowicz – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Rola skoringu w zarządzaniu ryzykiem
 Rola skoringu w zarządzaniu ryzykiem Rola skoringu w zarządzaniu ryzykiem
Autor: Marcin Gadomski, Starszy Menadżer, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte

Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku
 Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku  Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Wykorzystanie skoringu marketingowego do optymalizacji kampanii sprzedażowych
 Wykorzystanie skoringu marketingowego do optymalizacji kampanii sprzedażowych  Wykorzystanie skoringu marketingowego do optymalizacji kampanii sprzedażowych
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Praktyczny skoring – nie tylko kredytowy
 Praktyczny skoring - nie tylko kredytowy 
Autorzy:Piotr Wójtowicz, Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Budowa modelu scoringowego do e-pożyczki z wykorzystaniem narzędzi STATISTICA
 Budowa modelu scoringowego do e-pożyczki z wykorzystaniem narzędzi STATISTICA  Budowa modelu scoringowego do e-pożyczki z wykorzystaniem narzędzi STATISTICA
Autor: Kamila Karnowska i Katarzyna Cioch – SKOK im. F. Stefczyka

Prognozowanie krótkoterminowe w procesie planowania zasobów
Prognozowanie krótkoterminowe w procesie planowania zasobów 
Autor: Marzena Imiłkowski, Kierownik Działu Planowania i Prognozowania Zasobów, GE Money Bank S.A

Skoring kredytowy w pigułce
Skoring kredytowy w pigułce 
Autor: Mariola Kapla, Ekspert w Departamencie Ocen Scoringowych, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Skoring kredytowy a modele data mining
Skoring kredytowy a modele data mining 
Autor: dr Janusz Wątroba – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Jak znaleźć grupy podobnych klientów, czyli metody segmentacji
Jak znaleźć grupy podobnych klientów, czyli metody segmentacji  Jak znaleźć grupy podobnych klientów, czyli metody segmentacji
Autor: Grzegorz Migut –  StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Analiza kursów akcji z wykorzystaniem metody ICA
 Analiza kursów akcji z wykorzystaniem metody ICA  Analiza kursów akcji z wykorzystaniem metody ICA
Autor: Agnieszka Pasztyła – StatSoft Polska Sp. Z o. o.; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Statystyki

Prognozowanie w zarządzaniu ryzykiem – ryzyko wolumetryczne
 Prognozowanie w zarządzaniu ryzykiem - ryzyko wolumetryczne  Prognozowanie w zarządzaniu ryzykiem - ryzyko wolumetryczne
Autor: Alicja Zachura –  PKN ORLEN S.A.

Wykrywanie nadużyć i prania brudnych pieniędzy
 Wykrywanie nadużyć i prania brudnych pieniędzy  Wykrywanie nadużyć i prania brudnych pieniędzy
Autor: Ton Kuijlen –  konsultant StatSoft Polska Sp. Z o.o., Grzegorz MigutStatSoft Polska Sp. Z o.o.

Metody statystyczne w finansach-.pdf
 Metody statystyczne w finansach-.pdf  Metody statystyczne w finansach-.pdf
Autor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń

Badania dochodu i ryzyka inwestycji za pomocą analizy rozkładów
Badania dochodu i ryzyka inwestycji za pomocą analizy rozkładów  Badania dochodu i ryzyka inwestycji za pomocą analizy rozkładów
Autor: Agnieszka Pasztyła – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Statystyki; StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Koncepcja wartości zagrożonej VaR (Value at Risk)-.pdf
Koncepcja wartości zagrożonej VaR (Value at Risk)-.pdf  Koncepcja wartości zagrożonej VaR (Value at Risk)-.pdf
Autor: dr Katarzyna Kuziak – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń

Modelowanie ryzyka kredytowego
 Modelowanie ryzyka kredytowego  Modelowanie ryzyka kredytowego
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Prognozowanie finansowych szeregów czasowych
Prognozowanie finansowych szeregów czasowych  Prognozowanie finansowych szeregów czasowych
Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zakład Statystyki

Optymalny dobór produktów bankowych realizowany za pomocą skoringu marketingowego i finansowego
 Optymalny dobór produktów bankowych realizowany za pomocą skoringu marketingowego i finansowego  Optymalny dobór produktów bankowych realizowany za pomocą skoringu marketingowego i finansowego
Autor: Krzysztof Fortuna – LUKAS Bank S.A., Zespół Badań i Rozwoju

Analiza danych w ubezpieczeniach
Analiza danych w ubezpieczeniach  Analiza danych w ubezpieczeniach
Autor: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, Ewa Poprawska – Akademia Ekonomiczna Wrocław, Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń

Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych  Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
Autor: Adam Wróbel – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Ekonomii

Jak wdrożyć i stosować data mining w praktyce?
Jak wdrożyć i stosować data mining w praktyce?  Jak wdrożyć i stosować data mining w praktyce?
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.