Przewidywanie właściwości produktu z wykorzystaniem uczenia maszyn
 Przewidywanie właściwości produktu z wykorzystaniem uczenia maszyn Przewidywanie właściwości produktu z wykorzystaniem uczenia maszyn
Tomasz Demski, StatSoft Polska

Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych
 Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych
Grzegorz Migut, StatSoft Polska

Co wie smartfon? – rozpoznawanie aktywności człowieka metodami klasyfikacyjnymi STATISTICA Data Miner
 Co wie smartfon? - rozpoznawanie aktywności człowieka metodami klasyfikacyjnymi STATISTICA Data Miner  Co wie smartfon? - rozpoznawanie aktywności człowieka metodami klasyfikacyjnymi STATISTICA Data Miner
Autor: Michał Kusy, StatSoft Polska

Klasyfikatory pojedyncze i zintegrowane jako narzędzie wspomagania medycyny
 Klasyfikatory pojedyncze i zintegrowane jako narzędzie wspomagania medycyny  Klasyfikatory pojedyncze i zintegrowane jako narzędzie wspomagania medycyny
Autor: dr Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej

Uniwersalność zastosowań modeli scoringowych
 Uniwersalność zastosowań modeli scoringowych  Uniwersalność zastosowań modeli scoringowych
Autor: dr Ewa Wycinka, Uniwersytet Gdański, Katedra Statystyki

Prognozowanie z wykorzystaniem metod data mining
 Prognozowanie z wykorzystaniem metod data mining  Prognozowanie z wykorzystaniem metod data mining
Autor: Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska

STATISTICA Decisioning Platform, czyli jak podejmować decyzje w epoce Big Data
 STATISTICA Decisioning Platform, czyli jak podejmować decyzje w epoce Big Data  STATISTICA Decisioning Platform, czyli jak podejmować decyzje w epoce Big Data
Autor: Mirosław Popieluch, StatSoft Polska

Czy decyzje klientów o zmianie ubezpieczyciela można przewidywać? Analiza churn w TUiR WARTA
 Czy decyzje klientów o zmianie ubezpieczyciela można przewidywać? Analiza churn w TUiR WARTA  Czy decyzje klientów o zmianie ubezpieczyciela można przewidywać? Analiza churn w TUiR WARTA
Autorzy: Joanna Woźniak i Piotr Paryż – TUiR WARTA S.A.

STATISTICA Data MinerSTATISTICA Enterprise – sposób na szybką budowę i wdrażanie modeli
 STATISTICA Data Miner i STATISTICA Enterprise ? sposób na szybką budowę i wdrażanie modeli  STATISTICA Data Miner i STATISTICA Enterprise ? sposób na szybką budowę i wdrażanie modeli
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Przewidywanie wyłudzeń w szkodach komunikacyjnych za pomocą modeli predykcyjnych w TUiR WARTA
 Przewidywanie wyłudzeń w szkodach komunikacyjnych za pomocą modeli predykcyjnych w TUiR WARTA  Przewidywanie wyłudzeń w szkodach komunikacyjnych za pomocą modeli predykcyjnych w TUiR WARTA
Autor: Barbara Leśniarek – TUiR WARTA S.A.

Maszyna do czytania, czyli text mining w wykrywaniu nadużyć ubezpieczeniowych
 Maszyna do czytania, czyli text mining w wykrywaniu nadużyć ubezpieczeniowych  Maszyna do czytania, czyli text mining w wykrywaniu nadużyć ubezpieczeniowych
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Tworzenie i stosowanie modelu prognostycznego z wykorzystaniem STATISTICA Enterprise
 Tworzenie i stosowanie modelu prognostycznego z wykorzystaniem STATISTICA Enterprise  Tworzenie i stosowanie modelu prognostycznego z wykorzystaniem STATISTICA Enterprise
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Problem eliminacji nieprzystających obiektów w zadaniu rozpoznawania wzorca
 Problem eliminacji nieprzystających obiektów w zadaniu rozpoznawania wzorca 
Autor: Marcin LucknerZakład Zastosowań Informatyki i Metod Numerycznych, Politechnika Warszawska

Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi data mining – analiza porównawcza
 Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi data mining - analiza porównawcza 
Autor: Przemysław JaśkoWydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Metoda MDR jako narzędzie analizy statystycznej danych genetycznych
 Metoda MDR jako narzędzie analizy statystycznej danych genetycznych 
Autor: Justyna HukInstytut Matematyczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Wrocławski

Identyfikacja cech korzeni marchwi jadalnej z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu i metod sztucznej inteligencji
 Identyfikacja cech korzeni marchwi jadalnej z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu i metod sztucznej inteligencji 
Autor: Monika JanaszekKatedra Podstaw Inżynierii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Od pojedynczych drzew do losowego lasu
Tomasz Demski, StatSoft Polska

Możliwości zastosowania metod data mining do analizy ilości ścieków dopływających do oczyszczalni
dr Monika Paluch-Puk, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w detekcji kartowych transakcji oszukańczych
 Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w detekcji kartowych transakcji oszukańczych 
Autorzy: Michał Grzywa, Alior Bank S.A.

Zastosowanie technik data mining w badaniach naukowych
 Zastosowanie technik data mining w badaniach naukowych 
Autor: Grzegorz Harańczyk – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Modele skoringowe w biznesie i nauce
 Modele skoringowe w biznesie i nauce 
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążowąw Internecie
 Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążowąw Internecie 
Autor: Mariusz Łapczyński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

Wykorzystanie data mining do oceny produktów na podstawie widma NIR
 Wykorzystanie data mining do oceny produktów na podstawie widma NIR 
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Przykład prognozowania z wykorzystaniem metod data mining
 Przykład prognozowania z wykorzystaniem metod data mining 
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Zastosowania data mining w systemie monitorowania pracy kombajnów górniczych
 Zastosowania data mining w systemie monitorowania pracy kombajnów górniczych  Zastosowania data mining w systemie monitorowania pracy kombajnów górniczych
Autor: Mariusz Gibiec – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Robotyki i Mechatroniki

Tworzenie i stosowanie modelu data mining za pomocą Przepisów STATISTICA Data Miner na przykładzie wykrywania nadużyć
 Tworzenie i stosowanie modelu data mining za pomocą Przepisów STATISTICA Data Miner na przykładzie wykrywania nadużyć  Tworzenie i stosowanie modelu data mining za pomocą Przepisów STATISTICA Data Miner na przykładzie wykrywania nadużyć
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Czy stosowanie metod data mining może przynosić korzyści w badaniach naukowych?
 Czy stosowanie metod data mining może przynosić korzyści w badaniach naukowych?  Czy stosowanie metod data mining może przynosić korzyści w badaniach naukowych?
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Automatyczna identyfikacja wybranych symboli notacji muzycznej
 Automatyczna identyfikacja wybranych symboli notacji muzycznej 
Autor:Marcin Luckner – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Modelowanie koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem danych tekstowych
 Modelowanie koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem danych tekstowych 
Autor: Szymon Chojnacki – Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku
 Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku  Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Analiza migracji klientów (churn analysis)
 Analiza migracji klientów (churn analysis)  Analiza migracji klientów (churn analysis)
Autor: Mariusz Łapczyński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wykorzystanie skoringu marketingowego do optymalizacji kampanii sprzedażowych
 Wykorzystanie skoringu marketingowego do optymalizacji kampanii sprzedażowych  Wykorzystanie skoringu marketingowego do optymalizacji kampanii sprzedażowych
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Analiza koszykowa i analiza sekwencji – Wielki Brat czuwa
 Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa  Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa
Autor: Mariusz Łapczyński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Data mining jako szansa na relatywnie tanie dokonywanie odkryć naukowych poprzez przekopywanie pozornie całkowicie wyeksploatowanych danych empirycznych
 Data mining jako szansa na relatywnie tanie dokonywanie odkryć naukowych poprzez przekopywanie pozornie całkowicie wyeksploatowanych danych empirycznych  Data mining jako szansa na relatywnie tanie dokonywanie odkryć naukowych poprzez przekopywanie pozornie całkowicie wyeksploatowanych danych empirycznych
Autor: Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Wykorzystanie STATISTICA Data Miner do prognozowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
 Wykorzystanie STATISTICA Data Miner do prognozowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 
Autor: Joanna Matych – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Data mining – automat czy metoda naukowa?
 Data mining - automat czy metoda naukowa?  Data mining - automat czy metoda naukowa?
Autor: Andrzej Sokołowski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Statystyki

Praktyczny skoring – nie tylko kredytowy
 Praktyczny skoring - nie tylko kredytowy 
Autor: Piotr Wójtowicz, Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Text mining jako narzędzie pozyskiwania informacji z dokumentów tekstowych
 Text mining jako narzędzie pozyskiwania informacji z dokumentów tekstowych  Text mining jako narzędzie pozyskiwania informacji z dokumentów tekstowych
Autor: Paweł Lula – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Informatyki

Segmentacja użytkowników serwisu www z użyciem metod statystycznych i sieci neuronowych
 Segmentacja użytkowników serwisu www z użyciem metod statystycznych i sieci neuronowych  Segmentacja użytkowników serwisu www z użyciem metod statystycznych i sieci neuronowych
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Analiza czynników wpływających na sprzedaż i wspomaganie wyboru strategii działań marketingowych
 Analiza czynników wpływających na sprzedaż i wspomaganie wyboru strategii działań marketingowych  Analiza czynników wpływających na sprzedaż i wspomaganie wyboru strategii działań marketingowych
Autor: Janusz Wątroba – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Przykład badania wzorców zachowań klientów za pomocą analizy koszykowej
 Przykład badania wzorców zachowań klientów za pomocą analizy koszykowej  Przykład badania wzorców zachowań klientów za pomocą analizy koszykowej
Autor: Agnieszka Pasztyła – StatSoft Polska Sp. Z o.o.; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Statystyki

Wspomaganie kampanii sprzedaży krzyżowej (cross-selling) na przykładzie oferty banku
 Wspomaganie kampanii sprzedaży krzyżowej (cross-selling) na przykładzie oferty banku  Wspomaganie kampanii sprzedaży krzyżowej (cross-selling) na przykładzie oferty banku
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Model data mining przewidujący odpowiedź klientów na ofertę
 Model data mining przewidujący odpowiedź klientów na ofertę  Model data mining przewidujący odpowiedź klientów na ofertę
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Czego można dowiedzieć się o klientach, wykorzystując data mining, czyli analiza danych w CRM
 Czego można dowiedzieć się o klientach, wykorzystując data mining, czyli analiza danych w CRM  Czego można dowiedzieć się o klientach, wykorzystując data mining, czyli analiza danych w CRM
Autor: Rafał Wajda – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Czy leciał z nami pilot, czyli text mining na przykładzie opisów wypadków lotniczych
 Czy leciał z nami pilot, czyli text mining na przykładzie opisów wypadków lotniczych 
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Analiza sposobu poruszania się użytkowników po portalu internetowym
 Analiza sposobu poruszania się użytkowników po portalu internetowym 
Autor: Radosław Kita – Onet.pl S.A. 

Data mining w przemyśle: projektowanie, udoskonalanie, wytwarzanie
 Data mining w przemyśle: projektowanie, udoskonalanie, wytwarzanie  Data mining w przemyśle: projektowanie, udoskonalanie, wytwarzanie
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska 

Metody stosowane w data mining
 Metody stosowane w data mining 
Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra  Statystyki

Przykład rozwiązania zagadnienia predykcyjnego za pomocą technik data mining
 Przykład rozwiązania zagadnienia predykcyjnego za pomocą technik data mining 
Autor: dr Janusz Wątroba – StatSoft Polska

Data Mining i jego realizacja w STATISTICA Data Miner
 Data Mining i jego realizacja w STATISTICA Data Miner 
Autor: dr Janusz Wątroba, mgr inż. Tomasz Kowalski, mgr Tomasz Demski – StatSoft Polska

Data mining w sterowaniu procesem (QC Data Mining)
 Data mining w sterowaniu procesem (QC Data Mining) 
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska

Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych
 Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych 
Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra  Statystyki