Wykorzystywanie procedury sędziów kompetentnych w naukach społecznych i możliwości jej oceny psychometrycznej za pomocą narzędzi dostępnych w Statistica
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. nadzw. (Katedra Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania procesów azotowania próżniowego stali narzędziowych
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr hab. inż. Emilia Wołowiec-Korecka (Zakład Metod Numerycznych w Nauce o Materiałach, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka)

Wskaźnik kondycji finansowej kredytobiorcy. Aspekty metodologiczne
 Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Anna Nowak-Czarnocka

Poziom istotności i granica rozsądku – problem porównań wielokrotnych w badaniach naukowych na przykładach z zakresu biologii behawioralnej człowieka
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Dariusz Danel (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Antropologii, Wrocław)

Kreator testów statystycznych i inne nowości w Zestawie Plus
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Paweł Januszewski, Mateusz Żołneczko, StatSoft Polska

Dane… czy w medycynie zawsze oznacza to problem?
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
płk dr inż. Piotr Murawski (Oddział Teleinformatyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie)

Chemometria w technologii oraz analizie farmaceutycznej ? potrzeba czy konieczność?
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Joanna Ronowicz (Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu)

Brak programu wyborczego jako strategia kampanii i jej skuteczność w zależności od segmentu elektoratu
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr hab. Wojciech Cwalina, prof. SWPS, Katedra Psychologii Marketingu, Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Jak uniknąć pułapek przy budowaniu sztucznych sieci neuronowych? Przewidywanie wyników operacji zatok przynosowych
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Joanna Szaleniec, Katedra i Klinika Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jak długo żyją spółki na polskiej giełdzie? Zastosowanie statystycznej analizy przeżycia do modelowania upadłości przedsiębiorstw
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Karolina Borowiec-Mihilewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Planowanie doświadczeń i statystyczna analiza danych eksperymentalnych na przykładzie doświadczenia rolniczego
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr inż. Dariusz Mańkowski, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Wykorzystanie programu Statistica do rozwiązywania złożonych zagadnień w obszarze inżynierii materiałów budowlanych
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr inż. Janusz Konkol, Katedra Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa, Politechnika Rzeszowska

Wdrożenie, funkcjonowanie i korzyści z SPC i MSA w firmie produkcyjnej
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Wojciech Krysicki IKEA, Łukasz Parusiński „CORRECT” – K.BŁASZCZYK i WSPÓLNICY Sp. K, Jakub Wawrzyniak „CORRECT” – K.BŁASZCZYK i WSPÓLNICY Sp. K

Analiza wad powierzchni
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Bartosz Niemczyk, Maciej Szelążek, Arcelormittal Poland S.A.

Analiza niezawodności dla rozwiązań konstrukcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Andrzej Tusk, Franke Foodservice Systems Poland Sp. z o. o.

Zastosowanie narzędzi statystycznych do poprawy niezawodności i bezpieczeństwa maszyn poprzez predykcję awarii oraz poprawę pokrycia diagnostycznego maszyn
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Jan Marcin Piesik, Michelin Polska S.A.

Wizualne odkrywanie wiedzy w Statistica Interactive Visualisation & Dashboards
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Tomasz Demski StatSoft Polska

Analiza danych produkcyjnych w doskonaleniu procesu pakowania
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Marcin Sprawski Dendro Poland Ltd Sp. z o.o., Radosław Lemański Dendro Poland Ltd Sp. z o.o.

Wprowadzenie do modelowania zjawisk społecznych i przykłady zastosowań w STATISTICA
prof. Adam Sagan, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wykorzystanie analizy asocjacyjnej w zarządzaniu serwisem floty pojazdów
mgr Mateusz Marzec, Katedra Robotyki i Mechatroniki, AGH

Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i klasyfikacyjnych sieci neuronowych do przewidywania zjawiska samoniezgodności kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata) w oparciu o eksperymenty elektroforetyczne
dr hab. Maciej Szaleniec, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Agresywność korozyjna wód gruntowych – zmienność czynników korozyjnych na tle budowy geomorfologicznej Warszawy
dr Marek Patakiewicz, Firma Usług Geotechnicznych „GEOTOR”

Zastosowanie analizy głównych składowych i wielowymiarowej regresji liniowej do modelowania skali oddziaływania źródeł zanieczyszczeń środowiska
dr hab. Aleksander Astel, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Akademia Pomorska w Słupsku

Automatyzacja analiz taksonomicznych w programie STATISTICA
dr Marek Sobolewski, Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska

Narzędzia analizy danych w medycynie
StatSoft Polska

Koncepcja Quality by Design z punktu widzenia statystycznej analizy danych
Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska

Statystyka: wizualizacja, korelacja, publikacja
prof. Marcin Kozak, Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii, Wydział Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wychodząc poza prostą regresję – modelowanie statystyczne w obszarze ubezpieczeń
 modelowanie statystyczne w obszarze ubezpieczeń modelowanie statystyczne w obszarze ubezpieczeń
Autor: Grzegorz Harańczyk – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Czy decyzje klientów o zmianie ubezpieczyciela można przewidywać? Analiza churn w TUiR WARTA
 Analiza churnAnaliza churn
Autorzy: Joanna Woźniak i Piotr Paryż – TUiR WARTA S.A.

Analiza rozkładów i symulacje w programie STATISTICA
 Analiza rozkładów i symulacje  Analiza rozkładów i symulacje
Autor: Michał Kusy – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

STATISTICA Data MinerSTATISTICA Enterprise – sposób na szybką budowę i wdrażanie modeli
 sposób na szybką budowę i wdrażanie modeli  sposób na szybką budowę i wdrażanie modeli
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Przewidywanie wyłudzeń w szkodach komunikacyjnych za pomocą modeli predykcyjnych w TUiR WARTA
 modele predykcyjne modele predykcyjne
Autor: Barbara Leśniarek – TUiR WARTA S.A.

Maszyna do czytania, czyli text mining w wykrywaniu nadużyć ubezpieczeniowych
 Maszyna do czytania Maszyna do czytania
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Prosto o dopasowaniu prostych, czyli analiza regresji liniowej w praktyce
 analiza regresji liniowej analiza regresji liniowej
Autor: Janusz Wątroba – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Niewierność małżeńska – statystyczna analiza wyników ankiety internetowej
 statystyczna analiza wyników ankiety internetowej statystyczna analiza wyników ankiety internetowej
Autorzy: Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska
Anna Żmuda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Modelowanie czasu trwania – model proporcjonalnego hazardu Coxa
 model proporcjonalnego hazardu Coxa model proporcjonalnego hazardu Coxa
Autor: Grzegorz Harańczyk – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Tworzenie i stosowanie modelu prognostycznego z wykorzystaniem STATISTICA Enterprise
 Tworzenie i stosowanie modelu prognostycznego Tworzenie i stosowanie modelu prognostycznego
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Kreator regresji logistycznej
 Kreator regresji logistycznej Kreator regresji logistycznej
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Doświadczenia Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w automatycznej walidacji metod analitycznych i prowadzeniu badań biegłości
 automatyczna walidacja metod analitycznych automatyczna walidacja metod analitycznych
Autorzy: Teresa Topolnicka, Agnieszka Plis, Mariusz Mastalerz – Centrum Badań Laboratoryjnych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

Jak efektywnie i poprawnie wykonać analizę i raport z badań biegłości i walidacji – praktyczne wskazówki
  analiza i raport z badań biegłości i walidacji  analiza i raport z badań biegłości i walidacji
Autor: Michał Iwaniec – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Liniowość metody oznaczania zawartości substancji na przykładzie chromatografu
 Liniowość metody oznaczania zawartości substancji Liniowość metody oznaczania zawartości substancji
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Szybka ścieżka od baz danych i LIMS do raportów, czyli STATISTICA Enterprise w działaniu
 Szybka ścieżka od baz danych Szybka ścieżka od baz danych
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Statystyczna ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych – nowe wymagania
 Statystyczna ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych Statystyczna ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych
Autorzy: Waldemar Korol, Grażyna Bielecka , Jolanta Rubaj – Krajowe Laboratorium Pasz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Adaptacje ARABIDOPSIS HALLERI do siedlisk bogatych w metale ciężkie w Polsce południowej
 
Adaptacje ARABIDOPSIS HALLERI
Autor: Alicja A. Babst-Kostecka
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków; Université des Sciences et Technologies Lille 1

Analiza szeregów czasowych metodą świec japońskich na przykładzie badania przebiegu indeksu WIG20
 
Analiza szeregów czasowych
Autor: Marcin Zakidalski
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Analiza zanieczyszczeń preparatów zawierających ibuprofen z wykorzystaniem HPLC, spektroskopii IR i metod chemometrycznych
 
Analiza zanieczyszczeń preparatów
Autor: Natalia Piekuś
Katedra i Zakład Biofarmacji, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz

Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim
 
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw
Autor: Rafał Morawczyński
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Biokatalityczne utlenianie węglowodorów alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych przez dehydrogenazę etylobenzenową
 
Biokatalityczne utlenianie węglowodorów alkiloaromatycznych
Autor: Maciej Szaleniec
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków

Identyfikacja cech korzeni marchwi jadalnej z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu i metod sztucznej inteligencji
 
Komputerowa analiza obrazu
Autor: Monika Janaszek
Katedra Podstaw Inżynierii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim
 
Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi
Autor: Konrad Ł. Czapiewski
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa

Kształtowanie samozagęszczalności betonów wysokowartościowych
 
Kształtowanie samozagęszczalności betonów wysokowartościowych
Autor: Aleksandra Kostrzanowska
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice

Metoda MDR jako narzędzie analizy statystycznej danych genetycznych
 
Metoda MDR
Autor: Justyna Huk
Instytut Matematyczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Wrocławski

Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi data mining – analiza porównawcza
 
Modele scoringu kredytowego
Autor: Przemysław Jaśko
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Modelowanie procesu mieszania materiałów ziarnistych w mieszalniku przesypowym
 
Modelowanie procesu
Autor: Dominika Matuszek
Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska

Modelowanie przestrzenne zmian pokrycia terenu
 
Modelowanie przestrzenne
Autor: Katarzyna Ostapowicz
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ocena jakości nadruku fleksograficznego na wybranych foliach biodegradowalnych
 
Ocena jakości nadruku
Autor: Joanna Ewa Izdebska
Zakład Technologii Poligraficznych, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Politechnika Warszawska

Ocena wybranych parametrów agrometeorologicznych mierzonych przyrządami klasycznymi i za pomocą stacji automatycznej
 
Ocena wybranych parametrów agrometeorologicznych
Autor: Joanna Kajewska-Szkudlarek
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Oddziaływanie uznawanych wartości oraz postrzeganych motywów na reakcje konsumentów wobec inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa
 
Oddziaływanie uznawanych wartości na reakcje konsumentów
Autor: Grzegorz Zasuwa
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Okrzemki bentosowe rzeki Pilicy
 
Okrzemki bentosowe rzeki Pilicy
Autor: Bogusław Szulc
Katedra Algologii i Mikologii, Uniwersytet Łódzki

Optymalizacja i zastosowanie metody ICP-MS jednoczesnego oznaczania 15 pierwiastków w miodzie. Markery autentyczności miodu
 
Optymalizacja i zastosowanie metody ICP-MS
Autor: Maria Chudzińska
Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki skuteczności negocjacji
 
wyznaczniki skuteczności negocjacji
Autor: Beata Krawczyk-Bryłka
Katedra Nauk Społecznych, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Problem eliminacji nieprzystających obiektów w zadaniu rozpoznawania wzorca
 
zadanie rozpoznawania wzorca
Autor: Marcin Luckner
Zakład Zastosowań Informatyki i Metod Numerycznych, Politechnika Warszawska

Proces mieszania wieloskładnikowych materiałów ziarnistych w mieszalniku ślimakowym
 
Proces mieszania wieloskładnikowych materiałów
Autor: Jolanta Królczyk
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Proces walidacji metody pomiarowej jako przykład zastosowania statystycznej kontroli jakości z wykorzystaniem pakietu STATISTICA
 
Statystyczna kontrola jakości
Autor: Angelina Rajda
Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prognozowanie istotnych informacji dla racjonalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków
 
Prognozowanie istotnych informacji
Autor: Monika Paluch-Puk
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Polsce w latach 1997-2004
 
Przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt
Autor: Małgorzata Szczyt
Katedra Statystyki i Demografii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rola okrzemek bentosowych w biologicznej ocenie jakości wody rzeki Bzury
 
Ocena jakości wody
Autor: Ewelina Szczepocka
Zakład Algologii, Katedra Algologii i Mikologii, Uniwersytet Łódzki

Rozpad małżeństw i społeczna percepcja rozwodów w Polsce
 
Rozpad małżeństw
Autor: Dorota Kopczyńska
Katedra Statystyki i Demografii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Schemat nowej technologicznej klasyfikacji krajowego węgla brunatnego w myśl zasad międzynarodowych
 
technologiczna klasyfikacja krajowego węgla brunatnego
Autor: Barbara Bielowicz
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Specjalne algorytmy do analizy rynku nieruchomości i szacowania wartości rynkowej
 
algorytmy do analizy rynku
Autor: Janusz Dąbrowski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Terytorialne zróżnicowanie migracji wewnętrznych w Polsce w latach 1999-2004
 
Terytorialne zróżnicowanie migracji wewnętrznych
Autor: Monika Przygalińska
Katedra Statystyki i Demografii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Umysłowe konstruowanie doświadczeń wyborczych
 
Umysłowe konstruowanie doświadczeń wyborczych
Autor: Małgorzata Michalak
Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Wpływ spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych w wybranych masywach skalnych
 
Wpływ spękań
Autor: Iwona Stan-Kłeczek
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do modelowania i symulacji procesów nawęglania próżniowego stali
 
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji
Autor: Emilia Stańczyk-Wołowiec
Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka

Zastosowanie modeli cech ukrytych do analizy stresorów społeczno-ekonomicznych
 
Zastosowanie modeli cech ukrytych
Autor: Anna Zięba
Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zmienność genetyczna PINUS SYLVESTRIS L. na terenie ostoi flor trzeciorzędowych w południowej europie i południowo-zachodniej Azji
 
Zmienność genetyczna
Autor: Anna K. Jasińska
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik

Zmienność jałowca fenickiego JUNIPERUS PHOENICEA L. (cupressaceae) w ramach zasięgu gatunku
 
Zmienność jałowca fenickiego
Autor: Małgorzata Mazur
Katedra Botaniki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Aktywność dehydrogenazy aldehydowej klasy trzeciej ALDH3A1 w stanie fizjologicznym oraz nowotworach i torbielach jamy ustnej
 
Aktywność dehydrogenazy aldehydowej
Autor: Joanna Giebułtowicz –
Zakład Bioanalizy i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ciśnienie tętnicze krwi i jego biologiczna zmienność u młodych osób dorosłych
 
Ciśnienie tętnicze krwi i jego biologiczna zmienność
Autor: Łukasz J. Krzych –
Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dysocjacja i aleksytymia u chorych z bulimią i zespołem gwałtownego objadania się
 
Dysocjacja i aleksytymia u chorych
Autor: Radosław Tomalski –
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kontrola astmy w obserwacji czteroletniej
 
Kontrola astmy w obserwacji
Autor: Tomasz Adamusiak –
Zakład Immunopatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Mobilizacja komórek prekursorowych śródbłonka u pacjentów z niewydolnością serca pod wpływem wysiłku fizycznego
 
Mobilizacja komórek prekursorowych
Autor: Piotr Wieczorek –
Klinika Kardiologii III Katedry Kardiologii w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nefroprotekcyjne działanie soli magnezu u chorych na raka jajnika leczonych chemioterapią zawierającą cisplatynę
 
działanie soli magnezu u chorych na raka jajnika
Autor: Lubomir Bodnar –
Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Ocena czynników warunkujących wystąpienie i długość remisji klinicznej u osób z cukrzycą typu 1
 
Ocena czynników warunkujących wystąpienie remisji
Autor: Stanisław Piłaciński –
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ocena stężenia proinsuliny u chorych na cukrzycę typu 2 i chorobę niedokrwienną serca z uwzględnieniem farmakologicznego leczenia hipoglikemizującego
 
Ocena stężenia proinsuliny u chorych na cukrzycę
Autor: Małgorzata Abramczyk –
Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ocena wartości prognostycznej i predykcyjnej ekspresji genu PTEN oraz infekcji HPV u chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi
 
gen PTEN oraz infekcja HPV
Autor: Mirosław Śnietura –
Zakład Patologii Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Promieniowanie synchrotronowe w badaniach składu pierwiastkowego oraz związków organicznych w komórkach nerwowych dla wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych
 
Promieniowanie synchrotronowe
Autor: Joanna Chwiej –
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Próba klasyfikacji chodu u osób po udarze mózgu
 
Próba klasyfikacji chodu u osób po udarze mózgu
Autor: Katarzyna Kaczmarczyk –
Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Rola sierści i naskórków zwierząt w etiopatogenezie chorób alergicznych dróg oddechowych
 
Rola sierści i naskórków zwierząt
Autor: Liliana Trzpil –
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wartość ilościowej oceny uszkodzenia tarczy nerwu ii i optycznej tomografii w diagnostyce jaskry
 
ocena uszkodzenia tarczy nerwu
Autor: Maria Pomorska –
Katedra i Klinika Okulistyki, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Ocena ryzyka występowania zaburzeń neuropsychicznych u chorych po operacjach kardiochirurgicznych
dr n. med. Łukasz Krzych i Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydziału Przyrodniczy, Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno – Medyczna w Chorzowie

Zastosowanie modelowania równań strukturalnych do badań nad zachowaniami konsumentów
dr Grzegorz Zasuwa, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Badania próbkowe – projektowanie i wnioskowanie
prof. Mirosław Szreder, Katedra Statystyki, Uniwersytet Gdański

Metaanaliza i metaregresja w programie STATISTICA Zestaw Medyczny
Michał Kusy, StatSoft Polska

Możliwości zastosowania metod data mining do analizy ilości ścieków dopływających do oczyszczalni
dr Monika Paluch-Puk, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Od pojedynczych drzew do losowego lasu
Tomasz Demski, StatSoft Polska

Zastosowanie regresji logistycznej do identyfikacji czynników ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych po jednoczasowej transplantacji trzustki i nerki
dr hab. Tadeusz Grochowiecki, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Grzegorz Migut, StatSoft Polska

Rozwiązania StatSoft w ubezpieczeniach
Rafał Wajda, StatSoft Polska