Chemometria w technologii oraz analizie farmaceutycznej – potrzeba czy konieczność?
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Joanna Ronowicz (Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu)

Poziom istotności i granica rozsądku – problem porównań wielokrotnych w badaniach naukowych na przykładach z zakresu biologii behawioralnej człowieka
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Dariusz Danel (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Antropologii, Wrocław)

Wskaźnik kondycji finansowej kredytobiorcy. Aspekty metodologiczne
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Anna Nowak-Czarnocka

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania procesów azotowania próżniowego stali narzędziowych
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr hab. inż. Emilia Wołowiec-Korecka (Zakład Metod Numerycznych w Nauce o Materiałach, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka)

Wykorzystywanie procedury sędziów kompetentnych w naukach społecznych i możliwości jej oceny psychometrycznej za pomocą narzędzi dostępnych w Statistica
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. nadzw. (Katedra Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Brak programu wyborczego jako strategia kampanii i jej skuteczność w zależności od segmentu elektoratu


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr hab. Wojciech Cwalina, prof. SWPS, Katedra Psychologii Marketingu, Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Jak uniknąć pułapek przy budowaniu sztucznych sieci neuronowych? Przewidywanie wyników operacji zatok przynosowych


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Joanna Szaleniec, Katedra i Klinika Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jak długo żyją spółki na polskiej giełdzie? Zastosowanie statystycznej analizy przeżycia do modelowania upadłości przedsiębiorstw


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Karolina Borowiec-Mihilewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Planowanie doświadczeń i statystyczna analiza danych eksperymentalnych na przykładzie doświadczenia rolniczego


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr inż. Dariusz Mańkowski, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Wykorzystanie programu Statistica do rozwiązywania złożonych zagadnień w obszarze inżynierii materiałów budowlanych


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr inż. Janusz Konkol, Katedra Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa, Politechnika Rzeszowska

Wdrożenie, funkcjonowanie i korzyści z SPC i MSA w firmie produkcyjnej


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Wojciech Krysicki IKEA, Łukasz Parusiński „CORRECT” – K.BŁASZCZYK i WSPÓLNICY Sp. K, Jakub Wawrzyniak „CORRECT” – K.BŁASZCZYK i WSPÓLNICY Sp. K

Analiza wad powierzchni


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Bartosz Niemczyk, Maciej Szelążek, Arcelormittal Poland S.A.

Analiza niezawodności dla rozwiązań konstrukcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Andrzej Tusk, Franke Foodservice Systems Poland Sp. z o. o.

Zastosowanie narzędzi statystycznych do poprawy niezawodności i bezpieczeństwa maszyn poprzez predykcję awarii oraz poprawę pokrycia diagnostycznego maszyn


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Jan Marcin Piesik, Michelin Polska S.A.

Wizualne odkrywanie wiedzy w Statistica Interactive Visualisation & Dashboards


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Tomasz Demski StatSoft Polska

Analiza danych produkcyjnych w doskonaleniu procesu pakowania


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
Marcin Sprawski Dendro Poland Ltd Sp. z o.o., Radosław Lemański Dendro Poland Ltd Sp. z o.o.

Wprowadzenie do modelowania zjawisk społecznych i przykłady zastosowań w STATISTICA
prof. Adam Sagan, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wykorzystanie analizy asocjacyjnej w zarządzaniu serwisem floty pojazdów
mgr Mateusz Marzec, Katedra Robotyki i Mechatroniki, AGH

Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i klasyfikacyjnych sieci neuronowych do przewidywania zjawiska samoniezgodności kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata) w oparciu o eksperymenty elektroforetyczne
dr hab. Maciej Szaleniec, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Agresywność korozyjna wód gruntowych – zmienność czynników korozyjnych na tle budowy geomorfologicznej Warszawy
dr Marek Patakiewicz, Firma Usług Geotechnicznych „GEOTOR”

Zastosowanie analizy głównych składowych i wielowymiarowej regresji liniowej do modelowania skali oddziaływania źródeł zanieczyszczeń środowiska
dr hab. Aleksander Astel, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Akademia Pomorska w Słupsku

Automatyzacja analiz taksonomicznych w programie STATISTICA
dr Marek Sobolewski, Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska

Praktyczne aspekty szacowania liczebności próby w badaniach empirycznych
 Praktyczne aspekty szacowania liczebności próby w badaniach empirycznych  Praktyczne aspekty szacowania liczebności próby w badaniach empirycznych
Autor: dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska

Co wie smartfon? – rozpoznawanie aktywności człowieka metodami klasyfikacyjnymi STATISTICA Data Miner
 Co wie smartfon? - rozpoznawanie aktywności człowieka metodami klasyfikacyjnymi STATISTICA Data Miner  Co wie smartfon? - rozpoznawanie aktywności człowieka metodami klasyfikacyjnymi STATISTICA Data Miner
Autor: Michał Kusy, StatSoft Polska

Wpływ czynników degradacji wód na ocenę stanu ekologicznego rzek – wyniki badań doświadczalnych
 Wpływ czynników degradacji wód na ocenę stanu ekologicznego rzek - wyniki badań doświadczalnych  Wpływ czynników degradacji wód na ocenę stanu ekologicznego rzek - wyniki badań doświadczalnych
Autor: dr inż. Szymon Jusik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Terytorialne zróżnicowanie migracji wewnętrznych w Polsce w latach 1999-2004
 Terytorialne zróżnicowanie migracji wewnętrznych w Polsce w latach 1999-2004 
Autor: Monika PrzygalińskaKatedra Statystyki i Demografii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Statystyka: wizualizacja, korelacja, publikacja
prof. Marcin Kozak, Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii, Wydział Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Ocena ryzyka występowania zaburzeń neuropsychicznych u chorych po operacjach kardiochirurgicznych
dr n. med. Łukasz Krzych i Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydziału Przyrodniczy, Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno – Medyczna w Chorzowie

Zastosowanie modelowania równań strukturalnych do badań nad zachowaniami konsumentów
dr Grzegorz Zasuwa, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Badania próbkowe – projektowanie i wnioskowanie
prof. Mirosław Szreder, Katedra Statystyki, Uniwersytet Gdański

Metaanaliza i metaregresja w programie STATISTICA Zestaw Medyczny
Michał Kusy, StatSoft Polska

Możliwości zastosowania metod data mining do analizy ilości ścieków dopływających do oczyszczalni
dr Monika Paluch-Puk, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zastosowanie regresji logistycznej do identyfikacji czynników ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych po jednoczasowej transplantacji trzustki i nerki
dr hab. Tadeusz Grochowiecki, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Grzegorz Migut, StatSoft Polska

Rozpad małżeństw i społeczna percepcja rozwodów w Polsce
 Rozpad małżeństw i społeczna percepcja rozwodów w Polsce 
Autor: Dorota Kopczyńska Katedra Statystyki i Demografii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Polsce w latach 1997-2004
 Przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Polsce w latach 1997-2004 
Autor: Małgorzata SzczytKatedra Statystyki i Demografii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zastosowanie technik data mining w badaniach naukowych
 Zastosowanie technik data mining w badaniach naukowych 
Autor: Grzegorz Harańczyk – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Opracowanie wyników badań ankietowych w programie  STATISTICA
 Opracowanie wyników badań ankietowych w programie STATISTICA 
Autor: Michał Kusy – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Modele skoringowe w biznesie i nauce
 Modele skoringowe w biznesie i nauce 
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Eksploracja danych, testowanie hipotez badawczych i modelowanie zależności – przykłady w STATISTICA 9
 Eksploracja danych, testowanie hipotez badawczych i modelowanie zależności - przykłady w STATISTICA 9  Eksploracja danych, testowanie hipotez badawczych i modelowanie zależności - przykłady w STATISTICA 9
Autor: Janusz Wątroba – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Czy stosowanie metod data mining może przynosić korzyści w badaniach naukowych?
 Czy stosowanie metod data mining może przynosić korzyści w badaniach naukowych?  Czy stosowanie metod data mining może przynosić korzyści w badaniach naukowych?
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w STATISTICA 9
 Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w STATISTICA 9  Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w STATISTICA 9
Autor: Janusz Wątroba – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Jak skutecznie wykorzystywać metody statystyczne w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentu naukowego?
 Jak skutecznie wykorzystywać metody statystyczne w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentu naukowego?  Jak skutecznie wykorzystywać metody statystyczne w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentu naukowego?
Autor:Cezary Watała – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL; Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. WAM

Przykłady budowy modeli regresyjnych i klasyfikacyjnych
 Przykłady budowy modeli regresyjnych i klasyfikacyjnych  Przykłady budowy modeli regresyjnych i klasyfikacyjnych
Autor:Janusz Wątroba – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Data mining jako szansa na relatywnie tanie dokonywanie odkryć naukowych poprzez przekopywanie pozornie całkowicie wyeksploatowanych danych empirycznych
 Data mining jako szansa na relatywnie tanie dokonywanie odkryć naukowych poprzez przekopywanie pozornie całkowicie wyeksploatowanych danych empirycznych  Data mining jako szansa na relatywnie tanie dokonywanie odkryć naukowych poprzez przekopywanie pozornie całkowicie wyeksploatowanych danych empirycznych
Autor:prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Analiza mocy testu i jej znaczenie w badaniach empirycznych
 Analiza mocy testu i jej znaczenie w badaniach empirycznych  Analiza mocy testu i jej znaczenie w badaniach empirycznych
Autorzy:Grzegorz Harańczyk i Jerzy Gurycz – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych
 O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych  O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych
Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra  Statystyki; StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Planowanie i analiza eksperymentów a techniki data mining w badaniach empirycznych. Przykłady analiz w STATISTICA
 Planowanie i analiza eksperymentów a techniki data mining w badaniach empirycznych. Przykłady analiz w STATISTICA  Planowanie i analiza eksperymentów a techniki data mining w badaniach empirycznych. Przykłady analiz w STATISTICA
Autor: dr Janusz Wątroba –  StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Wybrane metody eksploracji danych i wspomagania procesów decyzyjnych
 Wybrane metody eksploracji danych i wspomagania procesów decyzyjnych  Wybrane metody eksploracji danych i wspomagania procesów decyzyjnych
Autor: prof Jerzy Moczko – Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki

Drogi i bezdroża statystyki w badaniach naukowych
 Drogi i bezdroża statystyki w badaniach naukowych 
Autor: prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych
 Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych 
Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra  Statystyki

Programy z rodziny STATISTICA jako narzędzia analizy danych
 Programy z rodziny STATISTICA jako narzędzia analizy danych 
Autor: dr Janusz Wątroba – StatSoft Polska