Wskaźnik kondycji finansowej kredytobiorcy. Aspekty metodologiczne
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Anna Nowak-Czarnocka

Jak długo żyją spółki na polskiej giełdzie? Zastosowanie statystycznej analizy przeżycia do modelowania upadłości przedsiębiorstw


Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Karolina Borowiec-Mihilewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Automatyzacja analiz taksonomicznych w programie STATISTICA
dr Marek Sobolewski, Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska

Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych
 Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych
Grzegorz Migut, StatSoft Polska

Uniwersalność zastosowań modeli scoringowych
 Uniwersalność zastosowań modeli scoringowych  Uniwersalność zastosowań modeli scoringowych
Autor: dr Ewa Wycinka, Uniwersytet Gdański, Katedra Statystyki

Wychodząc poza prostą regresję – modelowanie statystyczne w obszarze ubezpieczeń
 Wychodząc poza prostą regresję ? modelowanie statystyczne w obszarze ubezpieczeń  Wychodząc poza prostą regresję ? modelowanie statystyczne w obszarze ubezpieczeń
Autor: Grzegorz Harańczyk – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Czy decyzje klientów o zmianie ubezpieczyciela można przewidywać? Analiza churn w TUiR WARTA
 Czy decyzje klientów o zmianie ubezpieczyciela można przewidywać? Analiza churn w TUiR WARTA  Czy decyzje klientów o zmianie ubezpieczyciela można przewidywać? Analiza churn w TUiR WARTA
Autorzy: Joanna Woźniak i Piotr Paryż – TUiR WARTA S.A.

Przewidywanie wyłudzeń w szkodach komunikacyjnych za pomocą modeli predykcyjnych w TUiR WARTA
 Przewidywanie wyłudzeń w szkodach komunikacyjnych za pomocą modeli predykcyjnych w TUiR WARTA  Przewidywanie wyłudzeń w szkodach komunikacyjnych za pomocą modeli predykcyjnych w TUiR WARTA
Autor: Barbara Leśniarek – TUiR WARTA S.A.

Maszyna do czytania, czyli text mining w wykrywaniu nadużyć ubezpieczeniowych
 Maszyna do czytania, czyli text mining w wykrywaniu nadużyć ubezpieczeniowych  Maszyna do czytania, czyli text mining w wykrywaniu nadużyć ubezpieczeniowych
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Modelowanie czasu trwania – model proporcjonalnego hazardu Coxa
 Modelowanie czasu trwania ? model proporcjonalnego hazardu Coxa  Modelowanie czasu trwania ? model proporcjonalnego hazardu Coxa
Autor: Grzegorz Harańczyk – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Specjalne algorytmy do analizy rynku nieruchomości i szacowania wartości rynkowej
 Specjalne algorytmy do analizy rynku nieruchomości i szacowania wartości rynkowej 
Autor: Janusz DąbrowskiPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Oddziaływanie uznawanych wartości oraz postrzeganych motywów na reakcje konsumentów wobec inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa
 Oddziaływanie uznawanych wartości oraz postrzeganych motywów na reakcje konsumentów wobec inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa 
Autor: Grzegorz ZasuwaKatedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi data mining – analiza porównawcza
 Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi data mining - analiza porównawcza 
Autor: Przemysław JaśkoWydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim
 Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim 
Autor: Konrad Ł. CzapiewskiInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa

Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim
 Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim 
Autor: Rafał MorawczyńskiKatedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Analiza szeregów czasowych metodą świec japońskich na przykładzie badania przebiegu indeksu WIG20
 Analiza szeregów czasowych metodą świec japońskich na przykładzie badania przebiegu indeksu WIG20 
Autor: Marcin ZakidalskiWydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Zastosowanie wybranych metod statystycznych do analizy rynku nieruchomości
 Zastosowanie wybranych metod statystycznych do analizy rynku nieruchomości 
Autor: Janusz Dąbrowski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Inżynierii Technicznej

Modele skoringowe w biznesie i nauce
 Modele skoringowe w biznesie i nauce 
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Bogaci – podmiotem zainteresowania badaczy konsumpcji, rynku, marketingu
 Bogaci - podmiotem zainteresowania badaczy konsumpcji, rynku, marketingu  Bogaci - podmiotem zainteresowania badaczy konsumpcji, rynku, marketingu
Autor: Teresa Słaby, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kontekstowy model skuteczności negocjacji
 Kontekstowy model skuteczności negocjacji  Kontekstowy model skuteczności negocjacji
Autor: Beata Krawczyk-Bryłka – Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Społecznych

Rozmyte metody klasyfikacji w analizie segmentów rynkowych na przykładzie rynku motoryzacyjnego
 Rozmyte metody klasyfikacji w analizie segmentów rynkowych na przykładzie rynku motoryzacyjnego  Rozmyte metody klasyfikacji w analizie segmentów rynkowych na przykładzie rynku motoryzacyjnego
Autor:Bartłomiej Jefmański – Katedra Ekonometrii i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Metodologia KAM w oszacowaniu wiedzy gospodarek UE – analiza porównawcza
 Metodologia KAM w oszacowaniu wiedzy gospodarek UE - analiza porównawcza 
Autor:Monika Basek – Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Metody statystyczne w analizie i zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku energii elektrycznej
 Metodologia KAM w oszacowaniu wiedzy gospodarek UE - analiza porównawcza  Metody statystyczne w analizie i zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku energii elektrycznej
Autor:Alicja Ganczarek – Katedra Statystyki, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice

Modelowanie koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem danych tekstowych
 Modelowanie koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem danych tekstowych 
Autor:Szymon Chojnacki – Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Ocena jakości środowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 Ocena jakości środowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych 
Autor:Joanna Korpus – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

Zastosowanie analizy czynnikowej w szacowaniu nieruchomości
 Zastosowanie analizy czynnikowej w szacowaniu nieruchomości 
Autor:Elżbieta Jasińska – Katedra Informacji o Terenie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Sztuczna inteligencja we wspomaganiu procesu prognozowania w przedsiębiorstwie
 Sztuczna inteligencja we wspomaganiu procesu prognozowania w przedsiębiorstwie  Sztuczna inteligencja we wspomaganiu procesu prognozowania w przedsiębiorstwie
Autor:Tadeusz A. Grzeszczyk – Politechnika Warszawska, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych

Przewidywanie kryzysu walutowego na rynkach wschodzących ze szczególnym uwzględnieniem Polski
 Przewidywanie kryzysu walutowego na rynkach wschodzących ze szczególnym uwzględnieniem Polski  Przewidywanie kryzysu walutowego na rynkach wschodzących ze szczególnym uwzględnieniem Polski
Autor: Leszek Kąsek – Bank Światowy

Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego
 Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego  Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego
Autor:Mariusz Łapczyński – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

Kryteria stosowania modeli stochastycznych w predykcji rynkowej wartości nieruchomości
 Kryteria stosowania modeli stochastycznych w predykcji rynkowej wartości nieruchomości  Kryteria stosowania modeli stochastycznych w predykcji rynkowej wartości nieruchomości
Autor: Anna Barańska – Katedra Informacji o Terenie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Studium empiryczne dla regionu Łódzkiego
 Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Studium empiryczne dla regionu Łódzkiego  Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Studium empiryczne dla regionu Łódzkiego
Autor: Anna Szmit – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

Analiza stanu infrastruktury obszarów wiejskich Dolnego Śląska
 Analiza stanu infrastruktury obszarów wiejskich Dolnego Śląska 
Autor: Irena Kropsz – Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Rolnicza, Wrocław

Model arbitrażu cenowego – empiryczna weryfikacja modelu w warunkach giełdy papierów wartościowych w Warszawie
 Model arbitrażu cenowego - empiryczna weryfikacja modelu w warunkach giełdy papierów wartościowych w Warszawie 
Autor: Anna Adamczak – Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Sopot

Porównanie efektywności sieci neuronowych i modeli ekonometrycznych we wspomaganiu decyzji kredytowych
 Porównanie efektywności sieci neuronowych i modeli ekonometrycznych we wspomaganiu decyzji kredytowych 
Autor: Anna Bechler  – Katedra Badań Operacyjnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Prognozowanie rozwoju rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Polsce na podstawie zmian w budżetach gospodarstw domowych
 Prognozowanie rozwoju rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Polsce na podstawie zmian w budżetach gospodarstw domowych 
Autor: Robert Lisowski – Katedra Mikroekonomii, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Statystyczne metody rozpoznawania obrazów i ich zastosowania
 Statystyczne metody rozpoznawania obrazów i ich zastosowania 
Autor: Małgorzta Misztal – Katedra Metod Statystycznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do wspomagania procesów podejmowania decyzji
 Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do wspomagania procesów podejmowania decyzji 
Autor: Małgorzata Misztal – Uniwersytet Łódzki

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i wybranych metod statystycznych do wspomagania decyzji kredytowych
 Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i wybranych metod statystycznych do wspomagania decyzji kredytowych 
Autor: Iwona Staniec – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, Łódź

Zintegrowana metoda prognozowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 Zintegrowana metoda prognozowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
Autor: Tadeusz A. Grzeszczyk – Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, Politechnika Warszawska, Warszawa