Graficzna prezentacja danych na mapach w programie Mapy STATISTICA
 Graficzna prezentacja danych na mapach w programie Mapy STATISTICA Graficzna prezentacja danych na mapach w programie Mapy STATISTICA
Krzysztof Suwada, StatSoft Polska

STATISTICA w administracji publicznej
 STATISTICA w administracji publicznej 
STATISTICA w administracji publicznej
Autor: Piotr Wójtowicz – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Zintegrowany system kontroli, zbierania danych epidemiologicznych i analizy statystycznej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 Zintegrowany system kontroli, zbierania danych epidemiologicznych i analizy statystycznej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
Zintegrowany system kontroli, zbierania danych epidemiologicznych i analizy statystycznej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Autor: Przemysław Biliński – Główny Inspektorat Sanitarny

Podstawowe analizy i wizualizacja z wykorzystaniem map w STATISTICA
 Podstawowe analizy i wizualizacja z wykorzystaniem map w STATISTICA 
Podstawowe analizy i wizualizacja z wykorzystaniem map w STATISTICA
Autor: Krzysztof Suwada – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008
 Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008 
Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008
Autorzy: Janusz Kot – Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie; Andrzej Sokołowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Automatyzacja raportowania w STATISTICA
 Automatyzacja raportowania w STATISTICA 
Automatyzacja raportowania w STATISTICA
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Monitorowanie i ocena oddziaływania interwencji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE na przykładzie MOPR
 Monitorowanie i ocena oddziaływania interwencji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE na przykładzie MOPR 
Monitorowanie i ocena oddziaływania interwencji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE na przykładzie MOPR
Autorzy: Konrad Dudzik – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Jarosław Bober – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

Zastosowanie narzędzi statystycznych do analizy dużych wolumenów danych
w administracji rządowej
 Zastosowanie narzędzi statystycznych do analizy dużych wolumenów danych w administracji rządowej 
Zastosowanie narzędzi statystycznych do analizy dużych wolumenów danych w administracji rządowej
Autor: Mirosław Błażej, Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki

Analiza stanu infrastruktury obszarów wiejskich Dolnego Śląska
 Analiza stanu infrastruktury obszarów wiejskich Dolnego Śląska 
Autor: Irena Kropsz – Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Rolnicza, Wrocław

Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego
 Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego 
Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego
Autor:
Mariusz Łapczyński – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

STATISTICA Enterprise jako platforma analityczna dla całej organizacji
 STATISTICA Enterprise jako platforma analityczna dla całej organizacji 
STATISTICA Enterprise jako platforma analityczna dla całej organizacji
Autor:
Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o

Znaczenie poznawczych i emocjonalnych elementów reklamy politycznej w kształtowaniu preferencji wyborczych
 Znaczenie poznawczych i emocjonalnych elementów reklamy politycznej w kształtowaniu preferencji wyborczych 
Autor: dr Wojciech Cwalina – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wykrywanie nadużyć i prania brudnych pieniędzy
 Wykrywanie nadużyć i prania brudnych pieniędzy Wykrywanie nadużyć i prania brudnych pieniędzy
Autor: Ton Kuijlen –  konsultant StatSoft Polska Sp. Z o.o., Grzegorz Migut – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Statystyka w zarządzaniu placówkami medycznymi
 Statystyka w zarządzaniu placówkami medycznymi 
Autor: płk dr Tomasz Zieliński – Centralny Szpital Kliniczny WAM

Monitorowanie satysfakcji klienta i diagnoza zmian
 Monitorowanie satysfakcji klienta i diagnoza zmian 
Monitorowanie satysfakcji klienta i diagnoza zmian
Autor: Grzegorz Migut StatSoft Polska

Analiza wyników wyborów w III RP
 Analiza wyników wyborów w III RP Analiza wyników wyborów w III RP
Autor: dr hab. Andrzej Sokołowski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Statystyki

Wybrane doświadczenia praktyczne i zamierzenia rozwojowe zastosowania pakietu STATISTICA w pracach Ministerstwa Gospodarki
 Wybrane doświadczenia praktyczne i zamierzenia rozwojowe zastosowania pakietu STATISTICA w pracach Ministerstwa Gospodarki 
Autor: dr inż. Z. Bieńko, Ministerstwo Gospodarki

Statystyka i demokracja lokalna
 Statystyka i demokracja lokalna 
Autor: dr Stanisław Socha – Bałtycka Wyższa Szkoła Handlowa

Monitoring strategii rozwoju województwa
 Monitoring strategii rozwoju województwa 
Autor: Jarosław Bober – Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Analiza bezrobocia na przykładzie wybranych miejsc w Polsce
 Analiza bezrobocia na przykładzie wybranych miejsc w Polsce 
Autor: dr Maria Parlińska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Klasyfikacja powiatów województwa łódzkiego – studium przypadku
 Klasyfikacja powiatów województwa łódzkiego - studium przypadku 
Autor: Radosław Jabłoński i Anna Robaszek – Urząd Statystyczny w Łodzi

Organizacja gromadzemia i analizy danych oraz tworzenia raportów dla potrzeb administracji
 Organizacja gromadzemia i analizy danych oraz tworzenia raportów dla potrzeb administracji 
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska