C’T Magazin (niemiecki odpowiednik „BYTE”, Marzec 1994)

Artykuł jest analitycznym przeglądem porównawczym, zajmującym się
funkcjonalnością programów statystycznych, pracujących pod Windows i
DOS, i dostępnych na rynku. Porównanie dotyczy szybkości i precyzji tych
programów oraz jakości i ilości szczegółowych funkcji statystycznych. STATISTICA
uzyskała najwyższą sumę punktów (+4).
C'T Magazin

STATISTICA uzyskała także miano „najlepszej aplikacji Windows spośród wszystkich przetestowanych programów” (str. 178).