Konferencja: „Analityka danych w biznesie 2017 predykcja – uczenie maszyn – wizualizacja”

Zapraszamy na konferencję poświęconą efektywnej analityce danych w biznesie!
Data science, business intelligence, analiza danych sprzedażowych, optymalizacja działań marketingowych, ocena ryzyka kredytowego, wykrywanie fraudów, przeciwdziałanie odejściom klientów – to tylko wybrane obszary, w których analityka danych przynosi wymierne zyski i oszczędności. Z roku na rok jej znaczenie wzrasta wraz z rosnącym wolumenem dostępnych danych. Nie wystarczy już tylko analizować dane – należy robić to efektywnie!
Jak to osiągnąć? Jakie są doświadczenia wiodących polskich przedsiębiorstw? Jakie narzędzia stosować w codziennej praktyce? – odpowiedzi na te i inne pytania będą Państwo mogli poznać 6 kwietnia 2017 r. w Warszawie.
Aby zgłosić udział wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zaawansowana analiza danych dla każdego. Citizen Data Scientist i Expert Data Scientist.

Obecnie znaczenie analizy danych jest coraz większe w nieomal wszystkich sferach ludzkiej działalności: biznesie, nauce, administracji publicznej, ochronie zdrowie i innych. Dane stały się strategicznym zasobem, a ich analiza źródłem innowacji i przewagi konkurencyjnej. Coraz więcej osób chce i potrzebuje wykonywać analizę danych lub korzystać z jej wyników. Jednocześnie gama dostępnych narzędzi, technik i metod jest ogromna i stale rośnie. Trudno jest od wszystkich wymagać głębokiej, specjalistycznej wiedzy, stąd pojawiła się koncepcja Citizen Data Scientist,osoby, która korzysta z analizy danych, ale nie ma specjalistycznych kompetencji w tej dziedzinie.Seminarium poświęcone jest przeglądowi narzędzi przeznaczonych zarówno dla ekspertów (Expert Data Scientist), jak i szeregowych użytkowników analityki (Citizen Data Scientist). Omówione zostaną: środowisko dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników analizy danych, narzędzia wizualizacji, tworzenia tabel oraz uczenia maszyn i stosowania modeli.

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

W tegorocznym seminarium udział wzięło ponad 250 osób, reprezentujących uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz instytucje nieakademickie z całego kraju. Zgodnie ze sprawdzoną od wielu lat formułą tematyka wystąpień dotyczyła szerokiego zakresu zastosować analizy danych w różnych dziedzinach badań naukowych od nauk społecznych, poprzez nauki przyrodnicze a na naukach technicznych kończąc. Wielu uczestników podkreślało, że taki niespotykany na innych tego typu spotkaniach wachlarz zastosowań może być dla naukowca niezwykle cennym źródłem inspiracji w jego specyficznym obszarze badawczym.

Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych

Odbyła się już 10 konferencja StatSoft Polska poświęcona zastosowaniom statystyki w przemyśle. Na konferencji poruszone zostały następujące zagadnienia: poznawanie procesów za pomocą SPC i wizualizacji, analiza systemu pomiarowego (MSA), poszukiwanie przyczyn powstawania wad produktu, analiza niezawodności oraz przewidywanie awarii. Wystąpienia były nastawione na praktyczne zastosowania i korzyści, a przedstawione zostały  przez praktyków z czołowych firm, na co dzień stosujących analizę danych oraz przez specjalistów StatSoft Polska.

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

Seminarium poświęcone interesującym zastosowaniom statystyki i data mining w badaniach naukowych. Szeroki zakres tematyczny zaplanowanych wystąpień (badania społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze, medyczne i techniczne) przedstawiał korzyści jakie daje zastosowanie analizy danych w różnych dziedzinach badań empirycznych.

Analiza danych w administracji publicznej

Analiza danych w administracji publicznej

25 czerwca br. w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone nowoczesnym zastosowaniom analityki danych w administracji publicznej. Licznie przybyli uczestnicy mieli możliwość wysłuchania referatów prezentowanych przez specjalistów StatSoft Polska, Dell Software, a także przedstawicieli administracji, w tym: Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Krakowie. Podczas spotkania dyskutowano nad zagadnieniami badań ankietowych, analiz i raportowania z wykorzystaniem rozwiązań Statistica, automatyzacji projektów analitycznych, wizualizacji danych oraz oceny efektywności wydatkowania środków pomocowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prelegentom za udział w spotkaniu.

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom seminarium „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych” (28.10.2014)!Nasi goście – jak co roku bardzo licznie przybyli z całej Polski do stolicy – wysłuchali ciekawych prezentacji zastosowań metod statystycznych do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych i praktycznych wskazówek, w jaki sposób efektywnie wykonywać analizę danych. Różnorodność poruszanych tematów przyciągnęła przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, a impreza stała się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji z danej branży.

Statystyka w badaniach biomedycznych

Statystyka w badaniach biomedycznych

Problematyce wykorzystania podejścia statystycznego do planowania badań w medycynie oraz zastosowaniu klasycznych i nieklasycznych (data mining) metod analizy danych przy opracowywaniu wyników badań medycznych było poświęcone seminarium, które zorganizowaliśmy 14 maja w Warszawie. W roli wykładowców wystąpili pracownicy uczelni medycznych, posiadający zarówno bogate doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu badań empirycznych w medycynie jak i publikacje w liczących się czasopismach naukowych. Ponadto swoją wiedzą i doświadczeniem w statystycznej analizie danych podzielili się wykładowcy i konsultanci StatSoft Polska.

Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym

13 maja br. W Warszawie odbyła się już IV edycja cieszącej się dużą popularnością konferencji „Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym”. Podczas tegorocznego spotkania specjaliści i kierownicy z firm farmaceutycznych, jednostek współpracujących z producentami leków oraz nadzorujących ich działalność wysłuchali referatów prezentowanych przez doświadczony zespół StatSoft Polska oraz przedstawicieli producentów, w tym: Polpharma, Gedeon Richter, Galena, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków. Oprócz wysłuchania ciekawych prezentacji, uczestnicy mieli również możliwość rozmowy w kuluarach i wymiany zawodowych doświadczeń. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prelegentom za udział w tym spotkaniu.

Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych

Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne stają przed koniecznością doskonalenia jakości produktów, redukcji kosztów i spełnienia często bardzo rygorystycznych wymagań narzucanych przez normy i wytyczne organów nadzorczych. Jednocześnie gromadzone są coraz większe zasoby danych, coraz dokładniej opisujące przebieg i rozmaite aspekty procesów. Nowoczesne narzędzia analizy danych umożliwiają wykorzystanie gromadzonych danych o procesach w celu doskonalenia jakości i zmniejszania kosztów.

Analiza danych w programie STATISTICA

Rola analizy danych we współczesnym świecie stale rośnie. Narzędzia statystyki i data mining wykorzystywane są coraz szerzej w nieomal wszystkich dziedzinach: edukacji, badaniach naukowych, przemyśle, biznesie i administracji publicznej. Seminarium stanowi przegląd możliwości i zastosowań nowoczesnych narzędzi analitycznych z rodziny STATISTICA. Przedstawione zostały przykłady analiz dotyczące badań społecznych, optymalizacji kampanii marketingowej, technologii informatycznej i modelowania procesu produkcyjnego. Seminarium przeznaczone było dla osób pragnących uzyskać ogólne informacje o nowoczesnych narzędziach analizy danych i stosować je w praktyce.

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

Zgodnie z kilkunastoletnią już tradycją 22 października 2013 roku w Warszawie zorganizowaliśmy kolejne seminarium poświęcone zastosowaniom statystyki i data mining w badaniach naukowych. Poszczególne wystąpienia poświęcone były praktycznym aspektom stosowania wybranych metod analizy danych. Zastosowanie tych metod zilustrowane zostało przykładami z różnych dziedzin badań empirycznych.

Analiza danych dla managerów – źródło przewagi konkurencyjnej nowoczesnego biznesu

12 czerwca br. W Warszawie mieliśmy przyjemność gościć prezesów, dyrektorów i managerów z największych firm działających w naszym kraju, którzy w wykorzystaniu wiedzy ukrytej w danych widzą możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej swojej organizacji. Podczas kilkugodzinnego, specjalnego spotkania zatytułowanego „Analiza danych dla managerów – źródło przewagi konkurencyjnej nowoczesnego biznesu” zaprezentowaliśmy, jak analiza danych wspiera procesy biznesowe, podzieliliśmy się swoim doświadczeniem w opracowywaniu i wdrażaniu systemów analitycznych oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi realizacji projektów analitycznych.

Skoring w biznesie

Niezależnie od branży, często potrzebujemy szybkiej oceny klienta, np. Pod kątem doboru odpowiedniej oferty lub oceny ryzyka. To powoduje, że stosowane w takich przypadkach metody skoringowe, kojarzone przede wszystkim z branżą finansową, znajdują coraz szersze zastosowanie.

Na seminarium zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem metod skoringowych i modeli predykcyjnych w obszarze ryzyka, marketingu i obsługi klienta (churn, dobór optymalnych produktów, wycena produktu zależna od ryzyka), wykrywania nadużyć czy windykacji. Szczególnie zapraszaliśmy menedżerów i analityków odpowiedzialnych za ryzyko kredytowe, wykrywanie nadużyć lub windykację w instytucjach finansowych, energetycetelekomunikacji, a także pracowników odpowiedzialnych za CRM analityczny niezależnie od branży.

Predykcja w biznesie

17 października 2012 r. W Warszawie odbyła się konferencja „Predykcja w biznesie”, na którą zaprosiliśmy członków zarządów, dyrektorów, managerów, specjalistów i analityków biznesowych zainteresowanych szeroko rozumianym prognozowaniem i przewidywaniem. 

Trafne prognozowanie i przewidywanie przyszłych wydarzeń na rynku, to jeden z najważniejszych elementów w prowadzeniu działalności biznesowej, pozwalający na podejmowanie właściwych decyzji. Predykcja prowadzona w oparciu o statystyczną analizę danych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych stosowana jest w wielu dziedzinach biznesu, takich jak: planowanie popytu, sprzedaży, działań marketingowych, stanów magazynowych, procesu produkcji a także w obszarach takich jak energetyka, farmacja, bankowość, finanse czy ubezpieczenia.

Analiza danych w programie STATISTICA

16 października 2012 roku w Warszawie odbyło się seminarium „Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd”.

Na spotkaniu przedstawione zostały ogólnie informacje o programach z rodziny STATISTICA zilustrowane przykładami w badaniach społecznych, wykrywaniu nadużyć i optymalizacji jakości procesu produkcyjnego. Nacisk położono na praktyczne aspekty przeprowadzania analizy i wykorzystania jej w różnych dziedzinach.

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

15 października 2012 roku w Warszawie odbyło się seminarium „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”.

Seminarium było przeznaczone dla osób, które zajmują się bądź zamierzają zajmować się planowaniem badań empirycznych i opracowywaniem ich wyników w różnych dziedzinach badań naukowych. W charakterze wykładowców, jak co roku zaprosiliśmy przedstawicieli z różnych obszarów badawczych, którzy przedstawili przykłady zastosowania metod statystycznych do rozwiązania ich problemów badawczych. Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi informacjami o wystąpieniach.

Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym

25 kwietnia 2012 r. W Warszawie odbyła się III edycja konferencji „Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym”. W spotkaniu wzięło udział blisko 150 specjalistów z firm farmaceutycznych, organów regulacyjnych oraz instytucji badawczych związanych z przemysłem farmaceutycznym. Uczestnicy wysłuchali referaty pokazujące jak poprawnie i efektywnie realizować zadania analizy danych w procesie wytwarzania leków i kontroli ich jakości oraz przygotowywać wymagane raporty.

Zastosowania statystyki i data miningu w badaniach naukowych

27 października 2011 roku zaprosiliśmy państwa do udziału w seminarium poświęconym zastosowaniom metod statystycznych i data mining w badaniach naukowych. Seminarium corocznie gromadzi kilkaset osób reprezentujących nie tylko uczelnie i instytuty naukowo-badawcze ale także pracowników firm i instytucji, zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy danych do wspierania działań innowacyjnych i procesów decyzyjnych.

Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach

26 października 2011 roku w Warszawie odbyło się seminarium „Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach”.

Tematyka objęła szereg przykładów wykorzystania analizy danych, które z pewnością były interesujące nie tylko dla pracowników firm ubezpieczeniowych. Migracje klientów do konkurencji czy wyłudzenia i nadużycia są zjawiskami, z którymi spotyka się większość firm i instytucji. Współczesne firmy dysponują zazwyczaj olbrzymią ilością danych dotyczących aktywności i preferencji swoich klientów. Analiza danych daje możliwość rozpoznania nawet niezbyt wyraźnych wzorców pośród terabajtów danych i przekształcenia tych danych w istotną wiedzę na temat klientów, rynków oraz konkurencji. Te informacje pomagają przewidzieć zachowanie klientów i podjąć kroki wyprzedzające ich posunięcia, między innymi odnajdując trudne do zidentyfikowania działania powodujące zwykle znaczne szkody, takie jak na przykład nadużycia czy skłonność do ryzykownych zachowań.

Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd

25 października 2011 roku w Warszawie odbyło się seminarium „Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd”.

Na spotkaniu przedstawione były ogólnie informacje o programach z rodziny STATISTICA zilustrowane przykładami w badaniach społecznych, marketingu relacyjnym (model churn) i prognozowaniu sprzedaży. W przykładach wykorzystane były regresja liniowa, model proporcjonalnego hazardu Coxa, regresja logistyczna i drzewa wzmacniane (boosted trees). Nacisk położono na praktyczne aspekty przeprowadzania analizy i wykorzystania jej w różnych dziedzinach.

Walidacja, biegłość i inne zagadnienia analizy danych w laboratorium

24 października 2011 roku w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Walidacja, biegłość i inne zagadnienia analizy danych w laboratorium”. Celem tego wyjątkowego wydarzenia było zaprezentowanie praktycznego podejścia do analizy danych w różnych aspektach działalności laboratorium oraz przekazanie wskazówek dotyczących szybkiej i poprawnej analizy danych i przygotowywania raportów.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się specjaliści z czołowych instytutów badawczych oraz konsultanci mający wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań statystycznej analizy danych oraz szkoleniu pracowników laboratoriów w tym zakresie.

Recepta na statystyke, czyli analiza danych w badaniach medycznych

W dniach 18-19 maja w Wieliczce odbyła się konferencja szkoleniowa „Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych”. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, zarówno specjalistów już wykorzystujących statystyczną analizę danych w badaniach medycznych, jak i osoby dopiero stawiające pierwsze kroki w tym obszarze.

Wykładowcy, uznane autorytety i praktycy o dużym doświadczeniu oraz potwierdzonym dorobku naukowym, przedstawili m.in. Zagadnienia analizy przeżycia, krzywych ROC, metaanalizy, testowania hipotez, doboru liczności prób oraz przykłady stosowania tych metod w praktyce. Program konferencji zapewnił spojrzenie na analizę danych zarówno z punktu widzenia medyka, jak i statystyka, łącząc w sobie oba podejścia.

STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki

Od 4 kwietnia do 26 maja 2011 została przeprowadzona druga część ogólnopolskiego cyklu prezentacji pt. „STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki” poświęconych metodom statystycznym i data mining wykorzystywanym w opracowywaniu wyników badań naukowych oraz wybranym problemom nauczania metod statystycznej analizy danych. Wykłady prowadzone były przez wykładowców wysoko ocenianych szkoleń prowadzonych od wielu lat przez firmę StatSoft z wykorzystaniem przykładów analiz w środowisku programu STATISTICASTATISTICA Data Miner. Spotkania, które odbyły się w kolejnych sześciu ośrodkach akademickich (Białymstoku, Olsztynie, Bydgoszczy, Szczecinie, Opolu oraz Rzeszowie), cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem (ponad 1200 zgłoszonych osób) i zostały wysoko ocenione przez uczestników. Zapraszamy do zapoznania się z opiniami uczestników prezentacji, oraz do udziału w naszych kolejnych seminariach.

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

21 października 2010 roku w Warszawie odbyło się spotkanie skierowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką wykorzystania nowoczesnych metod analizy danych w różnych dziedzinach badań naukowych.

Jak co roku do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem zaprosiliśmy użytkowników oprogramowania z rodziny STATISTICA ze środowiska akademickiego, którzy zaprezentowali praktyczne przykłady rozwiązywania problemów naukowych. Uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. Z metodologicznymi aspektami badań biologii człowieka, przeglądem zastosowań klasycznej statystyki i zgłębiania danych (data mining) w badaniach naukowych, wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej w ocenie produktów żywnościowych, analizą rynku nieruchomości i badaniem wpływu informacji prasowych na preferencje wyborcze.

Medycyna i analiza danych

Medycyna i analiza danych20 października 2010 roku w Warszawie odbyło się zorganizowane przez firmę StatSoft spotkanie dla osób zainteresowanych wykorzystaniem analizy danych w medycynie, a w szczególności lekarzy stosujących lub zamierzających stosować analizę danych w badaniach medycznych.

Przedstawione zostały: analiza przeżycia, metaanaliza, krzywe ROCmodel skoringowy (wykorzystujący regresję logistyczną). Prezentowane przykłady dotyczyły rozwiązywania rzeczywistych problemów, a swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się specjaliści stosujący na co dzień metody analizy danych i data mining w medycynie.

Analiza danych w programie STATISTICA

19 października 2010 roku w Warszawie firma StatSoft zorganizowała spotkanie, na którym zaprezentowano możliwości analizy danych w programach z rodziny STATISTICA.

Spotkanie przeznaczone było dla osób pragnących korzystać z analizy danych w praktyce. Omówione zostały ogólnie programy z rodziny STATISTICA. Przedstawione zostały przykłady stosowania analizy danych w badaniach ankietowych, zapewnianiu jakości, badaniu właściwości produktów, badaniu zachowania użytkowników serwisów internetowych (web usage mining) oraz skoringu. Tego typu analizy mają zastosowania w marketingu, zarządzaniu, przemyśle i badaniach naukowych. Przedstawione zostały zarówno narzędzia klasycznej statystyki, jak i data mining (m.in. metoda MARSplines) .

Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku


Na konferencję szkoleniową „Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku” przyjechało kilkadziesiąt osób, które pragnęły dowiedzieć się więcej w interesującej ich dziedzinie marketingu relacyjnego oraz badań rynkowych.

Dwudniowa konferencja odbyła się pod koniec września br. W Wieliczce – w pobliżu jednej z najstarszych na świecie kopalni soli kamiennej. Na uczestników czekały miejsca w stylowym hotelu Turówka i bogaty program zajęć: ciekawe wykłady i zajęcia warsztatowe, a dodatkowo atrakcyjny program rozrywkowy: zwiedzanie Kopalni Soli oraz biesiada i tańce zorganizowane w jednej z komór kopalni.

Skoring w zarządzaniu ryzykiem

W dniach 19-20 maja mieliśmy przyjemność gościć kilkudziesięciu uczestników konferencji szkoleniowej „Skoring w zarządzaniu ryzykiem”. Konferencja poświęcona była wykorzystaniu metod skoringowych w bankach, SKOK-ach, firmach leasingowych, firmach windykacyjnych itp. Metody te zyskują na znaczeniu i są coraz częściej wykorzystywane w wielu obszarach zastosowań, co podkreślali prelegenci z różnych instytucji: Deloitte, PKO BP, INVEST-BANK, GPPI, SKOK Stefczyka. Skoring kredytowy, skoring antyfraudowy to już niemal standard w polskich instytucjach finansowych.