Dostaliśmy doskonałe oceny w raporcie Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study, opublikowanym przez Dresner Advisory Services.

Studia podyplomowe dla biomedykow

Dresner Advisory Services, jedna z czołowych firm konsultingowych, opublikowała wyniki corocznego raportu Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study. Zostaliśmy ocenieni jako lider w zakresie customer experience (jakość produktu, serwis techniczny, obsługa klienta), wiarygodności dostawcy oraz wsparcia technicznego i konsultingu.

Medal dla Statistica w kategorii „Best Product or Service of the Year – Software – Big Data Solution” (Nagrody American Business Awards)

Nagrody American Business AwardsNagrody American Business Awards (znane bardziej jako Stevie® Awards) przyznawane są za szczególne osiągnięcia w biznesie od 2002 roku. Obecnie jest to jedna z bardziej prestiżowych nagród na świecie. Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznych American Business Awards, Statistica otrzymała z brązowy medal w kategorii „Best Product or Service of the Year – Software – Big Data Solution”. Jest to wyraz uznania zespołu profesjonalistów, managerów i przedsiębiorców kierunku w jakim rozwijana jest Statistica oraz wprowadzania nowych rozwiązań w kategorii Big Data.

Statistica otrzymała od firmy Dresner Advisory Services nagrodę 2015 Technology Innovation Award

Dresner Advisory Services jest jednym z najważniejszych na świecie dostawców niezależnych badań i analiz. Wnioski Dresner Advisory Services bazują na danych i opiniach użytkowników technologii. W tym roku firma ta przyznała Statistica swoje wyróżnienie 2015 Technology Innovation Award w dziedzinie zaawansowanej analizy danych i predykcji.

Statistica

Statistica liderem w Gartner Magic Quadrant for Advanced Analytics Platforms

Od 2014 roku Gartner ocenia możliwości i zdolność konkurencyjną czołowych dostawców technologii zaawansowanej analizy danych. W tegorocznym raporcie Dell Statistica uzyskała tytuł lidera w Magicznym Kwadrancie Platform Zaawansowanej Analityki (Advanced Analytics Platforms Magic Quadrant). Jako mocne strony programu Statistica zostały podkreślone przede wszystkim: poszerzenie bogatej funkcjonalności Statistica, unowocześnienie interfejsu i zwiększenie intuicyjności dla użytkowników, integracja z rozwiązaniem Big Data, dodatkowe narzędzia do wizualizacji oraz poprawa wydajności.

Wśród wyróżniających cech Statistica Gartner wskazał również ukierunkowanie na najnowsze trendy, np. Internet of Things (IoT), otwartość rozwiązania uzyskiwaną dzięki integracji z innymi rozwiązaniami Dell Software, np. Boomi oraz zewnętrznymi rozwiązaniami, np. Hadoop.

Magic Quadrant for Advanced Analytics Platforms
Gardner Magic Quadrant

Zrodlo: Gartner (February 2016)

W tegorocznym raporcie „Advanced Analytics: The Hurwitz Victory Index” Statistica uzyskała tytuł Zwycięzcy w kategorii oceny użytkowników

Hurwitz & Associates

Raport „The Hurwitz Victory Index” jest niezależnym badaniem, oceniającym rozwiązania analityczne pod kątem wizji, pozycji i perspektyw rynkowych, możliwości i korzyści ekonomicznych dla użytkowników. W podsumowaniu oceniono, że platforma Statistica ma duże możliwości, wykorzystuje otwarte standardy i cechuje się łatwym w obsłudze środowiskiem. Zalety te połączone są z kompetentnym wsparciem użytkowników, co pozwala z powodzeniem efektywnie wykorzystywać narzędzia systemu. Jako kluczowe wyróżniki platformy Statistica w raporcie wymieniono m.in.:

 • Łatwość użycia.
 • Szeroki zestaw, dobrze zintegrowanych narzędzi.
 • Niskie koszty wdrożenia, integracji i użytkowania.
 • Wykorzystanie standardowych interfejsów i technologii

Tegoroczny raport ?Advanced and Predictive Analytics Market Study” – wysokie oceny naszych rozwiązań

Dresner Advisory Services

Dresner Advisory Services – niezależna firma analityczna specjalizująca się w Business Intelligence i powiązanych rynkach opublikowała raport Advanced and Predictive Analytics Market Study, będący częścią serii Wisdom of Crowds®. W raporcie oceniono dostawców rozwiązań analitycznych na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników z różnych dziedzin, pełniących różne role w swoich organizacjach.
Przy ocenie dostawców Dresner wziął pod uwagę oferowane przez nich narzędzia i ich kluczowe funkcje analityczne i predykcyjne, możliwości przygotowania danych, skalowalność oraz integrację. Wśród 18 dostawców spełniających wymogi Dresnera Dell (StatSoft) zajął drugie miejsce razem z IBM i SAS.

Prestiżowy tytuł „BEST OF” w kategorii Big Data dla STATISTICA Data Miner

Best Of Big Data

W przeprowadzanym corocznie w Niemczech konkursie INNOVATIONSPREIS-IT, którego celem jest wyłonienie innowacyjnych produktów, rozwiązania Statistica po raz kolejny zdobyły uznanie jury. System STATISTICA Data Miner otrzymał prestiżowy tytuł “BEST OF” w kategorii „Big Data”

Wyniki największego na świecie badania rynku narzędzi data mining: STATISTICA pozostaje liderem w kategorii zadowolenia użytkowników oraz podstawowym narzędziem pracy.

30 września podczas międzynarodowej konferencji Predictive Analytics Word 2013 zostały przedstawione wyniki badania użytkowników narzędzi data mining przeprowadzonego przez firmę Rexer Analytics.

Po raz czwarty z rzędu STATISTICA otrzymała najwyższe oceny użytkowników i okazała się najpopularniejszym rozwiązaniem data mining wśród rozwiązań komercyjnych. Na wykresie zaprezentowanym przez dr. Karla Rexera widać, że 95% użytkowników STATISTICA jest „zadowolonych” lub „bardzo zadowolonych” z oprogramowania. Ponad dwie trzecie tych wskazań to „bardzo zadowolony” (zdecydowanie więcej niż inne oceniane rozwiązania). W przypadku STATISTICA stosunek frakcji odpowiedzi „bardzo zadowolony” do „zadowolony” był ponad dwukrotnie wyższy niż dla większości komercyjnych narzędzi.

Co istotne, nie ma klientów „niezadowolonych” lub „bardzo niezadowolonych” z rozwiązań STATISTICA. Wśród ankietowanych, którzy mieli dostęp do wielu narzędzi data mining STATISTICA najczęściej była wskazywana jako podstawowe narzędzie. STATISTICA była najczęściej wskazywana przez analityków pracujących w komercyjnych przedsiębiorstwach, wygrywając zarówno z narzędziami komercyjnymi jak również open-source. Program został również wskazany jako podstawowe narzędzie data mining wśród użytkowników akademickich. Wśród organizacji non-profit, rządowych itp. Użytkownicy wskazywali STATISTICA tak samo często jak narzędzia SAS oraz IBM SPSS. 

Przeprowadzane regularnie od 2007 roku badanie firmy Rexer Analytics jest największym tego typu na świecie. W tym roku wzięli w nim udział analitycy data mining z 75 krajów. Badanie dotyczy technik analitycznych i narzędzi używanych w codziennej pracy, typów analizowanych danych oraz napotkanych trudności.

STATISTICA Data Miner po raz kolejny otrzymuje najwyższe noty w ankiecie KDnuggets

KDnuggets

Znany portal poświęcony tematyce data mining KDnuggets.com opublikował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród swoich użytkowników. W ankiecie wzięła udział rekordowa liczba osób, zostało oddanych 1.880 zweryfikowanych głosów. Ankietowani odpowiadali na pytanie: What Analytics, Data Mining, or Big Data software have you used in the past 12 months for a real project (not just evaluation)?

Komercyjne narzędzia statystyczne i BI

Komercyjne narzędzia statystyczne i BI

Komercyjne specjalistyczne rozwiązania data mining

Komercyjne specjalistyczne rozwiązania data mining

Jak można się było spodziewać, bezpłatne aplikacje oraz aplikacje obliczeniowe ogólnego przeznaczenia (np. Excel) zostały wskazane przez największą liczbę osób. Ale po raz kolejny STATISTICA znalazła się w czołówce komercyjnych rozwiązań do statystycznej analizy danych i Business Intelligence oraz okazała się najpopularniejszym rozwiązaniem data mining wśród specjalistycznych rozwiązań komercyjnych – korzysta z niej 9% biorących udział w ankiecie, z czego ok. Połowy użytkowników wykorzystuje STATISTICA jako jedyne narzędzie, które w pełni zaspokaja ich potrzeby w zakresie analizy danych.

STATISTICA Decisioning Platform otrzymuje rekomendację w konkursie „Hit Roku 2013 dla Instytucji Finansowych”

W ramach konkursu organizowanego corocznie przez „Gazetę Bankową” kapituła konkursowa, złożona z niezależnych ekspertów, ocenia zgłoszone rozwiązania, biorąc pod uwagę usprawnienia działania instytucji finansowych, które z nich korzystają, oraz korzyści, jakie można dzięki nim uzyskać. Rekomendacje kapituły wskazują, które produkty i usługi zasługują na szczególna uwagę.

Wyniki tegorocznej edycji konkursu: „Hit Roku 2013 dla Instytucji Finansowych” zostały ogłoszone 13 marca br. na Gali Technologicznej w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Z radością powitaliśmy informację, że nasz produkt po raz kolejny uzyskał rekomendację „Gazety Bankowej”. W tym roku kapituła wskazała STATISTICA Decisioning Platform jako rozwiązanie polecane dla instytucji finansowych. Nasz produkt, wspierający firmy w sprawniejszym podejmowaniu trafnych decyzji z wykorzystaniem analizy danych, został przygotowany z uwzględnieniem specyficznych wymagań sektora finansowego i fakt ten został doceniony. Nie spoczniemy na laurach! Dołożymy starań, aby rozwiąznie STATISTICA Decisioning Platform jak najpełniej odpowiadało na potrzeby użytkowników sektora finansowego i nie tylko.

Więcej informacji…

StatSoft uznany przez analityków za lidera w dziedzinie analityki predykcyjnej

Coraz większa liczba przedsiębiorstw stosuje analitykę predykcyjną. Korzyści ze stosowania analizy danych są oczywiste: umożliwia ona m.in. rozpoznanie i przyciągnięcie najbardziej dochodowych klientów, poprawienie wydajność zasobów i łańcucha dostaw, zapewnienie jakości i kształtowanie marek. Firma Hurwitz & Associates opracowała wskaźnik Victory Index dla narzędzi predykcyjnych, aby ułatwić przedsiębiorstwom ocenę dostawców i rozwiązań do predykcji. Hurwitz określił StatSoft jako podwójnego zwycięzcę (Double Victor), ze względu na silną pozycję na rynku, pewną wizję, nieskazitelną obsługę klienta i wysokiej wartości rozwiązania przy niskich kosztach.

Rekomendacja Gazety Bankowej dla Zestawu Skoringowego STATISTICA w konkursie „Hit Roku 2012 dla Instytucji Finansowych”

„Hit Roku dla Instytucji Finansowych” to konkurs organizowany corocznie przez Gazetę Bankową. Kapituła konkursu złożona z niezależnych ekspertów ocenia zgłoszone rozwiązania pod kątem usprawnienia działania instytucji korzystających z prezentowanych rozwiązań oraz korzyści jakie można dzięki nim uzyskać. W wyniku oceny Kapituła przyznaje rekomendacje, które wskazują produkty i usługi godne szczególnej uwagi.

W połowie marca zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji konkursu: „Hit Roku 2012 dla Instytucji Finansowych”. Z przyjemnością informujemy, że Zestaw Skoringowy STATISTICA spotkał się z uznaniem Kapituły konkursu i uzyskał rekomendację Gazety Bankowej jako produkt godny uwagi instytucji finansowych. Ta nagroda to wyraz uznania dla naszego zespołu, ale również dla użytkowników, którzy wspólnie z nami są jego architektami. Ta nagroda to jednocześnie motywacja do jeszcze intensywniejszej pracy – chcemy aby nadal Zestaw Skoringowy STATISTICA najszybciej i najpełniej odpowiadał na potrzeby użytkowników.

Więcej informacji…

STATISTICA uznana za „Top Commercial Tool” w ankiecie KDnuggets

Portal KDnuggets.com opublikował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród swoich użytkowników. Zostali oni poproszeni o odpowiedź na pytanie: What Analytics, Data Mining, or Big Data software have you used in the past 12 months for a real project (not just evaluation)?

STATISTICA okazała się najpopularniejszym rozwiązaniem wśród specjalistycznych rozwiązań komercyjnych – korzysta z niej aż 14% biorących udział w ankiecie (w stosunku roku ubiegłego wzrost z 8,5%). Rosnąca popularność platformy analitycznej STATISTICA i zadowolenie użytkowników jest dla nas motywacją do dalszego rozwoju.

Prognozowania popytu za pomocą STATISTICA w Cox Communications

Na konferencji Predictive Analytics World Robert Wood, dyrektor badań marketingowych w firmie Cox Communications, przedstawił system do prognozowania popytu bazujący na programie STATISTICA. Prognozowanie stało się kluczowym zadaniem biznesowym, umożliwiającym zarządzanie zasobami operacyjnymi, marketingowymi i sprzedażowymi. W przeszłości prognozy były tworzone i modyfikowane przez analityków i dostarczane jako arkusz kalkulacyjny. Obecnie stosowany jest w pełni automatyczny system bazujący na STATISTICA. Dodatkowym atutem systemu jest wykrywanie problemów oraz ich monitorowanie.

STATISTICA wysoko oceniona przez użytkowników w badaniu Rexer Analytics

Rexer Analytics

Podczas tegorocznej edycji konferencji „Predictive Analytics World 2011”, która odbyła się 19 października w Nowym Jorku, firma Rexer Analytics zaprezentowała podsumowanie piątej edycji dorocznego raportu dotyczącego narzędzi data mining. 1319 specjalistów data mining z 60 krajów odpowiadało na pytania dotyczące m.in. Wykorzystywanych technik analitycznych, narzędzi oraz typów analizowanych danych. Część pytań dotyczyła kwestii, które z dostępnych na rynku narzędzi jest używane jako „podstawowe” oraz jaki jest stopień zadowolenia z użytkowanego oprogramowania.

  Podstawowe narzędzie STATISTICA

 • Osoby, które wzięły udział w badaniu, najczęściej jako narzędzie z którego korzystają, wymieniają STATISTICA. Program otrzymał najwyższą ocenę w ogólnym zestawieniu, jak również w podgrupach narzędzia korporacyjnego, wykorzystywanego przez konsultantów oraz przez instytucje rządowe i pozarządowe.
 • Oprogramowanie z rodziny STATISTICA otrzymało najwyższe oceny w kategorii zadowolenia.
 • Około 80% użytkowników STATISTICA zadeklarowało, że będzie używać tego narzędzia przez najbliższe trzy lata, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem wśród wszystkich komercyjnych programów.
 • STATISTICA jest coraz częściej wskazywana jako popularny interfejs do pakietu R.

Rekomendacja Gazety Bankowej dla Zestawu Skoringowego STATISTICA w konkursie „Hit Roku 2011 dla Instytucji Finansowych”

„Hit Roku dla Instytucji Finansowych” to konkurs organizowany corocznie przez Gazetę Bankową. Kapituła konkursu złożona z niezależnych ekspertów ocenia zgłoszone rozwiązania pod kątem usprawnienia działania instytucji korzystających z prezentowanych rozwiązań oraz korzyści jakie można dzięki nim uzyskać. W wyniku oceny Kapituła przyznaje rekomendacje, które wskazują produkty i usługi godne szczególnej uwagi.

W połowie marca zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji konkursu: „Hit Roku 2011 dla Instytucji Finansowych”. Z przyjemnością informujemy, że Zestaw Skoringowy STATISTICA spotkał się z uznaniem Kapituły konkursu i uzyskał rekomendację Gazety Bankowej jako produkt godny uwagi instytucji finansowych. Ta nagroda to wyraz uznania dla naszego zespołu, ale również dla użytkowników, którzy wspólnie z nami są jego architektami. Ta nagroda to jednocześnie motywacja do jeszcze intensywniejszej pracy – chcemy aby nadal Zestaw Skoringowy STATISTICA najszybciej i najpełniej odpowiadał na potrzeby użytkowników.

Więcej informacji…

Wysokie oceny STATISTICA Data miner w badaniu Rexer Analytics

Podczas tegorocznej edycji konferencji „Predictive Analytics World 2010”, która odbyła się 19 października w Waszyngtonie, firma Rexer Analytics zaprezentowała podsumowanie czwartej edycji raportu dotyczącego narzędzi data mining (jest to największe badanie tego typu na świecie). 735 specjalistów data mining z 60 krajów odpowiadało na pytania dotyczące m.in. Wykorzystywanych technik analitycznych, narzędzi oraz typów analizowanych danych. Część pytań dotyczyła kwestii, które z dostępnych na rynku narzędzi jest używane jako „podstawowe” oraz jaki jest stopień zadowolenia z użytkowanego oprogramowania.

 • Osoby, które wzięły udział w badaniu, najczęściej jako narzędzie z którego korzystają, wymieniają STATISTICA Data Miner. Program otrzymał najwyższą ocenę w ogólnym zestawieniu, jak również w podgrupach narzędzia korporacyjnego i wykorzystywanego przez konsultantów.
 • Około jedna trzecia analityków data mining implementuje metody text mining w swoich analizach, a program STATISTICA Text Miner został wskazany jako używany najczęściej.
 • STATISTICA Data Miner otrzymała najwyższe oceny w kategorii zadowolenia – ponad dwukrotnie więcej użytkowników STATISTICA Data Miner jest „wyjątkowo zadowolonych” z używanego programu w porównaniu z użytkownikami innych, konkurencyjnych narzędzi.
 • Około 80% użytkowników STATISTICA Data Miner zadeklarowało, że będzie używać tego narzędzia przez najbliższe trzy lata.

STATISTICA Data Miner najczęściej używanym narzędziem data mining

AnalyticBridge.com

– jeden z wiodących portali data mining oraz portal społecznościowy zrzeszający specjalistów zajmujących się analizą danych i data mining – przeprowadził wśród swoich użytkowników badanie ankietowe, w którym prosił o wskazanie, jakich narzędzi data mining używali w ciągu ostatnich 12 miesięcy do realizacji projektów. W badaniu wzięło udział 510 subskrybentów Analytic Bridge. Każdy respondent mógł wypełnić formularz tylko raz, ale można było wskazać kilka produktów jednocześnie. Wśród dedykowanych narzędzi oferujących zaawansowane techniki data mining STATISTICA została wskazana przez 26,5% respondentów i była najchętniej wykorzystywanym narzędziem.

STATISTICA 9.1 ? Zakres i szczegółowość dostępnych analiz są naprawdę zdumiewające !

W recenzji najnowszej wersji STATISTICA 9.1 dr. Johna Wassa można przeczytać: „Najnowsza wersja zawiera nie tylko bardzo szeroki zestaw narzędzi analitycznych, ulepszone procedury data mining oraz różnorodne możliwości wizualizacji i automatyzacji, ale również rozwiązania ułatwiające pracę wielu użytkowników. Zakres i szczegółowość dostępnych analiz są naprawdę zdumiewające”. W swojej recenzji dr John Wass prezentuje statystyki opisowe i krótko przedstawia niektóre opcje dostępne w Przepisach Data Minera, a jednocześnie „prezentuje zdumiewającą trójwymiarową grafikę”. Autor wskazuje na pozytywny trend wśród producentów oprogramowania analitycznego. Większość z nich tworzy przyjazne dla użytkownika programy i oferuje wiele ułatwiających pracę funkcjonalności, „a StatSoft nie jest wyjątkiem”. Dr John Wass opisuje Przepisy Data Minera i zwraca uwagę na „bardzo inteligentny kreator”, który może wykonać analizę za użytkownika już na etapie specyfikacji zmiennych oraz testowania danych, a równocześnie można przerwać ten proces w każdej chwili i samodzielnie przejść przez wszystkie etapy. Możliwości pakietu STATISTICA w zakresie data mining są, nie wchodząc w zbędne szczegóły, niesamowite!

W podsumowaniu autor pisze: „Jak zwykle możliwości są ogromne, potencjał zaawansowanych modułów połączony z narzędziami data mining zapiera dech w piersiach, a zdobyte przez twórców programu doświadczenie pozwala na tworzenie coraz lepszego produktu.”

Specjaliści data mining przyznają STATISTICA najwyższe oceny

KDnuggets.com – portal poświęcony tematyce data mining oraz wydawca biuletynu dla społeczności specjalistów data mining (ponad 11.000 subskrybentów) – przeprowadził w maju br. Wśród swoich czytelników badanie dotyczące wykorzystywania przez nich narzędzi do analizy danych. Jego wyniki wskazują, które oprogramowanie jest wśród nich najbardziej popularne i według nich STATISTICA jest jednym z najchętniej wykorzystywanych narzędzi do analizy danych.

Zwycięstwo w międzynarodowym konkursie data mining

Knowledge Discovery and Data Mining

Kolejna bardzo dobra wiadomość dla użytkowników STATISTICA potwierdzająca wysoką jakość i moc predykcyjną zaimplementowanych w niej algorytmów. System STATISTICA Data Miner pozwolił na zbudowanie najlepszych modeli i zwycięstwo w znanym ogólnoświatowym konkursie data miningowym, organizowanym przy okazji renomowanej międzynarodowej konferencji Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2010). Konferencja ta od 14 lat stanowi forum wymiany doświadczeń gromadząc m.in. analityków z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Indii, Chin i Europy. Konkurs polegał na zbudowaniu modelu na potrzeby skoringu kredytowego dla rzeczywistych danych dostarczonych przez organizatora a porównanie wskazań modelu z rzeczywistymi wartościami pozwoliło wybrać najlepiej klasyfikujący model. Najlepszy okazał się model zbudowany w STATISTICA Data Miner przez Grzegorza Harańczyka – pracownika StatSoft Polska i doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w konkursie brali udział doświadczeni analitycy z wielu krajów, i najlepszych firm konsultingowych oraz że wykorzystywane były narzędzia data mining wszystkich czołowych producentów. Grzegorz Harańczyk i STATISTICA pokonali wszystkich konkurentów. Gratulujemy naszemu koledze zwycięstwa, ciesząc się, że możemy dostarczać Państwu rozwiązania, wiedzę i doświadczenie pozwalające na budowę najlepszych modeli analitycznych.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie organizatora.

STATISTICA Data Miner po raz kolejny uznany za wiodące narzędzie data mining

Rexer Analytics

STATISTICA Data Miner otrzymał najwyższe oceny w badaniu rynku data mining przeprowadzonym przez niezależną firmę konsultingową Rexer Analytics.

Trzecia edycja badania, przeprowadzonego wśród 710 specjalistów, obejmowała opinie dotyczące technik przetwarzania danych, stosowanych narzędzi data mining oraz informacje o typach analizowanych danych i napotkanych trudnościach. Dodatkowo ankietowani analitycy wyrażali swoje opinie odnośnie preferowanych narzędzi data mining używanych w ich pracy. Określali, z którego z dostępnych na rynku produktów korzystają oraz w jakim zakresie spełnia on ich oczekiwania.

 • STATISTICA Data Miner miał największą liczbę użytkowników, którzy wskazali, że byli zadowoleni ze swojego podstawowego narzędzia data mining.
 • STATISTICA Data Miner był najczęściej używanym narzędziem data mining w szeroko pojętym przemyśle oraz zastosowaniach naukowych.
 • STATISTICA Data Miner był na drugim miejscu pod względem liczby wskazań jako „podstawowe narzędzie” wśród użytkowników komercyjnych.

STATISTICA Data Miner zwycięża w badaniu porównawczym „Data Mining 2010”

Wiodące niemieckie czasopismo komputerowe „Computerwoche” opublikowało obszerne zestawienie narzędzi data miningowych. Zawiera ono szczegółowe, oparte na testach wydajności, porównawcze oceny wybranych produktów. STATISTICA Data Miner zdobył pierwsze miejsce tym badaniu, „deklasując konkurencję, dzięki obszernemu zakresowi funkcji, szybkości działania i niezawodnej obsłudze dużych zbiorów danych”. W porównaniu z innymi badanymi narzędziami „opcje graficznej analizy danych i poszukiwania związków zawarte w STATISTICA są klasą samą dla siebie”, a kreator analiz („Przepisy Data Miner”) to sposób na „wyjście naprzeciw oczekiwaniom mniej zaawansowanych użytkowników, poprzez asystenta, który dokładnie określa kroki analizy i kolejność wprowadzania danych”.

Pełny tekst artykułu (w języku niemieckim) znajduje się na stronie internetowej „Computerwoche”.

Recenzja STATISTICA 9 w Scientific Computing World (08/2009)

W ostatniej recenzji najnowszej wersji STATISTICA 9, miesięcznik Scientific Computing Word zauważa udoskonalenia wprowadzone w całej rodzinie programów STATISTICA, wliczając w to: szybkość analiz, interfejs użytkownika, nową funkcjonalność statystyczną (z „bardzo efektywnym”, nowo wprowadzonym modułem Rozkłady i symulacja, służącym do automatycznego dopasowania do danych rozmaitych rozkładów oraz sprawdzenia dobroci dopasowania) oraz rozszerzeniami ułatwiającymi integrację z językiem R. W artykule podkreślono, że menu wstążka „bardzo dobrze sprawdza się w programie STATISTICA”, nawet lepiej niż w pakiecie Office 2007. Doceniono również fakt, że StatSoft nie zmusza użytkowników oprogramowania do zmiany ich przyzwyczajeń dotyczących interfejsu programu i nadal wspiera klasyczne menu, które jest dostępne w programie. 

Jak zauważono, 32-bitową wersję STATISTICA 9 charakteryzuje „znaczący wzrost szybkości w stosunku do i tak już imponującego działania wersji poprzedniej (STATISTICA 8)”. Natomiast analizy przeprowadzane na bardzo dużych zbiorach danych pokazują „nieocenione zalety wersji 64-bitowej” i rzeczywiste korzyści, jakie przynosi program.

STATISTICA „obecnie jedyny z wiodących pakiet statystyczny umożliwiający tworzenie nowoczesnych biplotów” (czerwiec 2009)

“The Journal of Statistical Software” opublikował w czerwcu 2009 r. (Zeszyt 30, numer 12) artykuł na temat biplotów. W artykule pt. „BiplotGUI: interakcyjne biploty w R” autorzy skupili się głównie na języku R, wspomnieli jednak o funkcjonalności w STATISTICA. Oto, co napisali:

STATISTICA (Statsoft Inc 2009) jest obecnie jedynym z wiodących pakietem statystycznym, umożliwiającym tworzenie nowoczesnych biplotów w metodzie PCA.”

STATISTICA Data Miner ? jeden z trzech najlepszych programów w ostatnim badaniu przeprowadzonym przez niezależnych specjalistów data minig (wrzesień 2008)

We wrześniu 2008 r. „Rexer Analytics” ogłosiło wyniki tworzonego przez siebie „Corocznego Badania Aplikacji Data Mining”. Badanie przeprowadzone przez specjalistów data mining pracujących w różnych gałęziach przemysłu przyniosło następujące wnioski:

 • STATISTICA Data Miner jest jednym z trzech najlepszych pakietów oprogramowania rozumianego jako „szeroko pojęte aplikacje data mining” oraz jest jednym z dwóch najlepszych aplikacji dedykowanych zgłaszanych przez użytkowników jako „podstawowe oprogramowanie data mining”.
 • Podstawowe narzędzia data mining wykorzystywane są w obszarach: CRM, usług finansowych, sprzedaży i telekomunikacji, jednakże najbardziej znaczący wzrost sprzedaży zaobserwowano w produkcji przemysłowej. Użycie aplikacji data mining w tej branży wzrosło z 6% w 2007 r. Do 16% w 2008 r.
 • Metody oparte na drzewach klasyfikacyjnych i analiza czynnikowa są ciągle najpopularniejszymi metodami data mining.
 • Specjaliści data mining spędzają ponad jedną trzecią czasu, łącząc i przygotowując odpowiednie dane.

Zainteresowanych otrzymaniem 40-stronicowego streszczenia badania w formacie PDF, zawierającego szczegółowe wyniki oraz metodologię, prosimy o kontakt z Rexer Analytics.

STATISTICA 8: statystyczny interfejs graficzny na sterydach ? recenzja w „International Scientific Computing” (czerwiec 2008)

Dr John Wass (statystyk) w recenzji pakietu STATISTICA 8 chwali niezwykle bogaty zbiór metod statystycznych: „w pewnym sensie STATISTICA wydaje się być pakietem SAS wzbogaconym o interfejs graficzny, gdyż czegokolwiek potrzebujesz, znajdziesz tam”. Oprogramowanie oferuje rozbudowane narzędzie data mining, możliwość dostosowania opcji dla konkretnego użytkownika oraz moduły umożliwiające pracę w sieci Internet. Ponadto Dr Wass chwali jakość Pomocy w STATISTICA, twierdząc, iż „jest bardzo użyteczna, łatwa w nawigacji, kompletna, ma bardzo dużą liczbę aktywnych linków, jest bardzo intuicyjnie zaaranżowana, poza tym ma bardzo dobrą, błyskawicznie działającą wyszukiwarkę”.

Dr Wass zwraca szczególną uwagę na możliwość dopasowania pakietu do konkretnego użytkownika, integrację z pakietem Microsoft Office (pliki Excel mogą być otwierane i bezpośrednio edytowane w STATISTICA, a wyniki mogą być przesłane bezpośrednio do pliku Word), przyjazne dla użytkownika opcje łączenia zmiennych, opcję analizy grupami, Sześciopak Statystyczny, który umożliwia wyświetlenie złożonych elementów graficznych, oraz kolorową grafikę 3D. To wyliczenie pokazuje, jak wiele użytecznych funkcji zawiera STATISTICA. Dr Wass jako przykład wykorzystuje wielokrotne testy ANOVA, krótko omawia STATISTICA Data Miner oraz zwraca uwagę na „zdumiewającą możliwość obsługi wielu algorytmów oraz wyświetlania ich charakterystyk ilościowych, co umożliwia analitykowi tworzenie modeli obarczonych jak najmniejszym błędem”.

Autor, który używał wcześniejszych wersji programu, zauważył, że sugestie i reakcje użytkowników pozwoliły twórcom STATISTICA na spłaszczenie krzywej uczenia i dodanie wielu przydatnych użytkownikowi funkcji. Recenzja kończy się następującą konkluzją: „Jest to statystyczny interfejs graficzny na sterydach (na dużej ilości sterydów!)”.

„STATISTICA Enterprise zapewnia efektywny przepływ informacji” ? recenzja opublikowana w Scientific Computing World (styczeń, 2008)

W recenzji oprogramowania STATISTICA opublikowanej w Scientific Computing World system STATISTICA Enterprise uznano za „wyróżniający się” wśród „liderów” w tej dziedzinie. Oprogramowanie umożliwia centralne składowanie szablonów analiz i raportów, które udostępniane są użytkownikom w skali całej organizacji, dając im możliwość wyboru odpowiednich danych oraz wykonania na ich podstawie potrzebnych analiz. Co istotne, system oferuje szeroką funkcjonalność przy zachowaniu odpowiedniej wydajności. Funkcjonalność systemu dodatkowo rozszerza produkt STATISTICA Monitoring and Alerting Server (MAS), który umożliwia jednoczesne monitorowanie setek a nawet tysięcy parametrów.

W wykonanym teście system STATISTICA doskonale poradził sobie z monitorowaniem terabajtowej bazy danych geofizycznych, której zawartość była stale odświeżana.

STATISTICA 8 – upgrade, który się opłaca”
Scientific Computing World, lipiec 2007

Najnowsza wersja oprogramowania STATISTICA 8 otrzymała wysokie oceny w recenzji opublikowanej w miesięczniku Scientific Computing World. Od wielu lat przeglądy publikowane w tym magazynie sytuowały program STATISTICA bardzo wysoko, a najnowsza wersja ugruntowuje tę pozycję.

Artykuł opisuje nową funkcjonalność programu, która obejmuje procedury statystyczne, właściwości graficzne oraz inne cechy systemu wpływające na jego obsługę. Jak stwierdzono, nowe usprawnienia są „znaczące, a zakres dodatków do funkcjonalności statystycznej jest znakomity”. Dodatkowo wstępne testy nowego modułu

STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe pokazały, że ten moduł charakteryzuje się „jeszcze lepszą funkcjonalnością” i jednocześnie jest on „znacznym krokiem do przodu w zakresie obsługi sieci neuronowych”.

Testy programu zostały podsumowane następująco: „jest to upgrade, który zwróci się w bardzo krótkim czasie dzięki rozszerzonej funkcjonalności i jeszcze łatwiejszej obsłudze programu”.

STATISTICA liderem pośród pakietów statystycznych. Przegląd opublikowany w „The American Statistician”, Luty 2007

Quality Digest

Redaktor przeglądu oprogramowania w The American Statistician, dr Joseph M. Hilbe, w recenzji programów STATISTICA stwierdza, że „pakiet STATISTICA zapewnia swoim użytkownikom ogromny wybór możliwości i funkcji, z których wiele jest unikatowych”. Autor podkreśla siłę pakietu STATISTICA tkwiącą w szerokim zakresie zastosowań,obejmującym m.in. metody wizualizacyjne, data mining, metodologię sześć sigma, statystyki kontroli jakości, planowanie badań, analizę wielowymiarową a także metody nieparametryczne. Po wykonaniu szeregu przykładowych analiz oraz dodatkowych testów, dr Joseph M. Hilbe stwierdził, że dla osób zajmujących się modelowaniem wielowymiarowym i data mining „STATISTICA jest prawdziwym liderem wśród pakietów statystycznych”.

W przeglądzie zaznaczono, że „zaawansowane techniki dostępne użytkownikowi powinny umożliwiać analizę danych w szerokim zakresie”, a takie metody jak sieci neuronowe, CHAID, C&RT będące oddzielnymi modułami pakietu STATISTICA, są jednakże częściami jednego systemu, zapewniając użytkownikowi „zestaw metod dostępnych poprzez naciśnięcie odpowiednich klawiszy… Stąd łatwo można wywnioskować dlaczego pakiet STATISTICA znajduje lojalnych użytkowników”.