Bank Millennium modeluje ryzyko kredytowe za pomocą STATISTICA Zestaw Skoringowy

[Bank Millennium]
Bank Millennium od ponad 10 lat efektywnie wspiera analizę danych za pomocą funkcjonalnego i przyjaznego w użyciu oprogramowania STATISTICA. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu z oprogramowaniem STATISTICA, Departament Ryzyka zadecydował o rozszerzeniu funkcjonalności o rozwiązanie do budowy i utrzymania kart skoringowych – STATISTICA Zestaw Skoringowy.

„Wysoko oceniamy użyteczność tego oprogramowania (STATISTICA Zestaw Skoringowy) w rozwijaniu metod modelowania w codziennym zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Bank Millennium zalicza firmę StatSoft Polska do grona swoich rzetelnych partnerów biznesowych”- Dyrektor Departamentu Ryzyka.

Więcej informacji o STATISTICA Zestaw Skoringowy.