Bank Millennium modeluje ryzyko kredytowe dzięki STATISTICA Zestaw Skoringowy

Bank Millennium modeluje ryzyko kredytowe dzięki STATISTICA Zestaw Skoringowy

Bank Millennium od ponad 10 lat efektywnie wspiera analizę danych za pomocą funkcjonalnego i przyjaznego w użyciu oprogramowania STATISTICA. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu z oprogramowaniem STATISTICA, Departament Ryzyka zadecydował o rozszerzeniu funkcjonalności o rozwiązania z dziedziny budowy i utrzymania kart skoringowych – STATISTICA Zestaw Skoringowy.

„Wysoko oceniamy użyteczność tego oprogramowania (STATISTICA Zestaw Skoringowy) w rozwijaniu metod modelowania w codziennym zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Bank Millennium zalicza firmę StatSoft Polska do grona swoich rzetelnych partnerów biznesowych”

Dyrektor Departamentu Ryzyka
Louis Paul

Więcej informacji o tym wdrożeniu.
Więcej informacji o STATISTICA Zestaw Skoringowy.