Ankieta 2015 Data Miner Survey

Użytkowników Statistica zapraszamy do udziału w
ankiecie
2015 Data Miner
Survey
 prowadzonej przez Rexer
Analytics. Celem ankiety jest zebranie informacji o trendach na rynku
rozwiązań analizy danych. Badanie jest niezależne od dostawców rozwiązań i
jest prowadzone od 2007 roku. W poprzednich edycjach tego badania Statistica uzyskiwała najwyższe
oceny satysfakcji użytkowników. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa głosom, w
tym badaniu również uzyskamy bardzo dobre wyniki.

 

Zapraszamy do wypełnienia
ankiety
.