Analiza wyników wyborów do Sejmu 2011

Analiza wyników wyborów do Sejmu 2011
W zeszłym roku przygotowaliśmy i opublikowaliśmy prognozę wyników wyborów prezydenckich. Uzyskany wówczas błąd prognozy był mniejszy niż 1 pkt procentowy.

W tym roku przygotowaliśmy krótką analizę powyborczą – zachęcamy do zapoznania się z jej wynikami .