Analiza danych w programie STATISTICA


16 października 2012 roku w Warszawie odbyło się seminarium „Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd”.

Na spotkaniu przedstawione zostały ogólnie informacje o programach z rodziny STATISTICA zilustrowane przykładami w badaniach społecznych, wykrywaniu nadużyć i optymalizacji jakości procesu produkcyjnego. Nacisk położono na praktyczne aspekty przeprowadzania analizy i wykorzystania jej w różnych dziedzinach.