Analiza danych w programie STATISTICA

Rola analizy danych we współczesnym świecie stale rośnie. Narzędzia statystyki i data mining wykorzystywane są coraz szerzej w nieomal wszystkich dziedzinach: edukacji, badaniach naukowych, przemyśle, biznesie i administracji publicznej. Seminarium stanowi przegląd możliwości i zastosowań nowoczesnych narzędzi analitycznych z rodziny STATISTICA. Przedstawione zostały przykłady analiz dotyczące badań społecznych, optymalizacji kampanii marketingowej, technologii informatycznej i modelowania procesu produkcyjnego. Seminarium przeznaczone było dla osób pragnących uzyskać ogólne informacje o nowoczesnych narzędziach analizy danych i stosować je w praktyce.