Analiza danych w laboratorium

W nowoczesnych systemach zarządzania jakością laboratoria są kluczowym elementem umożliwiającym weryfikację jakości oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów. W związku z tym niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu działania samych laboratoriów oraz ich systemów pomiarowych.
Aby usprawnić czasochłonne prace związane ze statystyczną analizą danych laboratoryjnych, opracowaliśmy nowe dedykowane rozwiązania, które automatyzują działania związane z analizą danych i przygotowywaniem gotowego do wydruku raportu:

Dodatkowo, aby usprawnić analizę danych gromadzonych w laboratorium, oferujemy integrację naszych rozwiązań z systemami typu LIMS, możliwość automatycznego zbierania danych z urządzeń pomiarowych oraz walidację systemów informatycznych.
Więcej informacja na naszej stronie internetowej.