Analiza danych w badaniach medycznych

Analiza danych w badaniach medycznych
W dniach 18-19 maja w Wieliczce odbyła się konferencja szkoleniowa „Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych”. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, zarówno specjalistów już wykorzystujących statystyczną analizę danych w badaniach medycznych, jak i osoby dopiero stawiające pierwsze kroki w tym obszarze.
Wykładowcy, uznane autorytety i praktycy o dużym doświadczeniu oraz potwierdzonym dorobku naukowym, przedstawili m.in. Zagadnienia analizy przeżycia, krzywych ROC, metaanalizy, testowania hipotez, doboru liczności prób oraz przykłady stosowania tych metod w praktyce. Program konferencji zapewnił spojrzenie na analizę danych zarówno z punktu widzenia medyka, jak i statystyka, łącząc w sobie oba podejścia.

Oprócz wysłuchania wykładów i zapoznania się z doświadczeniami prelegentów, uczestnicy konferencji mieli też okazję, podczas warsztatów, zapoznać się z praktycznymi aspektami prowadzenia analiz i budowy modeli statystycznych, przypomnieć sobie, na czym polega testowanie hipotez, dowiedzieć się, jak wykonać i dobrze zinterpretować analizę przeżycia, regresję logistyczną czy metaanalizę.

Stylowy hotel Turówka, bliskie sąsiedztwo jednej z najstarszych na świecie kopalni soli kamiennej oraz obecność wybitnych specjalistów, pozwoliły na szeroką wymianę doświadczeń w miłej i nieformalnej atmosferze. Tegoroczna konferencja to nie tylko ciekawe wykłady i zajęcia warsztatowe, ale również atrakcyjny program rozrywkowy: zwiedzanie Kopalni Soli oraz biesiada i wspólna zabawa w niezapomnianej scenerii podziemnych komór solnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, a osoby którym nie udało się uczestniczyć zachęcam do zapoznania się z prezentacjami. Ta konferencja już za nami, zapraszamy na inne seminaria i konferencje organizowane przez StatSoft Polska.

Więcej informacji na ten temat