Analiza danych w administracji publicznej

Analiza danych w administracji publicznej

25 czerwca br. w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone nowoczesnym zastosowaniom analityki danych w administracji publicznej. Licznie przybyli uczestnicy mieli możliwość wysłuchania referatów prezentowanych przez specjalistów StatSoft Polska, Dell Software, a także przedstawicieli administracji, w tym: Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Krakowie. Podczas spotkania dyskutowano nad zagadnieniami badań ankietowych, analiz i raportowania z wykorzystaniem rozwiązań Statistica, automatyzacji projektów analitycznych, wizualizacji danych oraz oceny efektywności wydatkowania środków pomocowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prelegentom za udział w spotkaniu.