ALSTOM Power Elblag Sp. z o.o. optymalizuje procesy produkcji przy pomocy SEWSS (STATISTICA Enterprise-wide SPC System)

W numerze czasopisma COMPUTERWORLD z 19 listopada 2001 (Polska edycja) przedstawiono studium przypadku, dotyczące zastosowania systemu SEWSS do optymalizacji procesów produkcyjnych i do zapewniania jakości w ALSTOM Power Elblag Sp. Z o.o., u czołowego producenta korpusów turbin.

Dyrektor d.s. jakości ALSTOM Power, inż. Jerzy Sławiński, wypowiada się następująco na temat systemu SEWSS: „System SEWSS nie jest pakietem, który działa na komputerze znajdującym się na biurku analityka. To całościowe rozwiązanie, które spina produkcję i akwizycje danych z częścią bazodanową i analityczną”.

Przy zbieraniu danych, zarządzaniu nimi i do analiz statystycznych, „Korzysta z niego około 30 operatorów i inżynierów” oraz „dość szeroka grupa osób z kierownictwa„. W artykule opisano kompletny proces: SEWSS stale pobiera dane: najpierw są mierzone właściwości materiałów i surowców (co pozwala dodatkowo kontrolować solidność dostawców), później bada się masy formierskie (ich wytrzymałość na rozciąganie i przepuszczalność), materiały wsadowe i kształtki ogniotrwałe, potem analizuje się skład ciekłego metalu, monitoruje proces odlewania, parametry obróbki cieplnej, bada wadliwość, (ilość dm3 stopiwa na tonę odlewu), mierzy zgodność wymiarową. Z pojedynczym odlewem wiąże się kilkaset danych wprowadzanych do systemu. Miesięcznie fabryka wytwarza odlewy o łącznej wadze ponad 400 ton. Dane są automatycznie pobierane przez system bądź operator musi wysłać je z urządzenia pomiarowego. W niektórych przypadkach muszą być wpisywane za pomocą klawiatury komputera„.

SEWSS gromadzi dane w zewnętrznej bazie (w tym przypadku Oracle), działając na serwerze pracującym w środowisku sieciowym„.

Konkurencja na rynkach światowych w naszej branży jest ogromna. Ceny odlewów turbinowych w ciągu ostatnich 5 lat spadły o połowę. W tej sytuacji jakość przestała być elementem negocjacyjnym, liczą się jedynie poziom kosztów i termin dostawy. Producenci, którzy nie zdążą się przestawić, wypadną z rynku„, mówi inż. Jerzy Sławiński. Obszerne narzędzia analityczne, możliwość alarmowania przy rozregulowaniu procesu, interakcyjne narzędzia budowy zapytań, oraz wiele innych cech systemu SEWSS pomaga ALSTOM Power sprostać dzisiejszym standardom.