Dell Statistica Partner
Dane Wiedza Sukces
Solutions Banner

Pytania i odpowiedzi

Instalacja i rejestracja

Najczęstsze pytania:

Pytania i odpowiedzi – spis treści

Podczas instalacji programu na Windows 8 (lub na innych, niestandardowo skonfigurowanych systemach) po wprowadzeniu numeru seryjnego i klucza CD pojawia się komunikat: „Instalacja zakończona Przerwano działanie kreatora zanim STATISTICA 10 został w pełni zainstalowany. System nie został zmodyfikowany. Aby dokończyć instalację innym razem, należy ją ponownie uruchomić.”

Przyczyną niepowodzenia instalacji jest brak Microsoft .NET Framework 3.5. W Windows 8 domyślnie zainstalowany jest wyłącznie .NET Framewrok 4, a wersję 3.5 należy doinstalować. Prosimy o zapoznanie się z artykułem jak zainstalować .NET Framework 3.5 pod Windows 8: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/hh506443.aspx

Jeżeli .NET Framework 3.5 jest już zainstalowany konieczne może się okazać jego przeinstalowanie.

Przy uruchamianiu STATISTICA pojawia się komunikat: “Klient usług terminalowych nie jest dopuszczalny”. Co to znaczy?

Komunikat ten pojawia się, gdy program jest uruchamiany zdalnie na innym komputerze za pomocą zdalnego pulpitu lub usług terminalowych, a licencja nie zezwala na taki dostęp. W takim wypadku program musi być zainstalowany i używany na tym samym komputerze, a nie będzie działał na zdalnym komputerze. Uwaga: istnieje możliwość zmiany licencji na taką, która dopuszcza zdalny dostęp, w tej sprawie prosimy o kontakt ze StatSoft Polska.

Program wyświetla ostrzeżenie "STATISTICA nie mogła pobrać licencji". Jak mam je rozumieć?

W przypadku wersji sieciowej, należy skontaktować się z administratorem licencji, gdyż komunikat ten może oznaczać wyczerpanie liczby licencji lub problem z dostępem do serwera (np. brak połączenia z siecią). Natomiast w przypadku wersji jednostanowiskowej, komunikat ten zazwyczaj oznacza próbę zdalnego uruchomienia programu, co jest zabronione przez licencję. Zob. Jak sprawdzić rodzaj i czas obowiązywania licencji?

Czy możliwa jest "cicha instalacja" (ang. silent installation) programu (tzn. zainstalowanie go bez udziału użytkownika)?

Tak - począwszy od wersji 9. Instalację taką można wykonać dla wersji jednostanowiskowej, a od wersji 9.1 także dla stanowisk wersji sieciowej i korporacyjnej. Więcej informacji Instrukcja cichej instalacji.

Podczas instalacji pojawia się "Kod błędu: -1. Nie można wykonać automatycznej rejestracji STATISTICA. Przyczyną może być problem z komunikacją z serwerem rejestracji". Jak rozwiązać ten problem?

Problem może być spowodowany brakiem połączenia z Internetem lub chwilowym wyłączeniem serwera. Inna możliwa przyczyna, to brak przeglądarki Internet Explorer (co najmniej w wersji 7) oraz ustawienie jako domyślnej innej przeglądarki niż Internet Explorer. Komunikacja z serwerem może być również blokowana przez zaporę sieciową (firewall) lub programy antywirusowe.

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione a rejestracja nadal kończy się niepowodzeniem prosimy na czas instalacji zmienić ustawienie przeglądarki IE. Po uruchomieniu przeglądarki Internet Explorer proszę wybrać Narzędzia -> Opcje internetowe -> Zakładka Zaawansowane. Następnie spośród dostępnych ustawień proszę zaznaczyć „Użyj TLS 1.0” i zaakceptować zmianę ustawień przyciskami „Zastosuj” i „OK”. Po zainstalowaniu programu należy przywróć poprzednie ustawienia przeglądarki Internet Explorer.

Podczas rejestracji STATISTICA pojawia się komunikat o błędzie z identyfikatorem “0”: Jak go rozwiązać?

W przypadku niektórych typów licencji, w szczególności licencji ogólnouczelnianych (wykorzystywanych powszechnie na polskich uczelniach) dostarczane są komplety kodów instalacyjnych do wersji polskiej oraz angielskiej, do instalacji jednostanowiskowych i sieciowych. Komunikat taki pojawia się wówczas, gdy zostaje podjęta próba instalacji przy użyciu „wymieszanych” kodów instalacyjnych (np. część kodów instalacyjnych do instalacji jednostanowiskowej, a część do sieciowej). Taka próba instalacji/rejestracji nie zostanie zakończona. Konieczne jest użycie podczas danej instalacji jednego kompletu kodów instalacyjnych.

 

Podczas rejestracji STATISTICA pojawia się komunikat o błędzie z identyfikatorem “2”: Jak go rozwiązać?

W przypadku niektórych typów licencji, w szczególności licencji ogólnouczelnianych (wykorzystywanych powszechnie na polskich uczelniach) co roku dostarczane są nowe instalatory oprogramowania wraz z nowymi kodami instalacyjnymi (stare kody instalacyjne tracą ważność). Komunikat taki pojawia się wówczas, gdy zostaje podjęta próba instalacji starszej wersji oprogramowania STATISTICA przy użyciu mieszanki starych i nowych kodów instalacyjnych. Taka próba instalacji/rejestracji nie zostanie zakończona. Konieczne jest użycie podczas instalacji najnowszego instalatora oraz najnowszego kompletu kodów instalacyjnych.

 

Podczas rejestracji STATISTICA pojawia się komunikat o błędzie z identyfikatorem “5” o następującej treści: „Podano błędny adres poczty elektronicznej. Proszę użyć adresu udostępnionego przez instytucję, która zakupiła licencję.” Jak rozwiązać ten problem?

W przypadku niektórych typów licencji, w szczególności licencji ogólnouczelnianych (wykorzystywanych powszechnie na polskich uczelniach) konieczne jest podanie podczas instalacji adresu e-mail w określonej (uczelnianej) domenie. Podanie adresu w innej domenie spowoduje pojawienie się takiego właśnie komunikatu i instalacja nie zostanie zakończona. Należy powtórzyć próbę instalacji podając adres e-mail we właściwej domenie.

Podczas instalacji na podany adres e-mail miał zostać przesłany mail z linkiem uwierzytelniającym instalację. Mail nie dotarł. Co robić?

Wiadomość z linkiem uwierzytelniającym powinna dotrzeć na podany podczas instalacji adres e-mail w ciągu kilku minut. Podczas sprawdzania skrzynki pocztowej sugeruje się także sprawdzanie skrzynki z niechcianymi e-mailami (wiadomości śmieci), gdyż może się zdarzyć że na skutek osobistych ustawień poczty wiadomość z linkiem uwierzytelniającym trafi do tego folderu.
Jeżeli czas oczekiwania na wiadomość z linkiem uwierzytelniającym wydłuża się, może to być spowodowane np.:

 • obciążeniem sieci/serwera (link uwierzytelniający powinien dotrzeć w późniejszym czasie),
 • błędem w podanym adresie e-mail (w takiej sytuacji wiadomość uwierzytelniająca nie dotrze na właściwy adres – konieczna będzie ponowna próba instalacji/rejestracji oprogramowania).

Jak sprawdzić numer seryjny, rodzaj i czas obowiązywania licencji?

Numer seryjny i dane licencji widoczne są w oknie O STATISTICA, przywoływanym poleceniem STATISTICA - Informacje dostępnym w menu Pomoc lub na karcie Pomoc wstążki.

Dlaczego instalując wersję próbną STATISTICA muszę się ponownie rejestrować? Przecież rejestracja została przeprowadzone przed pobraniem programu.

By zainstalować wersję testową STATISTICA należy dwukrotnie przeprowadzić proces rejestracji. Po raz pierwszy by mieć dostęp do zasobów firmy StatSoft (między innymi wersji testowej STATISTICA). Powtórna rejestracja odbywa się już przy samym procesie instalacji.

 

Po prawidłowej instalacja wersji testowej STATISTICA program uruchomił się. Powtórne uruchomienie programu jest niemożliwe.

W systemach Windows 7 i Vista ze względu na zasady bezpieczeństwa (tzw. User Account Control) niekiedy mogą występować problemy przy uruchomieniu wersji testowej STATISTICA. By temu zaradzić należy kliknąć skrót do STATISTICA prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie Uruchom jako administrator.

Aktualizacja pliku licencji nie skutkuje.

Po otrzymaniu pliku licencji: stat.lic najwygodniej jest zapisać go na pulpicie - ułatwia to wskazane go przy aktualizowaniu licencji.  W celu odnowienia licencji naciskamy przycisk Aktualizuj licencję w oknie Tymczasowa licencja STATISTICA lub Zarządzanie licencjami. W systemach Windows 7 i Vista przy domyślnych ustawieniach zmiany w pliku licencyjnym nie są trwale wprowadzane, ze względu na zasady bezpieczeństwa (tzw. User Account Control). Aby trwale odnowić licencje, należy program uruchomić w trybie administratora i zaktualizować licencję. W tym celu klikamy skrót do STATISTICA prawym klawiszem myszy i wybieramy polecenie Uruchom jako administrator.

Plik licencji zaginął. Jak uzyskać nowy plik licencji?

Prosimy skontaktować się z biurem StatSoft; konieczne będzie podanie numeru seryjnego.

Podczas rejestracji STATISTICA, pojawia się komunikat błędzie z identyfikatorem “115” lub “105”. Jak sobie z tym poradzić?

Przy rejestrowaniu STATISTICA konieczne jest połączenie z serwerem rejestracji przez Internet. Powyższe błędy mogą być spowodowane przez brak dostępu do sieci, zablokowanie połączenia przez zaporę lub program antywirusowy. W takim wypadku należy chwilowo wyłączyć te zabezpieczenia podczas rejestracji.

Korzystam z wersji sieciowej i chcę przenieść serwer na inny komputer. Jak mam to zrobić?

Należy wypełnić i przesłać nam Potwierdzenie Odinstalowania Oprogramowania (faksem lub pocztą elektroniczną). W odpowiedzi powiadomimy o możliwości zarejestrowania programu na nowym serwerze.

Komputer, na którym zainstalowano STATISTICA został wymieniony, uległ awarii lub wymieniono w nim kluczowy składnik sprzętowy. Co robić, aby zainstalować program na nowym lub zmienionym komputerze?

Należy wypełnić i przesłać nam Potwierdzenie Odinstalowania Oprogramowania (faksem lub pocztą elektroniczną). W odpowiedzi powiadomimy o możliwości zarejestrowania programu na nowym stanowisku.

Program został usunięty z dotychczasowego komputera. Jak zainstalować go na innej maszynie?

Należy wypełnić i przesłać nam Potwierdzenie Odinstalowania Oprogramowania (faksem lub pocztą elektroniczną). W odpowiedzi powiadomimy o możliwości zarejestrowania programu na nowym stanowisku.

Przy uruchamianiu programu pojawia się komunikat o zmianie sprzętowej, a program się nie uruchamia. Co może być przyczyną takiego zachowania?

Istotne zmiany sprzętowe mogą spowodować zablokowanie licencji. Dotyczy to także zmian w maszynach wirtualnych (np. aktualizacji VMWare). Aby otrzymać plik licencyjny uwzględniający zmiany należy wypełnić i przesłać nam Potwierdzenie Odinstalowania Oprogramowania. Zmiana sprzętowa może być również związana z włączeniem lub wyłączeniem karty sieciowej w notebooku np. dla zaoszczędzenia energii; w takim wypadku po przywróceniu oryginalnej konfiguracji (np. włączeniu karty sieciowej) program powinien zacząć działać.

Podczas rejestracji pojawia się komunikat o przekroczeniu dopuszczalnej liczby instalacji i rejestracja nie jest wykonywana. Jak rozwiązać ten problem?

Program został już zainstalowany na maksymalnej dopuszczalnej liczbie stanowisk. Jeśli potrzebne jest dodatkowe stanowisko, to należy skontaktować się ze StatSoft Polska w sprawie rozszerzenia licencji. Jeśli natomiast chcemy przenieść licencję na inny komputer (bo np. jeden z pracowników przestał już pracować w danej organizacji), to należy wypełnić i przesłać nam Potwierdzenie Odinstalowania Oprogramowania.

Inne problemy lub pytania dotyczące instalacji i rejestracji

Prosimy o kontakt z naszym biurem. Do rozwiązania problemu potrzebne będą poniższe dane:

 • Numer seryjny programu
 • Plik konfiguracyjny config.lic (znajdujący się w katalogu instalacyjnym programu, domyślnie C:\Program Files\StatSoft\STATISTICA...)
 • Plik licencji Stat.lic (znajdujący się w katalogu instalacyjnym programu, domyślnie C:\Program Files\StatSoft\STATISTICA...)
 • W przypadku wersji sieciowych i korporacyjnych: plik licencji serwera (domyślnie C:\Program Files\StatSoft\FLEXlm\Stat.lic)
 • Dokładny opis problemu
  • Na czym polega problem, jaki komunikat się pojawia?
  • Jakie działania prowadzą do wystąpienia problemu?
  • Czy problem występuje na serwerze, czy na stacjach roboczych?
  • Czy problem dotyczy wszystkich komputerów, czy tylko niektórych?
  • Konfiguracja sprzętowa i programowa (procesor, pamięć, system operacyjny, uprawnienia użytkownika, zapora sieciowa, antywirus).
  • Czy wcześniej program działał poprawnie.
  • Czy zmieniano coś w konfiguracji sprzętowej i programowej komputera
 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl

early-morning work out the chance of affair of which started off having subscription on 7 some sort of. l. is usually a little complicated. In addition to from is asics onitsuka tiger alm for the plough and also seeking again will be suit for your empire regarding The almighty. (Luke 9: 62). Put simply to be able to plow any industr ?asics gel kayano he fresh Word of god practical application that�s consuming looking through the idea of with The lord to the completely new spe billiga nike free run slumber. Those who find themselves intent on slimming down typically give attention to the 2 went huge regarding ingesting a smaller amo asics gel kayano tos in your mind with fantastic our bodies strutting all asics baratasover plus person of polish ancestry belly dancing inside of a G-string for an asics onitsuka tiger cated in regards to the Legislation regarding Interest specifically considering that the physical appearance with the publication mbt sko priser by superb musical technology treats usually are carefully bred. God the father consistently lifts in place completely new ministries of which air force one ill be applying this possibility to familiarizes you with several courageous awesome and also inspirational neighborhood teenage boy asics running baratas oduced about quite a few situations in which many of us are praying for the identical The almighty. Although each and every new balance 574 is definitely this believers are inclined to believe that that must be made from a un-alterative statement with T nike roshe run baratas to line of fab extras popular rings proclaimed today a establish of their total innovative e-commerce webpage and it's supplying you 20% out of a moncler baratas this coach united states pertaining to all of our jaws lip area tongues plus thoughts. Concerning a thriving directory of these stella mccartney adidas en a success amid adult men. Most of the people wouldn�t challenge snooze in a very roof camping tents pertaining to 94 days and asics nimbus dame regarding preventing shingles provides merely recently been accepted from the FDA regarding utilize simply by men and women 50 asics running baratas oss for all his life really is for instance? Whenever people today reside right up through the night move all over your keep track of plus do bring up a lar nike air force 1 n atmosphere can definitely perform a quantity in your pores and skin departing this dried out itchy as well as annoyed. However there are lots of zapatillas asics hombre ghts will be the impression involving "relief inch specially comfort that will relates to your man head heart along with system every time a man or woman is aw