Dell Statistica Partner
Dane Wiedza Sukces
Solutions Banner

Webinaria i webcast

Archiwum transmisji

Webinaria z lat: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Zapraszamy na webinarium „Wyznaczanie niepewności pomiaru”

2016-09-15

SeminariaWebinarium to adresowane jest do pracowników laboratoriów oraz działów technologicznych, badawczych i jakościowych, dla których precyzyjne oszacowanie niepewności pomiaru stanowi jedno z istotnych zadań. 

W prezentacji pokażemy, w jaki sposób, wykorzystując nowy program - Wyznaczanie Niepewności Pomiaru, bazujący na renomowanym silniku analitycznym Statistica - znacznie skrócić czas potrzebny na analizę danych i raportowanie zgodne z branżowymi standardami. 

Webinarium odbyło się dnia 27 IX 2016.

Estymacja
Farmacja
Laboratoria
Przemysł

Skoring: od surowych danych do operacyjnego wdrożenia

2016-06-16

Webinarium

Webinarium było poświęcone kompletnemu procesowi skoringu: od łatwego przygotowania danych, poprzez budowę skutecznych modeli, po ich szybkie wdrożenie.

Warto stosować podejście skoringowe m.in. w takich obszarach jak:

Webinarium odbyło się dnia 16 VI 2016.

Churn
Medycyna
Skoring

Monitorowanie środowiska wytwarzania

2016-04-26

Webinarium

Monitorowanie warunków środowiska wytwarzania jest jednym z krytycznych aspektów Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. GMP). Objęte nim są m.in. systemy klimatyzacji, wody oczyszczonej (wody do iniekcji), pary czystej, sprężonego powietrza czy gazów ochronnych, a także powierzchnie urządzeń i pomieszczeń oraz personel. Celem zbierania, przeglądu i analizy danych jest wykazanie, że parametry środowiska wytwarzania są stabilne i spełniają założone kryteria akceptacji. Wykorzystując metody statystyczne, budujemy modele zachowania się systemu oraz wyznaczamy limity kontrolne, których przekroczenie może wskazywać na pojawienie się niekorzystnych trendów i sygnalizować rozregulowanie procesu (systemu). Nasze rozwiązanie znacząco skraca czas przygotowania raportu, sugerując analitykowi wybór ścieżki analiz już na podstawie wstępnej oceny rozkładu analizowanej próbki. Prezentowane w formie tabelarycznej i/lub graficznej wyniki pozwalają na wiarygodną ocenę stabilności systemu oraz ocenę występujących trendów.

Farmacja
Optymalizacja
Raportowanie

Wybrane zagadnienia statystycznego planowania eksperymentów i metody opracowywania ich wyników w Statistica

2015-12-15

Webinarium

Badania empiryczne są zazwyczaj podejmowane po to aby ocenić czy interesujące badacza zmienne są ze sobą powiązane a jeśli tak to jaki jest stopień tych powiązań. Główna trudność jednoznacznej odpowiedzi na te pytania wynika z powodu dużej zmienności wyników badania. Odpowiednie rozwiązania dostarczają metody statystycznego planowania eksperymentów oraz wynikające z nich metody opracowania ich wyników.

ANOVA
Planowanie badań
Testy statystyczne

Nowości w Zestawie Skoringowym. Interakcyjny konstruktor modeli w Statistica Pakiet Zaawansowany

2015-03-05

Nowości w Zestawie Skoringowym. Interakcyjny konstruktor modeli w Statistica Pakiet Zaawansowany

Zestaw Skoringowy to dedykowane narzędzie wspierające proces budowy modeli skoringowych, w szczególności w postaci karty skoringowej. To unikalne na naszym rynku rozwiązanie składa się z szeregu specjalistycznych modułów wspierających budowę, ocenę i pielęgnację kart skoringowych. Program może wspomagać budowę modeli skoringowych w: ocenie ryzyka kredytowego, wykrywaniu wyłudzeń (fraud detection), windykacji, medycynie, a także szeroko rozumianym analitycznym CRM, w tym np.: zapobieganiu odejściom klientów (churn), sprzedaży rozszerzonej (up-selling) i sprzedaży krzyżowej (cross-selling), optymalizacji kampanii marketingowych itp. Webinarium przedstawia przegląd funkcjonalności programu ze szczególnym naciskiem na nowe funkcje, jaki pojawiły się w piątej wersji Zestawu.

Obsługa STATISTICA
Skoring

Nowości w Zestawie Plus

2015-02-26

Nowości w Zestawie Plus

Zestaw Plus to specjalistyczny pakiet analityczny rozszerzający funkcjonalność programów z rodziny Statistica. Zestaw przeznaczony jest zarówno dla osób wykonujących pogłębioną analizę danych w różnych obszarach biznesu, jak również naukowców opracowujących wyniki swoich badań. W skład programu wchodzi zestaw narzędzi do czyszczenia i przygotowania danych. Zestaw zawiera także zaawansowane moduły analityczne przydatne w codziennej pracy analityków. W skład zestawu wchodzą również narzędzia umożliwiające podsumowanie skal wykorzystywanych podczas badań ankietowych, obliczanie wskaźników przydatnych w badaniach naukowych oraz wielu branżach biznesu. Ponadto użytkownicy Zestawu Plus mają do dyspozycji szereg dostosowanych wykresów oraz narzędzia formatujące wyniki wykonanych analiz. Webinarium przedstawia przegląd funkcjonalności programu ze szczególnym naciskiem na nowe funkcje, jaki pojawiły się w drugiej wersji Zestawu.

Administracja
Badania ankietowe
Regresja
Wizualizacja

Nowości w Zestawie Medycznym

2015-02-19

Nowości w Zestawie Medycznym

Zestaw Medyczny to specjalistyczny pakiet analityczny rozszerzający funkcjonalność programów z rodziny Statistica. W jego skład wchodzą narzędzia ułatwiające i przyspieszające proces obróbki danych medycznych, począwszy od czyszczenia danych, poprzez ich analizę, aż po przygotowanie końcowego raportu. Aplikacja dostarcza również użytkownikowi szereg specjalistycznych narzędzi do opracowywania danych medycznych, w tym m.in. moduł Metaanaliza i metaregresja, a także ułatwiające specyfikację i ocenę modeli kreatory: regresji liniowej i regresji logistycznej. Webinarium przedstawia przegląd funkcjonalności programu ze szczególnym naciskiem na nowe funkcje, jaki pojawiły się w trzeciej wersji Zestawu.

Medycyna
Regresja

Przestrzenie robocze Statistica Data Miner i Statistica Enterprise

2015-02-05

Przestrzenie robocze Statistica Data Miner i Statistica Enterprise

Webinarium przedstawia przestrzenie robocze w najnowszej odsłonie Statistica 12 PL. To rozwiązanie, które umożliwia uruchamianie wieloetapowych analiz jednym kliknięciem. W najnowszej wersji wprowadzono szereg usprawnień, dzięki którym korzystanie z tego graficznego interfejsu jest jeszcze bardziej intuicyjne. Użytkownik mając dostęp do dodatkowych opcji i ustawień może mieć większą kontrolę nad przebiegiem każdego etapu analizy.

Data mining
Obsługa STATISTICA

Planowanie doświadczeń i symulacja

2015-01-29

Planowanie doświadczeń i symulacja

W badaniach technicznych i przemysłowych kluczowym problemem jest odpowiednie zaplanowanie przeprowadzanych pomiarów – tak, aby przy dostępnych zasobach uzyskać jak najwięcej informacji o procesie technologicznym, które następnie mogą pomóc w jego usprawnieniu czy poprawie jakości produktów. Metody i narzędzia planowania doświadczeń dostępne w Statistica znacząco ułatwiają badaczom zarówno projektowanie eksperymentów, jak i analizę ich wyników. Podczas webinarium zaprezentowano możliwości programu na przykładzie obejmującym kilka etapów występujących w typowym problemie badawczym. Ponadto przedstawiono wprowadzone w najnowszej wersji pakietu narzędzia wychodzące naprzeciw coraz bardziej złożonym zadaniom, przed jakimi stają dzisiejsi inżynierowie – w szczególności można zapoznać się z przykładem wykorzystania metod Monte Carlo w analizie procesu produkcyjnego w aspekcie ekonomicznym.

DoE
Jakość
Optymalizacja
Planowanie doświadczeń
Przemysł

Przegląd nowości w Statistica 12 PL. Nowe tabele raportujące, czyli Statistica Reporting Tables

2015-01-22

Przegląd nowości w Statistica 12 PL. Nowe tabele raportujące, czyli Statistica Reporting Tables.

Webinarium składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje przegląd nowości wprowadzonych w Statistica w wersji 12 PL. Przedstawione zostają usprawnienia dotyczące tej rodziny programów, jak również zupełnie nowe moduły i programy.

Druga część webinarium poświęcona jest nowym tabelom raportującym, czyli programowi Statistica Reporting Tables PL, który jest wygodnym i wydajnym narzędziem do badania dużych zbiorów danych i prezentacji wyników w postaci tabel. W prezentacji przedstawiono m.in. przykłady analiz wykonanych w tym nowym programie.

Obsługa STATISTICA
Raportowanie
Wizualizacja

Text/HTML

test
 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl