Solutions Banner

Seminaria StatSoft 

Informacje szczegółowe

II Konferencja Szkoleniowa
„Praktyczna Analiza Danych dla Przemysłu Farmaceutycznego”
Kraków, 21-22 maja 2009

Przemysł farmaceutyczny 21-22 maja w Krakowie odbyła się druga już edycja konferencji szkoleniowej „Praktyczna analiza danych dla przemysłu farmaceutycznego”. Była ona poświęcona praktycznym aspektom stosowania analizy danych, w tym zagadnieniom spełnienia wymogów instytucji regulacyjnych i doskonalenia jakości procesów oraz produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów pracy i czasu przy tworzeniu wymaganych raportów. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się przedstawiciele instytucji z branży farmaceutycznej (BIOTON, PLIVA) na co dzień korzystający z narzędzi statystycznej analizy danych oraz specjaliści firmy StatSoft uczestniczący we wdrożeniach rozwiązań analitycznych w przedsiębiorstwach farmaceutycznych.

Pierwszego dnia konferencji, podczas wykładów, przystępnie i z naciskiem na praktykę omówiono zagadnienia analityczne najczęściej występujące w wytwarzaniu środków leczniczych oraz sposoby uzyskania potrzebnych wyników przy jak największej oszczędności nakładów.

Natomiast drugiego dnia, uczestnicy warsztatów szkoleniowych mogli samodzielnie rozwiązywać zadania i zapoznać się z wymaganymi narzędziami i technikami analizy danych. Dodatkowo bankiet, zorganizowany na Starym Mieście, oprócz dobrej zabawy umożliwił wymianę doświadczeń z codziennej praktyki uczestników w miłej, nieformalnej atmosferze.

Wśród kilkudziesięciu uczestników, którzy wysoko ocenili poziom merytoryczny spotkania, byli zarówno kierownicy działów zapewniania jakości, produkcyjnych i badawczo-rozwojowych, jak i specjaliści dla których omawiane tematy dokładnie odzwierciedlały zakres ich codziennych obowiązków. Na konferencji omówiono m.in. sposoby wykonywania analiz i raportów na potrzeby badania stabilności produktów leczniczych, walidacji procesów, określania profili uwalniana, analizy trendów oraz okresowego przeglądu produktów (APR). Zaprezentowano narzędzie STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny, które automatyzuje analizy i raportowanie, minimalizując poświęcony czas oraz gwarantując poprawność wyników. Omówiono również zyskujące coraz większe znaczenie zagadnienia praktycznej realizacji projektów Process Analytical Technology (PAT) oraz Quality by Design (QbD). Patronat nad seminariami objęły:

                                              

                        
                                              

Seminarium


                         Warsztaty szkoleniowe (część wspólna) 
Content

Kontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl