Statistica
Dane Wiedza Sukces
Solutions Banner

Seminaria StatSoft 

Informacje szczegółowe

II Konferencja Szkoleniowa
„Praktyczna Analiza Danych dla Przemysłu Farmaceutycznego”
Kraków, 21-22 maja 2009

Przemysł farmaceutyczny 21-22 maja w Krakowie odbyła się druga już edycja konferencji szkoleniowej „Praktyczna analiza danych dla przemysłu farmaceutycznego”. Była ona poświęcona praktycznym aspektom stosowania analizy danych, w tym zagadnieniom spełnienia wymogów instytucji regulacyjnych i doskonalenia jakości procesów oraz produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów pracy i czasu przy tworzeniu wymaganych raportów. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się przedstawiciele instytucji z branży farmaceutycznej (BIOTON, PLIVA) na co dzień korzystający z narzędzi statystycznej analizy danych oraz specjaliści firmy StatSoft uczestniczący we wdrożeniach rozwiązań analitycznych w przedsiębiorstwach farmaceutycznych.

Pierwszego dnia konferencji, podczas wykładów, przystępnie i z naciskiem na praktykę omówiono zagadnienia analityczne najczęściej występujące w wytwarzaniu środków leczniczych oraz sposoby uzyskania potrzebnych wyników przy jak największej oszczędności nakładów.

Natomiast drugiego dnia, uczestnicy warsztatów szkoleniowych mogli samodzielnie rozwiązywać zadania i zapoznać się z wymaganymi narzędziami i technikami analizy danych. Dodatkowo bankiet, zorganizowany na Starym Mieście, oprócz dobrej zabawy umożliwił wymianę doświadczeń z codziennej praktyki uczestników w miłej, nieformalnej atmosferze.

Wśród kilkudziesięciu uczestników, którzy wysoko ocenili poziom merytoryczny spotkania, byli zarówno kierownicy działów zapewniania jakości, produkcyjnych i badawczo-rozwojowych, jak i specjaliści dla których omawiane tematy dokładnie odzwierciedlały zakres ich codziennych obowiązków. Na konferencji omówiono m.in. sposoby wykonywania analiz i raportów na potrzeby badania stabilności produktów leczniczych, walidacji procesów, określania profili uwalniana, analizy trendów oraz okresowego przeglądu produktów (APR). Zaprezentowano narzędzie STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny, które automatyzuje analizy i raportowanie, minimalizując poświęcony czas oraz gwarantując poprawność wyników. Omówiono również zyskujące coraz większe znaczenie zagadnienia praktycznej realizacji projektów Process Analytical Technology (PAT) oraz Quality by Design (QbD). Patronat nad seminariami objęły:

               Farmacja polska                                 polskie towarzystwo farmaceutyczne

           Świat przemysłu farmaceutycznego               ISPE
                                               GMP

Seminarium
Analiza Danych dla Przemysłu Farmaceutycznego

                         Warsztaty szkoleniowe (część wspólna)
Analiza Danych dla Przemysłu Farmaceutycznego


Analiza Danych dla Przemysłu Farmaceutycznego Analiza Danych dla Przemysłu Farmaceutycznego Analiza Danych dla Przemysłu Farmaceutycznego
Analiza Danych dla Przemysłu Farmaceutycznego Analiza Danych dla Przemysłu Farmaceutycznego Analiza Danych dla Przemysłu Farmaceutycznego
 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl