Statistica
Dane Wiedza Sukces
Solutions Banner

Usługi informatyczne

Uslugi Konsultingowe
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

W praktyce analiza danych i korzystanie z jej wyników często wymaga stworzenia rozwiązania informatycznego. Przy projektowaniu i wdrażaniu takiego systemu wymagana jest wiedza dotycząca celów i technik analizy danych. Dlatego też dostarczamy naszym klientom kompleksowe usługi: zarówno konsulting merytoryczny dotyczący analizy danych, jak również usługi informatyczne, dzięki którym praktyczne stosowanie analizy danych i łatwe korzystanie z jej wyników staje się rzeczywistością.

Analityczne bazy danych

Analiza danych i data mining stawiają specjalne wymogi wobec zawartości i struktury danych. Zazwyczaj najwygodniej i najkorzystniej jest analizować dane i stosować uzyskane wyniki, korzystając z wydzielonej, dedykowanej bazy danych. Oferujemy kompleksową usługę tworzenia analitycznej bazy danych obejmującą zaprojektowanie struktur danych i procedur czyszczenia oraz zasilania danymi (ETL), wdrożenie ich, a także doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu i oprogramowania.

Systemy raportowania

Wyniki pracy analityków są bezużyteczne, jeśli nie będą łatwo i szybko dostępne dla osób podejmujących decyzje. Uzupełnieniem naszej oferty w dziedzinie analizy danych są systemy publikowania wyników: od prostych, przeznaczonych dla stosunkowo niewielkiej liczby użytkowników, po rozbudowane, wieloużytkownikowe systemy internetowe. Systemy takie mogą z jednej strony automatycznie generować zestawy predefiniowanych raportów, a z drugiej umożliwiają wykonywanie własnych analiz i publikowanie ich dosłownie kilkoma kliknięciami myszy w bezpiecznym portalu internetowym.

Systemy zbierania danych z urządzeń pomiarowych

Dzięki doświadczeniu w rozwiązaniach dla sektora przemysłowego możemy przygotować zarówno proste rozwiązanie jednostanowiskowe, jak i całościowy system do gromadzenia danych z urządzeń pomiarowych i urządzeń automatyki przemysłowej. System taki automatycznie zapisuje pomiary w centralnej bazie danych i wykonuje analizy (np. karty kontrolne) oraz generuje raporty, a ponadto sygnalizuje rozregulowania procesu.

Dostosowanie programów STATISTICA do potrzeb użytkownika

StatSoft Polska świadczy również usługi z zakresu dostosowania programów z rodziny STATISTICA do specyficznych wymagań i potrzeb użytkownika w dowolnym zakresie: od stosunkowo prostej automatyzacji rutynowych działań, po implementację nietypowych, skomplikowanych procedur przetwarzania danych i budowę aplikacji internetowych, bazujących na oprogramowaniu STATISTICA.

 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl