Metody i zastosowania statystyki i data mining.
Szkolenia otwarte w okresie I 2017 – VII 2017 r.

TEMATTERMIN ROZPOCZĘCIA
(liczba dni)
STATISTICA kurs podstawowy10.01.2017 (2 dni)
Analiza wariancji12.01.2017 (2 dni)
Statystyka w medycynie - metody podstawowe16.01.2017 (2 dni)
Wyznaczanie niepewności pomiaru20.01.2017 (1 dzień)
Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA23.01.2017 (2 dni)
Metody wizualizacji danych25.01.2017 (1 dzień)
Statystyka dla niestatystyków26.01.2017 (2 dni)
Wprowadzenie do Six Sigma30.01.2017 (1 dzień)
Statystyka w jakości - kurs podstawowy31.01.2017 (2 dni)
Analizy wielowymiarowe02.02.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy07.02.2017 (2 dni)
Prognozowanie i analiza szeregów czasowych09.02.2017 (2 dni)
Statystyka w medycynie - metody analizy wariancji i analizy regresji16.02.2017 (2 dni)
Analiza danych ankietowych - kurs podstawowy20.02.2017 (2 dni)
Wyznaczanie niepewności pomiaru21.02.2017 (1 dzień)
SPC - karty kontrolne22.02.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - przegląd metod zarządzania ryzykiem i analizy danych27.02.2017 (2 dni)
Metodyki data mining01.03.2017 (1 dzień)
Data mining - kurs podstawowy02.03.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy06.03.2017 (2 dni)
Statystyczna kontrola jakości (z wykorzystaniem AQL)06.03.2017 (2 dni)
Wprowadzenie do analizy mocy testu i szacowania liczebności próby (Kraków)08.03.2017 (1 dzień)
Statystyka w farmacji - QbD: planowanie doświadczeń jako narzędzie zapewnienia jakości produkowanych leków08.03.2017 (2 dni)
Statystyka w medycynie - analiza danych jakościowych13.03.2017 (2 dni)
Metody statystyczne w badaniach społecznych14.03.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy (Warszawa)15.03.2017 (2 dni)
Zastosowania statystyki w badaniach rolniczych - metody podstawowe20.03.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - cykl życia walidacji wg Aneksu 1520.03.2017 (2 dni)
Analiza danych ankietowych - kurs zaawansowany27.03.2017 (2 dni)
Przygotowanie danych na potrzeby analiz i raportowania29.03.2017 (2 dni)
Prognozowanie i analiza danych w energetyce28.03.2017 (4 dni)
Teoretyczne podstawy wnioskowania statystycznego31.03.2017 (1 dzień)
Statystyka w medycynie - metody podstawowe03.04.2017 (2 dni)
Analiza danych pomiarowych i sygnałów04.04.2017 (2 dni)
Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA05.04.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy10.04.2017 (2 dni)
Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku10.04.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - przegląd jakości produktu12.04.2017 (2 dni)
Analiza przemysłowych systemów pomiarowych - MSA19.04.2017 (1 dzień)
SPC - analiza zdolności procesu20.04.2017 (1 dzień)
Data mining - metody bez nauczyciela20.04.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - porównywanie profili uwalniania24.04.2017 (1 dzień)
Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych24.04.2017 (2 dni)
Analiza wariancji26.04.2017 (2 dni)
Statystyka dla niestatystyków04.05.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy08.05.2017 (2 dni)
Badanie biegłości międzylaboratoryjnej10.05.2017 (1 dzień)
Skoring kredytowy w STATISTICA09.05.2017 (3 dni)
Skoring kredytowy w STATISTICA - dodatkowe metody budowy modeli12.05.2017 (1 dzień)
Techniki segmentacji w badaniach rynkowych15.05.2017 (1 dzień)
Modele skoringowe w optymalizacji kampanii marketingowych i utrzymaniu klienta (churn)16.05.2017 (2 dni)
Prognozowanie i analiza szeregów czasowych18.05.2017 (2 dni)
Metody statystyczne w badaniach społecznych18.05.2017 (2 dni)
Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych22.05.2017 (2 dni)
Metody wizualizacji danych24.05.2017 (1 dzień)
Analizy wielowymiarowe25.05.2017 (2 dni)
Statystyka w medycynie - metaanaliza29.05.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - ocena wyników OOT, OOL, OOS w badaniach laboratoryjnych29.05.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy31.05.2017 (2 dni)
Text mining02.06.2017 (1 dzień)
Statystyka w medycynie - metody analizy wariancji i analizy regresji05.06.2017 (2 dni)
Badanie satysfakcji i wartości klienta05.06.2017 (2 dni)
Praktyczne data science w biznesie - wprowadzenie08.06.2017 (1 dzień)
Sieci neuronowe08.06.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy12.06.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - ocena badań stabilności12.06.2017 (2 dni)
Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA (Warszawa)20.06.2017 (2 dni)
Data mining - metody predykcyjne20.06.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - monitorowanie środowiska wytwarzania20.06.2017 (2 dni)
Prognozowanie w STATISTICA Data Miner22.06.2017 (2 dni)
Analizy chemometryczne w STATISTICA - kurs podstawowy26.06.2017 (2 dni)
Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA26.06.2017 (2 dni)
DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych28.06.2017 (2 dni)
STATISTICA w nauczaniu statystyki29.06.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy03.07.2017 (2 dni)
Statystyka w medycynie - metody zaawansowane05.07.2017 (2 dni)
Analiza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA EnterpriseNa zamówienie
Kompleksowy system statystycznego sterowania jakością STATISTICA Enterprise/QCNa zamówienie
STATISTICA Enterprise Server kurs podstawowyNa zamówienie