Statistica
Dane Wiedza Sukces
Solutions Banner

Terminarz szkoleń

Statystyka i data mining

Metody i zastosowania statystyki i data mining.
Szkolenia otwarte w okresie I 2017 - VII 2017 r.


TEMAT TERMIN ROZPOCZĘCIA
(liczba dni)
 STATISTICA kurs podstawowy10.01.2017 (2 dni)
 Analiza wariancji12.01.2017 (2 dni)
 Statystyka w medycynie - metody podstawowe16.01.2017 (2 dni)
 Wyznaczanie niepewności pomiaru20.01.2017 (1 dzień)
 Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA23.01.2017 (2 dni)
 Metody wizualizacji danych25.01.2017 (1 dzień)
 Statystyka dla niestatystyków26.01.2017 (2 dni)
 Wprowadzenie do Six Sigma30.01.2017 (1 dzień)
 Statystyka w jakości - kurs podstawowy31.01.2017 (2 dni)
 Analizy wielowymiarowe02.02.2017 (2 dni)
 STATISTICA kurs podstawowy07.02.2017 (2 dni)
 Prognozowanie i analiza szeregów czasowych09.02.2017 (2 dni)
 Statystyka w medycynie - metody analizy wariancji i analizy regresji16.02.2017 (2 dni)
 Analiza danych ankietowych - kurs podstawowy20.02.2017 (2 dni)
 Wyznaczanie niepewności pomiaru21.02.2017 (1 dzień)
 SPC - karty kontrolne22.02.2017 (2 dni)
 Statystyka w farmacji - przegląd metod zarządzania ryzykiem i analizy danych27.02.2017 (2 dni)
 Metodyki data mining01.03.2017 (1 dzień)
 Data mining - kurs podstawowy02.03.2017 (2 dni)
 STATISTICA kurs podstawowy06.03.2017 (2 dni)
 Statystyczna kontrola jakości (z wykorzystaniem AQL)06.03.2017 (2 dni)
 Wprowadzenie do analizy mocy testu i szacowania liczebności próby08.03.2017 (1 dzień)
 Statystyka w farmacji - QbD: planowanie doświadczeń jako narzędzie zapewnienia jakości produkowanych leków08.03.2017 (2 dni)
 Statystyka w medycynie - analiza danych jakościowych13.03.2017 (2 dni)
 Metody statystyczne w badaniach społecznych14.03.2017 (2 dni)
 Statystyka w farmacji - cykl życia walidacji wg Aneksu 1520.03.2017 (2 dni)
 Zastosowania statystyki w badaniach rolniczych – metody podstawowe20.03.2017 (2 dni)
 SPC - analiza zdolności procesu24.03.2017 (1 dzień)
 Analiza danych ankietowych - kurs zaawansowany27.03.2017 (2 dni)
 Przygotowanie danych na potrzeby analiz i raportowania29.03.2017 (2 dni)
 Prognozowanie i analiza danych w energetyce28.03.2017 (4 dni)
 Teoretyczne podstawy wnioskowania statystycznego31.03.2017 (1 dzień)
 Statystyka w medycynie - metody podstawowe03.04.2017 (2 dni)
 Analiza danych pomiarowych i sygnałów04.04.2017 (2 dni)
 Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA05.04.2017 (2 dni)
 Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku10.04.2017 (2 dni)
 STATISTICA kurs podstawowy10.04.2017 (2 dni)
 Statystyka w farmacji - przegląd jakości produktu12.04.2017 (2 dni)
 Analiza przemysłowych systemów pomiarowych - MSA19.04.2017 (1 dzień)
 Data mining - metody bez nauczyciela20.04.2017 (2 dni)
 Statystyka w farmacji - porównywanie profili uwalniania24.04.2017 (1 dzień)
 Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych24.04.2017 (2 dni)
 Analiza wariancji26.04.2017 (2 dni)
 Statystyka dla niestatystyków04.05.2017 (2 dni)
 STATISTICA kurs podstawowy08.05.2017 (2 dni)
 Badanie biegłości międzylaboratoryjnej10.05.2017 (1 dzień)
 Skoring kredytowy w STATISTICA09.05.2017 (3 dni)
 Skoring kredytowy w STATISTICA - dodatkowe metody budowy modeli12.05.2017 (1 dzień)
 Statystyka w medycynie - metody zaawansowane11.05.2017 (2 dni)
 Techniki segmentacji w badaniach rynkowych15.05.2017 (1 dzień)
 Modele skoringowe w optymalizacji kampanii marketingowych i utrzymaniu klienta (churn)16.05.2017 (2 dni)
 Prognozowanie i analiza szeregów czasowych18.05.2017 (2 dni)
 Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych22.05.2017 (2 dni)
 Sieci neuronowe22.05.2017 (2 dni)
 Metody wizualizacji danych24.05.2017 (1 dzień)
 Analizy wielowymiarowe25.05.2017 (2 dni)
 Statystyka w farmacji - ocena wyników OOT, OOL, OOS w badaniach laboratoryjnych29.05.2017 (2 dni)
 Statystyka w medycynie - metaanaliza29.05.2017 (2 dni)
 STATISTICA kurs podstawowy31.05.2017 (2 dni)
 Text mining02.06.2017 (1 dzień)
 Badanie satysfakcji i wartości klienta05.06.2017 (2 dni)
 Statystyka w medycynie - metody analizy wariancji i analizy regresji05.06.2017 (2 dni)
 Prognozowanie w przedsiębiorstwie07.06.2017 (2 dni)
 STATISTICA kurs podstawowy12.06.2017 (2 dni)
 Statystyka w farmacji - ocena badań stabilności12.06.2017 (2 dni)
 Data mining - metody predykcyjne20.06.2017 (2 dni)
 Statystyka w farmacji - monitorowanie środowiska wytwarzania20.06.2017 (2 dni)
 Prognozowanie w STATISTICA Data Miner22.06.2017 (2 dni)
 Analizy chemometryczne w STATISTICA - kurs podstawowy26.06.2017 (2 dni)
 Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA26.06.2017 (2 dni)
 DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych28.06.2017 (2 dni)
 STATISTICA w nauczaniu statystyki29.06.2017 (2 dni)
 STATISTICA kurs podstawowy03.07.2017 (2 dni)
 Statystyka w medycynie - metody zaawansowane05.07.2017 (2 dni)
 Analiza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA EnterpriseNa zamówienie
 Kompleksowy system statystycznego sterowania jakością STATISTICA Enterprise/QCNa zamówienie
 STATISTICA Enterprise Server kurs podstawowyNa zamówienie
 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl