Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznychPraktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowychAnalizy Marketingowe z wykorzystaniem Data MiningBusiness Intelligence - Systemy Wspomagania Decyzji BiznesowychNarzędzia analizy polityk publicznych

 

Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych

Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych

Program zajęć nie ogranicza się do przypomnienia i uporządkowania podstawowej wiedzy z zakresu metodologii badań empirycznych oraz podstaw metod statystycznych. Spory nacisk położono również na bardziej zaawansowane metody analizy statystycznej, które są najczęściej wykorzystywane w badaniach biomedycznych. Prezentowane metody będą podczas warsztatów ilustrowane przykładami analiz w środowisku STATISTICA.

Są to jedyne takie studia w Polsce, które dają unikalne połączenie wiedzy pracowników renomowanych polskich uczelni z praktycznymi warsztatami, prowadzonymi przez specjalistów w zakresie statystycznej analizy danych ze StatSoft Polska. Organizatorom udało się zebrać grono uznanych specjalistów pracujących na co dzień na różnych uczelniach w Polsce, m.in.: Collegium Medicum UJ, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i Polskiej Akademii Nauk.

Studia są prowadzone przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi we współpracy ze StatSoft Polska.

Więcej informacji na stronie studiów.


 

Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych

Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w cieszących się dużym uznaniem słuchaczy studiach podyplomowych ukierunkowanych na przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności prognozowania. W trakcie zajęć słuchacze nie tylko zdobywają specjalistyczną teoretyczną wiedzę o różnych metodach prognozowania. W programie przewidziano wiele zajęć w formie warsztatów, na których wszyscy uczą się, jak tę wiedzę praktycznie wykorzystać i jak sobie radzić z problemami występującymi w rzeczywistości. Studia są prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i StatSoft Polska.

Więcej informacji na stronie studiów.

Zniżka STATISTICA


 

Analizy Marketingowe z wykorzystaniem Data Mining

Analizy Marketingowe z wykorzystaniem Data Mining

Celem studiów jest przekazanie wszechstronnej i nowoczesnej wiedzy w zakresie analizy danych marketingowych. Zajęcia z praktycznej analizy danych z wykorzystaniem programu STATISTICA obejmować będą zarówno klasyczne metody analizy danych (m.in. modele regresyjne, modele strukturalne, analizę skupień), jak i narzędzia eksploracji danych (data mining) – drzewa klasyfikacyjne i regresyjne, sieci neuronowe, reguły asocjacyjne (analiza koszykowa).

Studia są prowadzone przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego we współpracy ze StatSoft Polska.

Więcej informacji na stronie studiów.

Zniżka STATISTICA


 

Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych

Business Intelligence - Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych

To już VI edycja cieszącego się dużą popularnością Podyplomowego Studium Business Intelligence, na którym słuchacze poznają m.in. metody i specyfikę projektów data mining z zastosowaniem STATISTICA Data Miner. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienie zwiększania wartości firmy z wykorzystaniem systemów klasy Business Intelligence poprzez prezentację konkretnych przypadków zastosowań biznesowych. Studia są prowadzone przez Szkołę Główną Handlową we współpracy ze StatSoft Polska.

 


 

Narzędzia analizy polityk publicznych

Narzędzia analizy polityk publicznych

Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji analitycznych na potrzeby pracy zawodowej w sektorze publicznym, zwłaszcza uczestnictwa w projektowaniu i implementacji polityk publicznych prowadzonych przez władze publiczne szczebla lokalnego (gminy i powiaty), regionalnego (województwa) i krajowego. w czasie zajęć słuchacze zapoznają się m.in. z metodami i narzędziami badawczymi, w tym statystycznymi, które umożliwiają praktyczne zastosowanie poznanych metod do analizy wybranych problemów w celu wsparcia rozwoju kompetencji analitycznych i zdolności do podejmowania decyzji.

Studia są prowadzone przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej we współpracy ze StatSoft Polska.

 

Zniżka STATISTICA