Szkolenia StatSoft

Szkolenia StatSoft 

Informacje szczegółowe

Zarządzanie jakością w bankach - wprowadzenie

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych informacji związanych z zarządzaniem jakością w bankach. Omówione będą podstawowe koncepcje związane z zarządzaniem jakością takie jak ISO 9001, Six Sigma, Kaizen, TQM. Uczestnicy zapoznają się z istotą problematyki zarządzania jakością. Poznają różne systemy zarządzania oraz alternatywne podejścia do doskonalenia jakości. Przećwiczą też podstawowe techniki doskonalenia jakości oraz poznają sposób prowadzenia rachunku kosztów jakości. Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia: Wprowadzenie do Six Sigma, Statystyka w jakości - kurs podstawowy, SPC 1 - karty kontrolne, SPC 3 - analiza zdolności procesu

Terminy szkoleń: 04.03.2015

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • systemy zarządzania - krótki przegląd
  • istota wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania
  • standardy sprzedaży jako element zarządzania jakością
 2. Podstawy zarządzania jakością
  • rozwój zarządzania jakością
  • znaczenie certyfikatów z punktu widzenia klientów
  • guru jakości - dlaczego warto o nich pamiętać?
 3. ISO 9001
  • istota ISO 9001 - podstawowe wymagania
  • znaczenie poszczególnych wymagań w zarządzaniu bankami
  • dokumentacja systemu zarządzania (struktura, opracowywanie, cele)
  • znaczenie auditów wewnętrznych w doskonaleniu
 4. Six Sigma
  • istota doskonalenia opartego o strategię Six Sigma
  • cykl DMAIC - jak osiągnąć sukces finansowy w Six Sigma?
 5. KAIZEN
  • minimalizowanie marnotrawstwa
  • Kaizen w biurze - upraszczanie procesów, ograniczanie kosztów
 6. TQM
  • zarządzanie z myślą o klientach
  • czy TQM sprawdza się w polskich realiach?
 7. Podsumowanie
  • porównanie przedstawionych podejść
  • odpowiedzi na pytania
 
Content Kontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl