Statistica
Dane Wiedza Sukces
Szkolenia StatSoft

Szkolenia StatSoft 

Informacje szczegółowe

Wyznaczanie niepewności pomiaru

Opis szkolenia: Ocena dokładności wyników otrzymywanych z urządzeń pomiarowych jest ważnym zadaniem stojącym przed pracownikami laboratoriów przy opracowaniu rezultatów badań. Wśród trudności stojących na drodze do poprawnego szacowania niepewności pomiarów są takie zagadnienia jak: identyfikacja źródeł niepewności, przypisanie im odpowiedniego sposobu obliczania na podstawie dostępnych danych, a także sama realizacja obliczeń z wykorzystaniem prawa propagacji błędu. Celem szkolenia jest uporządkowane przedstawienie współczesnej metodyki obliczania niepewności pomiaru w oparciu o Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement - dokument Międzynarodowego Biura Miar i Wag będący obecnie standardem i punktem odniesienia dla norm ISO i innych regulacji. Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne implikacje wspomnianego dokumentu – metody obliczeniowe oraz procedura opracowania wyników pomiarów, od sformułowania modelu pomiaru do raportowania. Integralną częścią szkolenia jest praca z programem Wyznaczanie niepewności pomiaru wchodzącego w skład Zestawu laboratoryjnego StatSoft, który znacząco upraszcza realizację obliczeń i tworzenie raportów, pozostawiając po stronie użytkownika jedynie sformułowanie modelu pomiaru i wprowadzenie danych. Uczestnicy szkolenia poznają obsługę tego narzędzia od podstaw, zostanie ono też wykorzystane do wykonania praktycznych ćwiczeń ilustrujących i rozszerzających omawiane zagadnienia teoretyczne. Szkolenie 1-dniowe.

Wymagania: Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Terminy szkoleń: 20.01.2017; 21.02.2017

Program szkolenia:

 1. Niepewność pomiaru wg. GUM – podstawowe pojęcia i zasady 
  1. Niepewność typu A i B 
  2. Kalibracja liniowa 
  3. Wykorzystanie danych historycznych 
  4. Niepewność złożona, prawo propagacji błędu 
  5. Współczynniki czułości, budżet niepewności 
 2. Procedura szacowania niepewności pomiaru krok po kroku. 
 3. Praca z programem Wyznaczanie niepewności pomiaru: 
  1. Wprowadzanie danych 
  2. Zarządzanie danymi i wynikami 
  3. Raportowanie 
  4. Dobre praktyki korzystania z programu 
 4. Praktyczne przykłady opracowania wyników badań.
 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl